Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:api:windows

Windows

Instalace ve Windows 10 využitím Ubuntu Linux subsystem:

  1. ve Windows 10 povolit developer mode, nechat nainstalovat
  2. přes Programy a funkce otevřít přidání součástí Windows, úplně dole zvolit Linux subsystem, nechat nainstalovat a restartovat počítač
  3. po restartu jako admin spustit v nabídce Start bash
  4. vytvořit Unix username a heslo
  5. stisknout y a nechat nainstalovat základ Ubuntu

Instalace závislostí

sudo apt-get install ruby2.1 ruby2.1-dev libssl-dev make g++

Quick & Dirty fix pro nastavení ruby2.1 jako výchozího namísto 1.9

sudo rm /usr/bin/ruby /usr/bin/gem /usr/bin/irb /usr/bin/rdoc /usr/bin/erb
sudo ln -s /usr/bin/ruby2.1 /usr/bin/ruby
sudo ln -s /usr/bin/gem2.1 /usr/bin/gem
sudo ln -s /usr/bin/irb2.1 /usr/bin/irb
sudo ln -s /usr/bin/rdoc2.1 /usr/bin/rdoc
sudo ln -s /usr/bin/erb2.1 /usr/bin/erb
sudo gem update --system
sudo gem pristine --all

Zdroj: http://blog.costan.us/2014/04/restoring-ruby-20-on-ubuntu-1404.html

Instalace vpsfree-client

sudo gem install vpsfree-client
navody/vps/api/windows.txt · Poslední úprava: 2022/01/26 11:19 autor: Aither