Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:vps:vpsadminos [2018/11/03 19:10]
Aither [Testovací prostředí] klonovani
navody:vps:vpsadminos [2020/03/24 04:57] (aktuální)
snajpa [Kam hlásit chyby a nápady]
Řádek 27: Řádek 27:
   - Vývoj vpsAdminOS do použitelné podoby   - Vývoj vpsAdminOS do použitelné podoby
   - Integrace s vpsAdminem   - Integrace s vpsAdminem
-  - Spuštění testovacího prostředí s vpsAdminOS ​(:!: zde se nacházíme :!:)+  - Spuštění testovacího prostředí s vpsAdminOS
     - Testování,​ opravy chyb, doplnění chybějících funkcí, připrava na produkci     - Testování,​ opravy chyb, doplnění chybějících funkcí, připrava na produkci
-  - Nové produkční nody používají vpsAdminOSnové VPS lze vytvářet jen na nich+  - Nové produkční nody používají vpsAdminOS ​(:!: zde se nacházíme :!:) 
 +    - vpsAdminOS je dostupný pro nové VPS v Praze. V Brně zatím k dispozici není.
   - Postupná migrace všech VPS z OpenVZ nodů na vpsAdminOS nody, jeden node po druhém   - Postupná migrace všech VPS z OpenVZ nodů na vpsAdminOS nody, jeden node po druhém
   - Pohádky je konec   - Pohádky je konec
Řádek 57: Řádek 58:
 spravovat a nastavovat si vlastní mapování UID/GID, což umožní izolovat od sebe spravovat a nastavovat si vlastní mapování UID/GID, což umožní izolovat od sebe
 i VPS patřící jednomu členovi, případně vybrané UID/GID sdílet. i VPS patřící jednomu členovi, případně vybrané UID/GID sdílet.
- 
-User namespace podstatně ovlivňují sdílení dat mezi VPS a NASem. Aktuálně 
-**není možné** připojit NAS do VPS běžící na vpsAdminOS tak, aby měl VPS 
-k datům přístup. Řešit se to bude tak, že u každého NAS datasetu budete mít 
-na výběr, jaké mapování UID/GID má používat. Data pak budou přistupná 
-jen z VPS, které mají nastaveno příslušné mapování. 
  
 ==== Obecné ==== ==== Obecné ====
 Změny týkající se VPS nezávisle na distribuci: Změny týkající se VPS nezávisle na distribuci:
  
-  * ''/​proc/​cpuinfo''​ a ''/​proc/​stat''​ zobrazují všechny CPU, které má node k dispozici, využít však lze max 8 z nich (800% CPU) 
   * ''/​proc/​stat''​ u CPU aktuálně reportuje jen ''​user''​ (včetně ''​system''​) a ''​idle''​ ((https://​lists.vpsfree.cz/​pipermail/​community-list/​2018-May/​009666.html))   * ''/​proc/​stat''​ u CPU aktuálně reportuje jen ''​user''​ (včetně ''​system''​) a ''​idle''​ ((https://​lists.vpsfree.cz/​pipermail/​community-list/​2018-May/​009666.html))
   * Nastavený swap se nezobrazuje v ''/​proc/​meminfo''​ ((mělo by stačit upravit ''​proc_meminfo_read()''​ z LXCFS: https://​github.com/​lxc/​lxcfs/​blob/​master/​bindings.c#​L3174))   * Nastavený swap se nezobrazuje v ''/​proc/​meminfo''​ ((mělo by stačit upravit ''​proc_meminfo_read()''​ z LXCFS: https://​github.com/​lxc/​lxcfs/​blob/​master/​bindings.c#​L3174))
-  * ''​dmesg''​ je zakázán, neboť není virtualizován 
  
 ==== Debian/​Ubuntu/​Alpine ==== ==== Debian/​Ubuntu/​Alpine ====
Řádek 80: Řádek 73:
 ===== Změny chování vpsAdminu ===== ===== Změny chování vpsAdminu =====
  
 +  * Pro připojení NASu a snapshotů se ve vpsAdminu [[navody:​vps:​vpsadminos:​storage|nepoužívají mounty, ale NFS exporty]]
 +  * [[navody:​vps:​vpsadminos:​ip_adresy|Správa IP adres]] je rozdělena na routy a adresy na rozhraní
   * Reinstalace VPS na vpsAdminOS **nemaže** subdatasety ani nevrací konfiguraci VPS do výchozího stavu, tzn. např. nastavení VPS features zůstavá zachováno.   * Reinstalace VPS na vpsAdminOS **nemaže** subdatasety ani nevrací konfiguraci VPS do výchozího stavu, tzn. např. nastavení VPS features zůstavá zachováno.
   * V detailech VPS je možné změnit název síťového rozhraní, výchozí název zůstává ''​venet0''​.   * V detailech VPS je možné změnit název síťového rozhraní, výchozí název zůstává ''​venet0''​.
Řádek 87: Řádek 82:
 k dispozicí je testovací prostředí,​ tzn. takový druhý playground node, na kterém k dispozicí je testovací prostředí,​ tzn. takový druhý playground node, na kterém
 si každý může vytvořit VPS. Ve formuláři na vytváření VPS stačí vybrat lokaci si každý může vytvořit VPS. Ve formuláři na vytváření VPS stačí vybrat lokaci
-**Staging**.+**Staging** a odškrtnout (zrušit) **Keep platform**.
  
 Podmínky provozu jsou podobné jako pro [[navody:​vps:​playgroundvps|playground VPS]], Podmínky provozu jsou podobné jako pro [[navody:​vps:​playgroundvps|playground VPS]],
Řádek 96: Řádek 91:
  
 Vytvořit můžete buď nové VPS, nebo si vyzkoušet naklonovat produkční VPS. Při Vytvořit můžete buď nové VPS, nebo si vyzkoušet naklonovat produkční VPS. Při
-klonování dojde k odstranění mountů, ​protože přístup k NASu ještě není dořešen, +klonování dojde k odstranění mountů, ​místo kterých ​je nutné použít 
-viz [[#​user_namespaces|user namespaces]].+[[navody:​vps:​vpsadminos:​storage|exporty]].
  
 ==== Podporované distribuce ==== ==== Podporované distribuce ====
  
-  * Alpine 3.6, 3.7+  * Alpine 3.8, 3.9
   * Arch   * Arch
-  * CentOS 7.5 +  * CentOS 7, 8 
-  * Debian ​8, +  * Debian 9, 10 
-  * Fedora ​2728+  * Fedora ​2930
   * Gentoo   * Gentoo
   * NixOS   * NixOS
 +  * openSUSE Leap 15.1, Tumbleweed
 +  * Slackware 14.2
   * Ubuntu 16.04, 18.04   * Ubuntu 16.04, 18.04
 +  * Void Linux
  
-==== Ostatní distribuce ==== 
- 
-Pokud tvoje distribuce zatím není mezi podporovanými,​ můžeš nám pomoct 
-ji zprovoznit, nebo nezbývá než počkat, až to za tebe udělá někdo jiný, 
-viz [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos/​issues|otevřené požadavky]]. 
- 
-Šablony distribucí se vytvářejí skripty ve 
-[[https://​github.com/​vpsfreecz/​build-vpsfree-templates/​tree/​vpsadminos|vpsadminos-templates]]. 
-Pokud tam tvá distribuce není, je potřeba ji zde přidat. 
- 
-Dále je nutné vyřešit podporu dané distribuce ve vpsAdminOS tak, aby byl 
-''​osctl''​ schopen zvenku nastavovat síť a IP adresy. Stačí postupovat 
-podle [[https://​vpsadminos.org/​osctld/​distributions/​|návodu]]. Je potřeba 
-implementovat podporu jak pro bridged veth, tak routed veth, viz 
-[[https://​vpsadminos.org/​user-guide/​networking/​|dokumentace vpsAdminOS]] 
-a [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos/​tree/​master/​osctld/​lib/​osctld/​dist_config|zdrojové kódy]]. 
 ==== Features ==== ==== Features ====
  
Řádek 131: Řádek 113:
 restartu VPS. restartu VPS.
  
-{{ :​navody:​vps:​features.png?300 |}}+{{ :​navody:​vps:​155390153881360889.png?300 |}}
  
-  * Docker (experimental) - Povolí ​zkušební ​podporu pro Docker.+  * Docker (experimental) - Povolí podporu pro Docker.
   * FUSE - "​Filesystem in Userspace"​ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.   * FUSE - "​Filesystem in Userspace"​ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.
   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.
Řádek 151: Řádek 133:
 Podle vlastního uvážení: Podle vlastního uvážení:
  
-  * [[informace:​chat]]:​ #vpsfree a #vpsadminos na chat.freenode.net 
   * podpora@vpsfree.cz   * podpora@vpsfree.cz
   * vpsAdminOS issues: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos/​issues   * vpsAdminOS issues: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos/​issues
-  * vpsAdmin issues: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin/​issues+  * vpsAdmin ​(web UI, CLI, API) issues: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin/​issues 
 +  * [[informace:​chat]]:​ #vpsfree a #vpsadminos na chat.freenode.net
  
navody/vps/vpsadminos.1541268647.txt.gz · Poslední úprava: 2018/11/03 19:10 autor: Aither