Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:mailserver-nixos

Mailserver na NixOSu

Pro potřeby jednoduchého setupu mailserveru lze využít nixosu, jeho balíčkovacího a deklarativního systému - v tomto návodu si ukážeme jak na to spolu s nastavením DNS záznamů.

nixos mailserver je nixový balík skládající se z:

 • Postfix & Dovecot
 • rspamd (spam filter) & clamav (virus scanning)
 • opendkim
 • sieve custom scripts
 • user aliases & catch all & regular aliases

Nastavení v případě produkčního serveru s nastaveným reverzním záznamem (v konfiguraci jako fqdn) vypadá v konfiguračním souboru importovaným přes configuration.nix následovně:

(jde o mou vlastní (lehce upravenou pro demo funkcionalit) konfiguraci, nezapomeňte proto pozměnit zvýrazněné dle svého)

{ config, pkgs, ... }:
{
 imports = [
  (builtins.fetchTarball {
   url = "https://gitlab.com/simple-nixos-mailserver/nixos-mailserver/-/archive/v2.3.0/nixos-mailserver-v2.3.0.tar.gz";
   sha256 = "0lpz08qviccvpfws2nm83n7m2r8add2wvfg9bljx9yxx8107r919";
  })
 ];


# sets up path to sieve scripts
# services.dovecot2.sieveScripts = {
#  before = "/etc/nixos/mailserver/sieve/vpsf.sieve";
# };

 mailserver = {
  enable = true;
  fqdn = "<your-rDNS-ready-domain-here>";
  domains = [ "martinmyska.cz" "domain.cz" "domain2.cz"]; # here we specify hosted domains

  # A list of all login accounts. To create the password hashes, use
  # mkpasswd -m sha-512 "super secret password"
  loginAccounts = {
    "martin@martinmyska.cz" = {
      hashedPassword = "<your-sha512-password-here>";

      aliases = [
        "myska@martinmyska.cz" # alias where to look for other emails (not a mailbox address)
      ];

      # Or we can set this to catch all mails going to whole martinmyska.cz domain.com
      catchAll = [
        "martinmyska.cz"
      ];
    };
    "info@domain.cz" = {
      hashedPassword = "<your-sha512-password-here>";

      # Or we can catch all mails going to completely another domain
      catchAll = [
        "domain2.cz"
      ];
    };


  };
  # Extra virtual aliases. These are email addresses that are forwarded to
  # loginAccounts addresses.
  extraVirtualAliases = {
    # address = forward address;
    #"abuse@example.com" = "user1@example.com";
  };

  # Use Let's Encrypt certificates. Note that this needs to set up a stripped
  # down nginx and opens port 80.
  certificateScheme = 3;

  # Enable IMAP and POP3
  enableImap = true;
  enablePop3 = true;
  enableImapSsl = true;
  enablePop3Ssl = true;

  # Enable the ManageSieve protocol
  enableManageSieve = true;

  # whether to scan inbound emails for viruses (note that this requires at least
  # 1 Gb RAM for the server. Without virus scanning 256 MB RAM should be plenty)
  virusScanning = true;
 };
}

Po nakonfigurování je třeba nastavit na doméně DNS záznamy podle následujícího:

Doména Typ TTL Priorita Hodnota
martinmyska.cz TXT 1800 v=spf1 ip4:<IP adresa mailserveru> -all
_dmarc.martinmyska.czTXT 1800 v=DMARC1; p=none
mail._domainkey.martinmyska.cz TXT 1800 v=DKIM1; k=rsa; p=<tvůj klíč z /var/dkim/<tvoje-domena>.txt
mail.martinmyska.cz A 1800 <IP tvého mailserveru>
mail.martinmyska.cz MX 1800 10 mail.martinmyska.cz
navody/server/mailserver-nixos.txt · Poslední úprava: 2020/05/05 19:26 autor: martyet

Nástroje pro stránku