Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos:docker

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:vps:vpsadminos:docker [2018/11/09 17:20]
parolek
navody:vps:vpsadminos:docker [2020/03/24 04:50] (aktuální)
snajpa [Instalace]
Řádek 1: Řádek 1:
 <​page>​manuals:​vps:​vpsadminos:​docker</​page>​ <​page>​manuals:​vps:​vpsadminos:​docker</​page>​
 ====== Docker na vpsAdminOS ====== ====== Docker na vpsAdminOS ======
-Na vpsAdminOS je funkční Docker v aktuální verzi (v době psaní 18.03) s VFS +<note info> 
-storage driverem+Na [[navody:​vps:​vpsAdminOS]] je **funkční Docker v aktuální verzi**
 +</​note>​ 
 +<note warning>​ 
 +Na OpenVZ VPS s [[informace:​openvz|OpenVZ]] Docker v aktuální verzi **funkční není**
 +</​note>​
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
-Nejprve ve vpsAdminu v detailu VPS povolte feature **Docker (experimental)**. 
  
 Docker instalujte z repozitářů na docker.com, nedoporučujeme používat Docker Docker instalujte z repozitářů na docker.com, nedoporučujeme používat Docker
-z distribučních repozitářů,​ protože bývá starší a můžou tam mít nějaké patche. +z distribučních repozitářů,​ protože bývá starší a můžou tam mít nějaké patche 
-Instalujte podle návodu:+navíc. ​Instalujte podle návodu:
  
-  * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​ubuntu/​|Ubuntu 18.04]] ​(místo //stable// repozitáře použijte //test//, dokud se Docker neuráčí [[https://​github.com/​docker/​for-linux/​issues/​290|vydat stable verzi]])+  * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​ubuntu/​|Ubuntu 18.04 LTS]]
   * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​fedora/​|Fedora 28]]   * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​fedora/​|Fedora 28]]
-  * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​debian/​|Debian 9]] (pozor na [[#​zname_problemy|známé problémy]])+  * [[https://​docs.docker.com/​install/​linux/​docker-ce/​debian/​|Debian 9]]
  
 +Fungovat mohou samozřejmě i jiné distribuce, ale uvádíme jen ty, které jsme testovali.
 +
 +=== Ubuntu 18.04 LTS ===
 +<​code>​
 +apt-get -y update ​
 +apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common ​
 +curl -fsSL https://​download.docker.com/​linux/​ubuntu/​gpg | apt-key add - 
 +add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://​download.docker.com/​linux/​ubuntu bionic stable" ​
 +apt-get -y update ​
 +apt-get -y install docker-ce ​
 +</​code>​
 +
 +==== Všeobecně ====
 Ověříme, zda běží docker v pořádku: Ověříme, zda běží docker v pořádku:
  
 <​code>​ <​code>​
-service docker ​status+systemctl status docker.service 
 + 
 +● docker.service - Docker Application Container Engine 
 +    Loaded: loaded (/​lib/​systemd/​system/​docker.service;​ enabled; vendor preset: e 
 +    Active: active (running) since Sun 2020-02-23 14:55:22 UTC; 9s ago 
 +      Docs: https://​docs.docker.com 
 +  Main PID: 2893 (dockerd) 
 +     ​Tasks:​ 30 
 +    CGroup: /​system.slice/​docker.service 
 +            └─2893 /​usr/​bin/​dockerd -H fd:// --containerd=/​run/​containerd/​contain
 </​code>​ </​code>​
  
-Pokud nenaběhne ​Docker ve verzi 18.09.0tak zakážeme modprobe, ​který ani nikdy pod VPSAdminOS není podporován:​+<​note>​ 
 +Pokud nenaběhne ​''​docker.service''​že se jednat o tento už opravený [[https://​github.com/​containerd/​containerd/​issues/​2772|bug v containerd]]. Řešením je buď 
 +nahradit ''/​sbin/​modprobe''​nebo upravit ''​containerd.service''​ a změnit 
 +volbu ''​ExecStartPre''​.
 <​code>​ <​code>​
 mv /​sbin/​modprobe /​sbin/​modprobe.old && ln -s /bin/true /​sbin/​modprobe mv /​sbin/​modprobe /​sbin/​modprobe.old && ln -s /bin/true /​sbin/​modprobe
 </​code>​ </​code>​
 +</​note>​
  
 Nyní můžete zkusit ''​docker run hello-world'':​ Nyní můžete zkusit ''​docker run hello-world'':​
Řádek 41: Řádek 69:
 </​code>​ </​code>​
  
-===== Storage driver ​===== +===== Docker-in-Docker ​===== 
-Aktuálně funguje jen //VFS// storage driver. Ten je pomalejší a náročnější na +Docker-in-Docker samo od sebe nefunguje, protože se Docker snaží připojit 
-diskový prostor než overlayfs/zfs/btrfs drivery. Chtěli bychom zprovoznit ZFS +''​/sys/kernel/​security''​což ve VPS nemá oprávnění udělat kvůli omezení 
-drivernicméně ZFS on Linux ještě neumí delegovat datasety do kontejneru, +kernelu. Lze to jednoduše obejít bind-mountem pomocí volume:
-nejdřív se to musí dodělat tam.+
  
-===== Známé problémy ===== +<​code>​ 
- +docker run -v /sys/kernel/security:/sys/kernel/security ​... 
-  * Docker na Debian 9 se nechová správně, rootfs kontejneru mají podívné oprávnění (0600) a nevíme proč. Nefungují pak kontejnery, které používají jiného uživatele, než je root. +</​code>​
-  * Povolení Dockeru dělá problémy některým verzím systemd, dokud se PR [[https://github.com/systemd/systemd/pull/8447|#​8447]] nedostane do stable verzeUbuntu 18.04 a Debian 9 jsou ok, Fedora 28 ne.+
  
 ===== Hlášení chyb ===== ===== Hlášení chyb =====
navody/vps/vpsadminos/docker.1541780434.txt.gz · Poslední úprava: 2018/11/09 17:20 autor: parolek