navody:vps:api:arch

Instalace CLI na Linux distribucích založených na Arch Linux

Testováno na Manjaro 18.04 Xfce:

sudo pacman -Syu ruby make gcc
gem install vpsfree-client # nainstalujeme vpsfree-client (nepoužívejte tady SUDO install!)

Přidáme PATH k nainstalovaným gems do ~./bashrc.

sudo nano ~/.bashrc

Na konec souboru přidáme:

if command -v ruby &>/dev/null && command -v gem &>/dev/null; then
    PATH="$(ruby -r rubygems -e 'puts Gem.user_dir')/bin:$PATH"
fi

Restartujeme shell exec $SHELL nebo počítač. Otestujeme funkčnost CLI, třeba příkazem:

vpsfreectl ip_traffic top
navody/vps/api/arch.txt · Poslední úprava: 2022/01/26 11:17 autor: Aither