Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:prenosy

Datové přenosy

Měsíční přehledy

V menu Networking → List monthly traffic se můžeme podívat na měsíční přehledy přenesených dat.

Ve výchozím stavu se zobrazí přenosy všech VPS za aktuální měsíc.

Real-time monitor přenosů

vpsAdmin měří přenesené data co 10 sekund a z toho počítá průměr za sekundu, zobrazit si je můžeme buď v Networking → Live monitor a nebo přes vpsfreectl.

Webový monitor

Monitor v CLI

vpsfreectl obsahuje příkaz network top, který spustí TUI aplikaci podobnou iftop-u.

$ vpsfreectl network top --help
...
  -L, --list-parameters      List output parameters
  -o, --output PARAMETERS     Parameters to display, separated by a comma
...
Command options:
    --unit UNIT         Select data unit (bytes or bits)
    --limit LIMIT        Number of IP addresses to monitor
    --user ID          Filter network interfaces by user
    --environment ID       Filter network interfaces by environment
    --location ID        Filter network interfaces by location
    --node ID          Filter network interfaces by node
    --vps ID           Filter network interfaces by vps
    --network-interface ID    Filter network interfaces by network_interface
  -h, --help            Show this message

Program se dá ovládat pomocí šipek. Šipky doleva a doprava mění sloupec, podle kterého jsou přenosy seřazeny. Šipky nahoru a dolů pak mění směr řazení, tzn. vzestupně a sestupně. Program se ukončuje klávesou q.

Přepínače kromě -o a -L se musí od argumentů vpsfreectl oddělit dvěmi pomlčkami --. Přepínačem --unit si můžeme vybrat, zda bude program ukazovat přenosy v bajtech za sekundu nebo bitech za sekundu (výchozí nastavení).

Příklady:

$ vpsfreectl network top -- --unit bytes

$ vpsfreectl network top -- --vps 1234
navody/vps/prenosy.txt · Poslední úprava: 2022/11/18 19:52 autor: Aither

Nástroje pro stránku