Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:sprava

Vytvoření a správa VPS

Vytvoření VPS

Členům je dovoleno vytvářet VPS v playground i produkci a to za předpokladu, že má k dispozici dostatek prostředků a umožňuje to jeho nastavení prostředí. Prostředky je možné získat snížením parametrů existujících VPS nebo připlacením za více prostředků.

Vytvoření nové VPS se skládá ze tří kroků:

  1. výběr prostředí
  2. výběr lokace
  3. volba hostname, distribuce a parametrů

IP adresy

Člen má přidělenu jednu IPv4 adresu a 32 IPv6 adres v každém prostředí. Tyto adresy může libovolně rozdělit mezi VPS. Více IPv4 je k dispozici za poplatek, další IPv6 přidělujeme na dotaz.

Více informací na stránce o správě a různých typech IP adres zde.

Heslo roota

Při nastavování hesla roota lze vybrat ze dvou typů generovaných hesel. Jednoduché heslo se snadněji opisuje, ale není dobré ho nechat nastavené dlouhodobě.

Automatické vložení klíčů

vpsAdmin umí do nově vytvořeného VPS vložit klíče automaticky. Nejprve mu jej musíme předat. To uděláme po přihlášení v Edit profile → Public keys → vpravo v panelu Add public key.

U každého klíče si můžeme vybrat, jestli se má do nových/reinstalovaných VPS nahrávat automaticky. Klíče můžeme kdykoliv do běžícího VPS také nahrát pomocí formuláře v detailech VPS, hned pod formulářem na nastavení hesla.

Volba distribuce

Formulář pro reinstalaci distribuce nyní umožňuje pouhou aktualizaci informace o distribuci, která je ve VPS. Toho můžete využít, když např. systém aktualizujete na novou verzi a distribuce zobrazená ve vpsAdminu pak neodpovídá realitě.

Reinstalace systému maže všechny subdatasety VPS. Více o datasetech.

Parametry VPS

V detailu VPS je možné měnit parametry VPS. Minimální konfigurace VPS je 1 CPU, 1 GB RAM a 10 GB disku. Maximální konfigurace je 8 CPU, 16 GB RAM, diskový prostor není omezen.

Swap se sice zobrazuje mezi parametry, ale standardně jej nepřidělujeme, protože swap v OpenVZ se chová jako rozšíření paměti.

Pokud chcete vytvořit novou VPS, je nutné pro ni udělat místo - snížit parametry jiné VPS.

Hostname

Hostname VPS je možné změnit přímo ve vpsAdmin a při každém startu VPS dojde automaticky k přepsání volby v /etc/hosts. Hostname je ale možné spravovat i manuálně, mimo vpsAdmin. V detailu VPS je možné zvolit, kterou variantu preferujete.

Features

Features lze zapínat/vypínat jednotlivě. Při jakékoliv změně dojde k restartu VPS.

  • Docker (experimental) - Povolí zkušební podporu pro Docker.
  • FUSE - „Filesystem in Userspace“ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.
  • iptables
  • KVM - „Kernel-based Virtual Machine“ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.
  • NFS - (Network File System) umožňuje sdílení složek a souborů, přes síť.
  • PPP - „Point-to-Point Protocol“ Povolí protokol používaný pro propojeni dvou síti po telefonní, případně ISDN lince.
  • TUN/TAP - „TUN routing/TAP bridging“ Povolí vytváření virtuálních interface, které jsou pak bridgovány.

Doporučujeme nastavit jen features, které opravdu potřebujete. Některé funkce spolu totiž kolidují, například zapnuté NFS blokuje online migraci.

Přesun VPS mezi nody

Swap VPS funguje jen na OpenVZ nodech. Pro prohození VPS na vpsAdminOS prosím kontaktujte podporu.

Nejčastěji dochází k přesunu mezi playground a produkcí. Prohodit je možné pouze ty VPS, které se nacházejí v odlišných lokacích (Praha, Playground, Brno). V rámci jedné lokace stačí jednoduše přehodit IP adresy.

Před vykonáním akce je v tabulce zobrazen stav VPS před a po provedení přesunu.

Klonování VPS

Klonovat lze buď do nové nebo do existující VPS. V případě klonování do existující VPS je původní VPS se všemi subdatasety smazán!

Ve formuláři vyberete buď environment, lokaci nebo VPS, do které chcete aktuálně otevřený VPS naklonovat. Podle této volby je pak bude vytvořen nový VPS nebo bude přepsán existující. Dávejte tedy dobrý pozor na to, co děláte.

Nastavení času pro plánované odstávky VPS

Vhodný čas pro vykonání plánovaných odstávek VPS lze nastavit pro každý den v týdnu jinak.

Během této doby může dojít ke krátkým odstávkám VPS, je-li to nezbytně nutné. Nejvíce se toho využívá při migracích VPS mezi nody. O plánovaných odstávkách a migracích vždy informujeme buď na outage listu, nebo na e-mail uvedený ve vpsAdminu.

Mód údržby

Do módu údržby (maintenance mode) můžeme přepnout buď celý cluster, jednotlivé prostředí, lokace, nody či VPS. V titulku ikony módu údržby je napsán důvod.

navody/vps/sprava.txt · Poslední úprava: 2020/08/14 18:47 autor: Aither