Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos:oprava

Oprava rozbité VPS

vpsAdmin umožňuje členům samostatně vyřešit většinu problémů s poškozeným VPS, tj. když nestartuje nebo není přístupná po síti. K rozbití VPS může dojít například při aktualizaci systému, špatně zvoleným příkazem či konfigurací, apod.

Neznamená to, že vám s VPS nepomůžeme na podpoře. Zdatní administrátoři si však mohou zprovoznit VPS sami rychleji a bez čekání na naši pomoc.

Identifikace stavu VPS

Pro zvolení správného postupu je nutné zjistit, v jakém stavu se VPS nachází. V každém případě potřebujeme vzdálenou konzoli ve vpsAdminu, mohou se tam objevit důležité informace.

Selhává transakce zapnutí VPS

Ve VPS buď chybí/je rozbit init systém nebo jiná důležitá součást systému. Pokračuj použitím nouzového režimu.

Ojediněle se může jednat i o chybu na nodu, se kterou si sám neporadíš. Typicky když jsou v konzoli vidět chyby ohledně lxc. V takovém případě se prosím obrať na podporu.

VPS je zapnut

Pravděpodobně se na něčem zasekl init, nebo jen není nastavená síť. Nahlédnutím do vzdálené konzole ve vpsAdminu lze zjistit, na čem se start VPS zastaví, jaké služby se nepodaří zapnout, apod.

Nouzový režim

VPS je ve vpsAdminu možné nechat nastartovat z čísté, funkční šablony distribuce a z tohoto dočasného systému opravit systém na VPS. Je to něco jako boot live CD.

Nouzový režim lze použít z detailu VPS, formulář Boot from VPS template:

Případně přímo ze vzdálené konzole v pravém sloupci:

Při startu do nouzového režimu je na výběr z distribucí, které podporujeme. VPS v nouzovém režimu má stejnou konfiguraci jako při normálním startu, tzn. zůstavají IP adresy, DNS resolvery, přidělené zdroje, atd. Pokud máš ve vpsAdminu nastaveny SSH klíče, budou vloženy i do VPS v nouzovém režimu. Příprava nouzového režimu může trvat i několik minut, podle velikosti distribuce.

Původní systém VPS je ve výchozím stavu připojen do /mnt/vps.

Nouzový režim se opustí restartem VPS, případně jinou akcí, která má za následek restart VPS. Po restartu VPS startuje klasicky ze svého datasetu. Disk nouzového systému se ihned maže.

Chroot

Dle typu závady může být nutné se do poškozeného systému chrootnout, třeba k práci s balíčkovacím systémem.

Jestliže je rootfs připojen do /mnt/vps, chroot se provede následovně:

# cd /mnt/vps
# mount -t proc proc proc/
# mount -t sysfs sys sys/
# mount -o bind /dev dev/
# chroot /mnt/vps /bin/bash

Nyní lze k opravě využít programy z poškozené VPS.

Konkrétní postup je závislý na distribuci - kontrola logů, oprava balíčkovacího systému, apod.

Po dokončení práce vše odpojíme:

# umount proc
# umount sys
# umount dev

Porovnání se zálohou

Pokud problém nastal během posledních 14 dní, je možné VPS buď rovnou obnovit ze zálohy, nebo porovnat konfiguraci s funkční zálohou a pokusit se systém opravit.

Ve vpsAdminu exportujeme vybranou zálohu a přes NFS připojíme do VPS, viz exporty. Poté můžeme porovnat např. /etc. Jestliže je záloha připojena do /mnt/snapshot, může příkaz pro porovnaní vypadat následovně:

# diff -qr /mnt/vps/etc /mnt/snapshot/etc

Nyní se musí prozkoumat nalezené rozdíly a zvážit, jestli může mít jejich změna vliv na funkčnost systému.

Konfigurace sítě

Běží-li VPS, ale nereaguje po síti, zkontrolujeme, zda má:

  • IP adresy: ip addr
  • výchozí (default) routa: ip route list
  • přístup neblokuje pravidlo či politika v iptables
Uvedené příkazy dávají smysl jen ve vzdálené konzoli, ne v chrootu z nouzového režimu!

IP adresy a routování

Pokud chybí IP adresa, jednorázově ji přidáme (fungují pouze adresy, které jsou k VPS přirazené ve vpsAdminu):

ip addr add <ip adresa>/<prefix> dev venet0
ip addr add 1.2.3.4/32 dev venet0

Chybí-li výchozí routa, přidáme ji takto:

ip route add 255.255.255.254/32 dev venet0
ip route add default via 255.255.255.254 dev venet0

Takto přidaná routa po restartu VPS zmizí, není to trvalé řešení.

Nemá-li VPS po restartu IP adresy nebo routu, může to znamenat, že je z nějakého důvodu poškozená konfigurace sítě. Při každém startu VPS je uvnitř podle distribuce vygenerována konfigurace, na Debianu je to třeba /etc/network/interfaces. Init skripty z distribuce potom podle dané konfigurace nastavují síť. Pokud toto nastavení selhává, můžeme o tom najít informace v logu (zde záleží na použité distribuci), např.:

systemctl status network
systemctl status networking

Firewall

iptables lze vyčistit přes vzdálenou konzoli např. příkazem service iptables stop, záleží na použité distribuci. Manuálně by to mohlo vypadat následovně:

# iptables -F
# iptables -X
# iptables -P INPUT ACCEPT
# iptables -P FORWARD ACCEPT
# iptables -P OUTPUT ACCEPT
Smazáním iptables pravidel mohou být z internetu přístupné služby, které počítají s nastaveným firewallem a nejsou patřičně zabezpečeny.

Bez přístupu ke vzdálené konzoli je nutné buď nalézt soubor, do kterého se ukládají perzistentní pravidla a smazat jeho obsah, nebo vypnout službu iptables. Poté restartovat VPS.

Známé příčiny nefunkčnosti VPS

Plný disk

Pokud je disk zaplněn, VPS nepůjde zapnout. Lze zkusit připojit dataset do jiné VPS a promazat data. Pokud by nešlo ani to, obrať se na podporu.

Debian

Pro správné nastavení sítě je nutné mít nainstalovány balíčky iproute2 a ifupdown.

Setkali jsme se s rozbitím konfigurace např. kvůli existenci /etc/network/interfaces.head nebo tail, jenž obsahoval statickou konfiguraci sítě a přebil tak konfiguraci generovanou vpsAdminem.

navody/vps/vpsadminos/oprava.txt · Poslední úprava: 2021/04/08 15:16 autor: Aither

Nástroje pro stránku