Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:ip_adresy

IP adresy

Veřejné IP adresy

Každý člen má k dispozici veřejnou 1 IPv4 a 32 IPv6 adres. Další IPv6 přidělujeme na podpoře, IPv4 stejně tak.

Z důvodu použité virtualizace jde adresy přidělovat jen po kusech, resp. /32 IPv4 a /128 IPv6. Z toho vyplývá, že nejde přidělit celý IPv6 subnet.

Privátní IP adresy

Privátní IP adresy přistupují k Internetu přes NAT a zvenku tedy nejsou dostupné. Privátní adresy jsou užitečné, pokud rozdělíte přidělené prostředky mezi více VPS. Často není veřejná IPv4 adresa potřeba a zároveň fungovat pouze s IPv6 je problematické, protože některé servery ji stále nepodporují.

Aktuálně je nutné si o přidělení privátních adres požádat na podpoře a je potřeba počítat s tím, že se mohou do budoucna měnit.

Vlastnictví IP adres

V produkčním prostředí je používán koncept vlastnictví IP adres. Jakmile je adresa poprvé přiřazena k VPS, nastaví se její vlastník. I když je pak adresa z VPS odebrána, vlastník adresy se nezmění. Při přiřazování adres k VPS je nutné nejprve přiřadit adresy již vlastněné a až potom vybrat nové.

Vlastnictví zabraňuje tomu, aby někdo mohl sebrat dočasně nepoužívanou adresu a také aby někdo nečinil z IP adresy neplechu, dostal ji na blacklisty a pak by si vzal adresu jinou. Adresu s poškozenou reputací by pak dostal někdo jiný.

Na playgroundu se vlastnictví neuplatňuje.

Přehled adres

V menu Networking → IP addresses je k dispozici seznam adres. Zobrazují se zde adresy vlastněné nebo přidělené k VPS a adresy, které jsou k dispozici. Přimo z tohoto seznamu je možné adresy přiřazovat k VPS.

V sloupcích TX a RX se zobrazuje maximální možný datový tok v Mbps.

navody/vps/ip_adresy.txt · Poslední úprava: 2020/07/10 22:22 autor: martyet