Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos:docker

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:vps:vpsadminos:docker [2019/11/13 09:46]
Aither DinD
navody:vps:vpsadminos:docker [2020/03/24 04:50] (aktuální)
snajpa [Instalace]
Řádek 1: Řádek 1:
 <​page>​manuals:​vps:​vpsadminos:​docker</​page>​ <​page>​manuals:​vps:​vpsadminos:​docker</​page>​
 ====== Docker na vpsAdminOS ====== ====== Docker na vpsAdminOS ======
-Na [[navody:​vps:​vpsAdminOS]] je funkční Docker v aktuální verzi (v době psaní 19.03) s **overlayfs** driverem. Na produkčních ​VPS s [[informace:​openvz|OpenVZ]] Docker v aktuální verzi funkční není. +<note info> 
 +Na [[navody:​vps:​vpsAdminOS]] je **funkční Docker v aktuální verzi**. 
 +</​note>​ 
 +<note warning>​ 
 +Na OpenVZ ​VPS s [[informace:​openvz|OpenVZ]] Docker v aktuální verzi **funkční není**
 +</​note>​
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
-Nejprve ve vpsAdminu v detailu VPS povolte feature **Docker**. Pokud tuto feature 
-nevidíte, daná VPS neběží na [[navody:​vps:​vpsAdminOS]]. 
  
 Docker instalujte z repozitářů na docker.com, nedoporučujeme používat Docker Docker instalujte z repozitářů na docker.com, nedoporučujeme používat Docker
Řádek 11: Řádek 13:
 navíc. Instalujte podle návodu: navíc. Instalujte podle návodu:
  
-  * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​ubuntu/​|Ubuntu 18.04]]+  * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​ubuntu/​|Ubuntu 18.04 LTS]]
   * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​fedora/​|Fedora 28]]   * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​fedora/​|Fedora 28]]
   * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​debian/​|Debian 9]]   * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​debian/​|Debian 9]]
Řádek 17: Řádek 19:
 Fungovat mohou samozřejmě i jiné distribuce, ale uvádíme jen ty, které jsme testovali. Fungovat mohou samozřejmě i jiné distribuce, ale uvádíme jen ty, které jsme testovali.
  
 +=== Ubuntu 18.04 LTS ===
 +<​code>​
 +apt-get -y update ​
 +apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common ​
 +curl -fsSL https://​download.docker.com/​linux/​ubuntu/​gpg | apt-key add - 
 +add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://​download.docker.com/​linux/​ubuntu bionic stable" ​
 +apt-get -y update ​
 +apt-get -y install docker-ce ​
 +</​code>​
 +
 +==== Všeobecně ====
 Ověříme, zda běží docker v pořádku: Ověříme, zda běží docker v pořádku:
  
 <​code>​ <​code>​
 systemctl status docker.service systemctl status docker.service
 +
 +● docker.service - Docker Application Container Engine
 +    Loaded: loaded (/​lib/​systemd/​system/​docker.service;​ enabled; vendor preset: e
 +    Active: active (running) since Sun 2020-02-23 14:55:22 UTC; 9s ago
 +      Docs: https://​docs.docker.com
 +  Main PID: 2893 (dockerd)
 +     ​Tasks:​ 30
 +    CGroup: /​system.slice/​docker.service
 +            └─2893 /​usr/​bin/​dockerd -H fd:// --containerd=/​run/​containerd/​contain
 </​code>​ </​code>​
  
navody/vps/vpsadminos/docker.1573634797.txt.gz · Poslední úprava: 2019/11/13 09:46 autor: Aither