Znalostní Báze

Informace o sdružení vpsFree.cz, návody a nejčastější dotazy.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos:docker

Docker na vpsAdminOS

Na vpsAdminOS je funkční Docker v aktuální verzi (v době psaní 19.03) s overlayfs driverem. Na produkčních VPS s OpenVZ Docker v aktuální verzi funkční není.

Instalace

Nejprve ve vpsAdminu v detailu VPS povolte feature Docker. Pokud tuto feature nevidíte, daná VPS neběží na vpsAdminOS.

Docker instalujte z repozitářů na docker.com, nedoporučujeme používat Docker z distribučních repozitářů, protože bývá starší a můžou tam mít nějaké patche navíc. Instalujte podle návodu:

Fungovat mohou samozřejmě i jiné distribuce, ale uvádíme jen ty, které jsme testovali.

Ověříme, zda běží docker v pořádku:

systemctl status docker.service

Pokud nenaběhne docker.service, může se jednat o tento už opravený bug v containerd. Řešením je buď nahradit /sbin/modprobe, nebo upravit containerd.service a změnit volbu ExecStartPre.

mv /sbin/modprobe /sbin/modprobe.old && ln -s /bin/true /sbin/modprobe

Nyní můžete zkusit docker run hello-world:

docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
[...]

Networking otestujeme pomocí:

docker run -it alpine ping -c 3 vpsfree.cz

Docker-in-Docker

Docker-in-Docker samo od sebe nefunguje, protože se Docker snaží připojit /sys/kernel/security, což ve VPS nemá oprávnění udělat kvůli omezení kernelu. Lze to jednoduše obejít bind-mountem pomocí volume:

docker run -v /sys/kernel/security:/sys/kernel/security ...

Hlášení chyb

Pokud nějaká operace hlásí permission denied, pravděpodobně není povolená v AppArmor profilu. To můžeme napravit, nicméně potřebujeme mít možnost to reprodukovat a vědět ID VPS. Stavte se na IRC #vpsfree nebo #vpsadminos, případně pište na podporu.

navody/vps/vpsadminos/docker.txt · Poslední úprava: 2019/11/13 09:46 autor: Aither