Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos:ip_adresy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

navody:vps:vpsadminos:ip_adresy [2019/12/31 17:03] (aktuální)
KerryCZE vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​page>​manuals:​vps:​ip_addresses</​page>​
 +====== IP adresy ======
 +Tato stránka popisuje práci s IP adresami na [[navody:​vps:​vpsAdminOS]].
 +Pro [[informace:​openvz|OpenVZ]] VPS tyto informace neplatí.
  
 +===== Veřejné IP adresy =====
 +Každý člen má k dispozici 1 veřejnou /32 IPv4 adresu a 32 /64 IPv6 adres. Další
 +veřejné IPv4 adresy jsou za [[informace:​platby|poplatek]],​ IPv6 jsou na dotaz.
 +
 +===== Privátní IP adresy =====
 +Privátní IP adresy přistupují k Internetu přes NAT a zvenku tedy nejsou
 +dostupné. Privátní adresy jsou užitečné,​ pokud rozdělíte přidělené
 +[[navody:​vps:​prostredi|prostředky]] mezi více VPS. Často není veřejná IPv4
 +adresa potřeba a zároveň fungovat pouze s IPv6 je problematické,​ protože
 +některé servery ji stále nepodporují.
 +
 +Aktuálně je nutné si o přidělení privátních adres požádat na podpoře.
 +
 +===== Vlastnictví IP adres =====
 +V produkčním prostředí je používán koncept vlastnictví IP adres. Jakmile je
 +adresa poprvé přiřazena k VPS, nastaví se její vlastník. I když je pak adresa
 +z VPS odebrána, vlastník adresy se nezmění. Při přiřazování adres k VPS je
 +nutné nejprve přiřadit adresy již vlastněné a až potom vybrat nové.
 +
 +Vlastnictví zabraňuje tomu, aby někdo mohl sebrat dočasně nepoužívanou adresu
 +a také aby někdo nečinil z IP adresy neplechu, dostal ji na blacklisty a pak
 +by si vzal adresu jinou. Adresu s poškozenou reputací by pak dostal někdo
 +jiný.
 +
 +Na [[navody:​vps:​playgroundvps|playgroundu]] se vlastnictví neuplatňuje.
 +
 +===== Přehled adres =====
 +
 +V menu Networking -> IP addresses je k dispozici seznam adres. Zobrazují se
 +zde adresy vlastněné nebo přidělené k VPS a adresy, které jsou k dispozici.
 +Přimo z tohoto seznamu je možné adresy přiřazovat k VPS.
 +
 +{{:​navody:​vps:​ip_adresy.png?​300|}}
 +
 +V sloupcích TX a RX se zobrazuje maximální možný datový tok v Mbps.
 +
 +===== Routování adres a adresy na síťovém rozhraní =====
 +Adresy se k VPS přiřazují ve dvou krocích. Adresa je do VPS potřeba naroutovat
 +a poté přiřadit na síťové rozhraní. Naroutovat lze i větší sítě, např. /64 IPv6.
 +Na rozhraní se pak přiřadí vybrané adresy, případně lze naroutovanou síť
 +používat na kontejnery, atp. a na rozhraní VPS žádnou adresu nepřiřazovat.
 +
 +Ve vpsAdminu jsou na správu rout a adres na rozhraní dva formuláře v nastavení
 +VPS:
 +
 +{{:​navody:​vps:​vpsadminos:​routedadresses.png?​200|}}
 +
 +{{:​navody:​vps:​vpsadminos:​interfaceaddresses.png?​350|}}
 +
 +
 +Z každé sítě vpsAdminu umožňuje přidat první adresu na síťové rozhraní. Pokud
 +jich potřebujete více, můžete tak docílit úpravou konfigurace uvnitř VPS, např.
 +na Debianu viz ''/​etc/​network/​interfaces''​. Případně napište na podporu a více
 +adres na rozhraní můžeme přidat i přes vpsAdmin. Jen to zatím není zpřístupněno
 +ve webovém rozhraní.
navody/vps/vpsadminos/ip_adresy.txt · Poslední úprava: 2019/12/31 17:03 autor: KerryCZE