Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:api:centos

Instalace na CentOS 7

Zdrojový kod klienta lze najít zde

vpsfree-client vyžaduje ruby >–2.30

Ruby ve verzi nižší než 2.5 jsou EOL

Aktuální Ruby je možné nainstalovat pomocí tohoto návodu.

Například:

yum install -y openssl-devel readline-devel zlib-devel
/build/vpsfree-client:curl -sL https://github.com/rbenv/rbenv-installer/raw/main/bin/rbenv-installer | bash -
# následně je zapotřebí přidat rbenv do PATH a provést trochu magie(snippet z .bashrc):
export PATH="${PATH}:/root/.rbenv/bin"
if [ -d '/root/.rbenv' ]; then
  eval "$(rbenv init -)"
fi
/build/vpsfree-client:rbenv install 2.5.7
/build/vpsfree-client:rbenv global 2.5.7
#projistotu spustte nový bash který uvidí novou verzi ruby
/build/vpsfree-client:bash
#proveďte instalaci
/build/vpsfree-client:gem install vpsfree-client
#otestujeme
/build/vpsfree-client:which vpsfreectl
/root/.rbenv/shims/vpsfreectl
/build/vpsfree-client:vpsfreectl -h
Usage: /root/.rbenv/versions/2.5.7/bin/vpsfreectl [options] <resource> <action> [objects ids] [-- [parameters]]
...
navody/vps/api/centos.txt · Poslední úprava: 2022/09/14 21:52 autor: Aither