Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:distribuce:nixos:nginx

Nginx na NixOS

Instalace a konfigurace nginx je na nixos triviální záležitostí, nejprve je potřeba jej nainstalovat pomocí příkazu

 nix-env -i nginx

Po nainstalování nás začne zajímat configuration.nix soubor umístěný v /etc/nixos/ - nejprve bude třeba otevřít porty ve firewallu podobným způsobem jako je popsáno zde v části Initial setup & informations.

Po otevření portu se můžeme vrhnout na konfiguraci nginx v /etc/nixos/configuration.nix samotného - nejprve povolíme nginx přidaným

services.nginx.enable = true;

a hned pod můžeme situovat cestu ke konfiguračnímu souboru nginx (zde to je /martyet/nginx.conf)

services.nginx.config = pkgs.lib.readFile /martyet/nginx.conf;
Tímto řádkem nedefinujeme jediný zdroj konfiguračního souboru pro nginx, stejně jako můžete být zvyklí z jiných OS, i zde se dá rozdělit konfiguraci do několika souborů separátně následně definovaných v configuration.nix

Konfigurace samotného nginx je pak stejná jako na ostatních OS (viz. Nginx )

navody/distribuce/nixos/nginx.txt · Poslední úprava: 2019/03/18 19:09 autor: martyet

Nástroje pro stránku