Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadmin

vpsAdmin

vpsAdmin je náš centrální informační systém, který slouží k evidenci členů spolku a správě VPS. Základním kamenem vpsAdminu je API, nad kterým je postaveno webové rozhraní a CLI nástroje.

Transakce

Transakce jsou způsob, jakým vpsAdmin vykonáva změny na serverech/VPS vyžádané uživatelem. Změny nejsou provedeny hned, ale řadí se do fronty a jsou postupně vykonávány.

Transakce spadají do skupin nazvaných „transaction chain“. Každá operace (vytvoření VPS, start, stop, klon, atd.) je reprezentována jedním chainem, který seskupuje více transakcí. Ve webovém rozhraní v transaction logu v pravém panelu se zobrazuje seznam deseti posledních chainů a jejich postup v procentech. Kliknutím na ID chainu lze vidět, jaké transakce obsahuje.

V ideálním případě se chain buď provede úplně a nebo vůbec. Pokud k dojde k neočekávané či neošetřené chybě, bude muset zasáhnout administrátor.

Chainy se starají také o udržování konzistence databáze. Změny v databázi se provedou, jen když chain doběhne úspěšně. Může to být trochu matoucí, když se např. po změně hostname stále zobrazuje to staré. Po dokončení chainu se hostname aktualizuje a bude správně.

Zámky objektů

S každým objektem (VPS, dataset, snapshot, apod.) lze v jednu chvíli provádět jen jednu operaci. Zámky slouží k zaručení konzistence, aby si pod sebou vpsAdmin sám nepodřezal větev.

Pokud na vás vyskočí chybová hláška: „Resource is locked. Please try again.“ znamená to, že objekt, se kterým chcete něco udělat, je uzamčen a musíte počkat, až bude k dispozici.

Pokud chybová hláška „Resource is locked. Please try again.“ přetrvává, napiš nám prosím na podpora@vpsfree.cz
navody/vps/vpsadmin.txt · Poslední úprava: 2019/10/03 14:48 autor: martyet

Nástroje pro stránku