Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


systemd

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
systemd [2019/04/19 16:41]
wwcovh Knot DNS with systemd and OpenVZ
systemd [2019/04/19 19:55] (aktuální)
wwcovh [Knot DNS]
Řádek 56: Řádek 56:
 For explanation of what these capabilities mean visit [[http://​man7.org/​linux/​man-pages/​man7/​capabilities.7.html|this link]]. For explanation of what these capabilities mean visit [[http://​man7.org/​linux/​man-pages/​man7/​capabilities.7.html|this link]].
  
-The first step is either ​commenthing ​these out or even better, [[https://​askubuntu.com/​questions/​659267/​how-do-i-override-or-configure-systemd-services|overriding]] the settings.+The first step is either ​commenting ​these out or even better, [[https://​askubuntu.com/​questions/​659267/​how-do-i-override-or-configure-systemd-services|overriding]] the settings.
  
 <​code>​ <​code>​
systemd.txt · Poslední úprava: 2019/04/19 19:55 autor: wwcovh