Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:prenosy

Datové přenosy

Datové přenosy jsou rozděleny na veřejné a privátní. Za privátní se považují přenosy v rámci naší sítě a nepočítají se do limitu. Přenosy v rámci jednoho nodu se neúčtují vůbec.

Měsíční přehledy

V menu Networking → List monthly traffic se můžeme podívat na měsíční přehledy přenesených dat.

Ve výchozím stavu se zobrazí přenosy všech IP adres za aktuální měsíc. Každá adresa sa může ve výpisu objevit vícekrát, protože počítání veřejných a privátních přenosů je odděleno.

Pomocí filtračního formuláře je možné si zobrazit přenosy z minulosti, vybrat si mezi TCP, UDP nebo ostatními protokoly, popř. vybrat si konkrétní VPS, node, lokaci, apod.

Real-time monitor přenosů

vpsAdmin měří přenesené data co 10 sekund a z toho počítá průměr za sekundu, zobrazit si je můžeme buď v Networking → Live monitor a nebo přes vpsfreectl.

Webový monitor

Monitor v CLI

vpsfreectl obsahuje příkaz ip_traffic top, který spustí TUI aplikaci podobnou iftop-u.

$ vpsfreectl ip_traffic top --help
...
  -L, --list-parameters      List output parameters
  -o, --output PARAMETERS     Parameters to display, separated by a comma
...
Command options:
    --unit UNIT         Select data unit (bytes or bits)
    --limit LIMIT        Number of IP addresses to monitor
    --ip-address ADDR      ADDR or ID of IP addresses to monitor
    --ip-version VER       Filter IP addresses by version
    --environment ID       Filter IP addresses by environment
    --location ID        Filter IP addresses by location
    --network ID         Filter IP addresses by network
    --ip-range ID        Filter IP addresses by ip_range
    --node ID          Filter IP addresses by node
    --vps ID           Filter IP addresses by vps

Program se dá ovládat pomocí šipek. Šipky doleva a doprava mění sloupec, podle kterého jsou adresy seřazeny. Šipky nahoru a dolů pak mění směr řazení, tzn. vzestupně a sestupně. Program se ukončuje klávesou q.

Přepínače kromě -o a -L se musí od argumentů vpsfreectl oddělit dvěmi pomlčkami --. Přepínačem --unit si můžeme vybrat, zda bude program ukazovat přenosy v bajtech za sekundu nebo bitech za sekundu (výchozí nastavení).

Přepínačem -o, –output si lze vybrat, jaké hodnoty chceme sledovat. Nejprve si vypíšeme, jaké jsou možnosti:

$ vpsfreectl ip_traffic top -L
packets
packets_in
packets_out
bytes
bytes_in
bytes_out
public_packets
public_packets_in
public_packets_out
public_bytes
public_bytes_in
public_bytes_out
public_tcp_packets
public_tcp_packets_in
public_tcp_packets_out
public_tcp_bytes
public_tcp_bytes_in
public_tcp_bytes_out
public_udp_packets
public_udp_packets_in
public_udp_packets_out
public_udp_bytes
public_udp_bytes_in
public_udp_bytes_out
public_other_packets
public_other_packets_in
public_other_packets_out
public_other_bytes
public_other_bytes_in
public_other_bytes_out
private_packets
private_packets_in
private_packets_out
private_bytes
private_bytes_in
private_bytes_out
private_tcp_packets
private_tcp_packets_in
private_tcp_packets_out
private_tcp_bytes
private_tcp_bytes_in
private_tcp_bytes_out
private_udp_packets
private_udp_packets_in
private_udp_packets_out
private_udp_bytes
private_udp_bytes_in
private_udp_bytes_out
private_other_packets
private_other_packets_in
private_other_packets_out
private_other_bytes
private_other_bytes_in
private_other_bytes_out

Nyní si zobrazíme třeba počty paketů:

$ vpsfreectl ip_traffic top -o packets_in,packets_out,packets

Zbylé přepínače slouží k filtraci monitorovaných IP adres.

navody/vps/prenosy.txt · Poslední úprava: 2016/12/17 16:41 autor: Aither