Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:incidenty

Upozornění na incidenty

Pokud IP adresy z naší sítě rozesílají spam, popř. útočí na cizí systémy, často o tom dostáváme tzv. abuse notices. Tyto upozornění přeposíláme jednotlivým členům, kteří by měli sjednat nápravu. Upozornění mohou být i preventivního charakteru, např. když máte veřejně dostupné služby, které jsou zneužitelné.

Accessible-MySQL

Na portu 3306 máš přes IPv4 veřejně dostupnou MySQL/MariaDB databází. Pokud je to možné, tak nejlepší je nastavit databází tak, aby poslouchala jen na localhostu, např. v my.cnf:

[mysqld]
bind-address = 127.0.0.1

Chceš-li se k databází připojovat odjinud, můžeš povolit přístup konkrétním IP adresám pomocí firewallu.

Accessible-PostgreSQL

Na portu 5432 máš přes IPv4 veřejně dostupnou PostgreSQL databází. Pokud je to možné, tak nejlepší je nastavit databází tak, aby poslouchala jen na localhostu. V postgresql.conf:

listen_addresses = localhost

Chceš-li se k databází připojovat odjinud, můžeš povolit přístup konkrétním IP adresám pomocí firewallu.

Accessible-SMB

Na VPS máš nainstalovanou službu samba (smbd), která je dostupná z internetu, což se obecně nedoporučuje. Je vhodné použít buď VPN a povolit přístup jen přes síť VPN, nebo použít bezpečnější protokol, např. SFTP přes SSH.

DNS-Open-Resolvers

Na portu 53 máš spuštěný DNS resolver, který je po IPv4 dostupný z internetu. DNS resolver by měl buď poslouchat jen na localhostu, nebo musí být nastaven tak, aby odpovídal jen na dotazy z vybraných sítí, např. adresy tvých VPS, síť z tvojí VPN, atp.

Volně dostupné DNS resolvery jsou zneužívány k amplifikačním útokům – požadavek je mnohem menší než odpověd, kterou DNS resolver zasílá zpět. Útočník toho využije a nechá odpověď zaslat na adresu oběti.

IPv6-Accessible-MySQL

Na portu 3306 máš přes IPv6 veřejně dostupnou MySQL/MariaDB databází. Pokud je to možné, tak nejlepší je nastavit databází tak, aby poslouchala jen na localhostu, např. v my.cnf:

[mysqld]
bind-address = 127.0.0.1

Chceš-li se k databází připojovat odjinud, můžeš povolit přístup konkrétním IP adresám pomocí firewallu.

IPv6-Accessible-PostgreSQL

Na portu 5432 máš přes IPv6 veřejně dostupnou PostgreSQL databází. Pokud je to možné, tak nejlepší je nastavit databází tak, aby poslouchala jen na localhostu. V postgresql.conf:

listen_addresses = localhost

Chceš-li se k databází připojovat odjinud, můžeš povolit přístup konkrétním IP adresám pomocí firewallu.

IPv6-DNS-Open-Resolvers

Na portu 53 máš spuštěný DNS resolver, který je po IPv6 dostupný z internetu. DNS resolver by měl buď poslouchat jen na localhostu, nebo musí být nastaven tak, aby odpovídal jen na dotazy z vybraných sítí, např. adresy tvých VPS, síť z tvojí VPN, atp.

Volně dostupné DNS resolvery jsou zneužívány k amplifikačním útokům – požadavek je mnohem menší než odpověd, kterou DNS resolver zasílá zpět. Útočník toho využije a nechá odpověď zaslat na adresu oběti.

malware

Ve VPS ti běží malware. Pravděpodobně máš bezpečností chybu v nějakém webu nebo jiné veřejně dostupné službě. Možné je taky slabé heslo na SSH. Malware často udělá z VPS součást botnetu, který pak útočí na jiné systémy, rozesílá spam a nebo těží kryptoměny.

Důležitá indicie je uživatel, pod kterým malware běží, a umístění spustitelného souboru. Pokud je to třeba uživatel www-data, je hned jasné, že se tam dostal přes nějaký web. V reportu je dále uvedeno umístění spustitelného souboru – sám to zjistíš s ls -l /proc/<pid>/exe a cgroup. Pomocí cgroup třeba identifikuješ, jestli proces běží v nějakém docker kontejneru – porovnej cestu v cgroup s docker ps. Pozor na to, že /proc/<pid>/cmdline (tj. to, co vidíš v topu a ps) může být vymyšlený.

Jestliže malware běží pod neprivilegovaným uživatelem, může stačit procesy ukončit, aktualizovat web, systém, změnit heslo uživatele, atp. Počítej s tím, že to mělo přístup všude v systému, kam se dostane daný uživatel. Malware často používá cron k opětovnému spuštění, zkontroluj jestli něco není ve /var/spool/cron.

Pokud malware běží pod rootem, tak máš větší problém, protože pokud s tím dopředu nepočítáš, tak už s jistotou nezjistíš, co všechno změnil a kde si udělal zadní vrátka. Má přístup ke všem tvým souborům, včetně konfiguračních souborů s hesly. Balíčkovací systémy mívají funkci kontroly integrity nainstalovaných souborů, to už ale nezahrne všemožné konfigurační soubory a tvoje aplikace a data. Nejjistější je VPS přeinstalovat a nastavit jej znovu.

open-memcached

memcached bývá zneužíván k amplification útokům, kdy útočník využije tvůj memcached server k útoku na oběť díky tomu, že odpověd serveru je mnohem větší, než původní požadavek. Pokud memcached používáš jen lokálně, nejlépe ho nastav tak, aby poslouchal jen na localhostu. Jestliže k memcached přistupuješ z vícero VPS, nastav si firewall tak, aby nebyl dostupný z veřejného Internetu.

open-portmapper

Portmapper, resp. rpcbind, je základní součást NFSv3. rpcbind máš spuštěn nejspíše protože používáš NAS. Pomocí portmapperu se NFS klient dozví, na které porty na NFS serveru se má připojit. rpcbind by neměl být dostupný z veřejného Internetu, neboť může být zneužitý k tzv. amplification útoku. Odpověd rpcbindu je totiž několikanásobně větší než původní požadavek. Útočník toho může využít a nechat odpovědi z tvého serveru zasílat na adresu oběti.

Portmapper poslouchá na portu 111. Tento port můžeme uzavřít, avšak je nutné povolit existující spojení:

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 111 -j DROP
iptables -A INPUT -p udp --dport 111 -j DROP

ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 111 -j DROP
ip6tables -A INPUT -p udp --dport 111 -j DROP

Takto nastavené pravidla vydrží jen do prvního restartu VPS. Způsob perzistentní konfigurace firewallu záleží na použité distribuci.

Debian

Jednou z možností je balíček iptables-persistent, který přes službu netfilter-persistent automaticky po bootu aplikuje uložená pravidla:

/etc/iptables/rules.v4
/etc/iptables/rules.v6

Při instalaci se balíček zeptá, zda si přejete aktuální pravidla uložit. Využívá iptables-save a iptables-restore. Pravidla si můžeme uložit ručně:

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6

Příklady a zdroj: https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-save-iptables-firewall-rules-permanently-on-linux/

Open-Redis

Ve VPS máš službu redis, která je dostupná z internetu. Ve výchozím stavu běží na portu 6379. Je vhodné redis nastavit tak, aby poslouchal jen na localhostu, případně jej zabezpečit firewallem.

navody/vps/incidenty.txt · Poslední úprava: 2024/04/15 07:15 autor: aither

Nástroje pro stránku