Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:ssh
Tento článek je zastaralý, doporučujeme se řídit dokumentací nebo wiki distribuce, kterou používáš. Pokud chceš, můžeš tento článek doplnit a aktualizovat.

SSH

Co je to?

SSH je univerzální komunikační protokol umožňující šifrované a oboustranně ověřené připojení k serveru. Nejčastěji se používá pro zpřístupnění vzdáleného terminálu (příkazové řádky) nebo přenosu souborů. Pokud se chcete připojit ke svému serveru a provádět na něm jakékoliv administrátorské zásahy, budete potřebovat správně nakonfigurované SSH.

Konfigurace

/etc/ssh/sshd_config

Měli bychom dodržovat zásadu, že co není povoleno, je zakázáno.

Přihlášení jen pro některé uživatele

AllowUsers petr karel

v systému můžeme mít mnoho uživatelů a někteří mohou mít slabé heslo apod., tímto nastavením umožníme přihlásit se jen explicitně uvedeným uživatelům

za jméno můžeme přidat i omezení na IP adresu:

AllowUsers petr karel@8.8.8.8

Zakázaní roota s heslem

PermitRootLogin without-password

Zakáz přihlašování heslem

PasswordAuthentication no

Restrikce připojení dle IP

vim /etc/hosts.deny
SSHD: all
vim /etc/hosts.allow
SSHD: 8.8.8.8 8.8.4.4 ..... # dalsi ip adresy ze kterych umoznime spojeni na SSH

Přihlášení pomocí klíčů

Nejprve je potřeba si vygenerovat soukromý a veřejný klíč pomocí PuTTYgen. Vygenerujeme si SSH-2 RS 1024 bitové klíče. Nyní vyplníme údaje o klíči (komentář a passphrase) a uložíme si soukromný klíč do pc.

V Linuxu použijeme řádkovou utilitu:

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C uzivatel@stanice

Na serveru si vytvoříme složku s právy 700:

mkdir ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh

Vygenerovaný klíč so vložíme v domovském adresáři na serveru do souboru

~/.ssh/authorized_keys

Nesmíme zapomenou nastavit práva k souboru:

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Nyní se můžeme přihlásit pomocí PuTTY a soukromého klíče, který zadáme v sekci SSH → Auth.

Pokud chceme zakázat přihlašování pomocí hesla přes SSH, změníme konfiguraci v souboru /etc/ssh/sshd_config:

[...]
Protocol 2
PasswordAuthentication no
UsePAM no
[...]

Automatické vložení klíčů

vpsAdmin umí do nově vytvořeného VPS vložit klíče automaticky. Nejprve mu jej musíme předat. To uděláme po přihlášení v Edit profile → Public keys → vpravo v panelu Add public key.

U každého klíče si můžeme vybrat, jestli se má do nových/reinstalovaných VPS nahrávat automaticky. Klíče můžeme kdykoliv do běžícího VPS také nahrát pomocí formuláře v detailech VPS, hned pod formulářem na nastavení hesla.

navody/server/ssh.txt · Poslední úprava: 2023/08/02 18:17 autor: Aither

Nástroje pro stránku