Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:sprava

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
navody:vps:sprava [2022/01/27 09:48]
Aither [IP adresy] /64 ipv6
navody:vps:sprava [2022/02/14 13:29] (aktuální)
Aither cleanup
Řádek 55: Řádek 55:
  
 V detailu VPS je možné měnit parametry VPS. Minimální konfigurace VPS je V detailu VPS je možné měnit parametry VPS. Minimální konfigurace VPS je
-1 CPU, 1 GB RAM a 10 GB disku. Maximální konfigurace je 8 CPU, 16 GB+1 CPU, 256 MB RAM a 512 MB disku. Maximální konfigurace je 8 CPU, 16 GB
 RAM, diskový prostor není omezen. RAM, diskový prostor není omezen.
  
 {{ :​navody:​vps:​resources.png?​300 |}} {{ :​navody:​vps:​resources.png?​300 |}}
- 
-Swap se sice zobrazuje mezi parametry, ale standardně jej nepřidělujeme,​ 
-protože swap v OpenVZ se chová jako rozšíření paměti. 
  
 Pokud chcete vytvořit novou VPS, je nutné pro ni udělat místo - snížit Pokud chcete vytvořit novou VPS, je nutné pro ni udělat místo - snížit
-parametry jiné VPS.+parametry jiné VPS, případně kontaktovat podporu a domluvit se na navýšení prostředků.
  
 ===== Hostname ===== ===== Hostname =====
Řádek 84: Řádek 81:
   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.
   * LXC nesting - Umožní uvnitř VPS používat LXC/LXD kontejnery   * LXC nesting - Umožní uvnitř VPS používat LXC/LXD kontejnery
- 
-===== Přesun VPS mezi nody ===== 
- 
-<note warning> 
-Swap VPS funguje jen na OpenVZ nodech. Pro prohození VPS na vpsAdminOS prosím kontaktujte podporu. 
-</​note>​ 
- 
-Nejčastěji dochází k přesunu mezi playground a 
-produkcí. Prohodit je možné pouze ty VPS, které se nacházejí v odlišných 
-lokacích (Praha, Playground, Brno). V rámci jedné lokace stačí 
-jednoduše přehodit IP adresy. 
- 
-{{ :​navody:​vps:​swap_vps.png?​300 |}} 
- 
-Před vykonáním akce je v tabulce zobrazen stav VPS před a po provedení 
-přesunu. 
  
 ===== Klonování VPS ===== ===== Klonování VPS =====
Řádek 108: Řádek 89:
 {{ :​navody:​vps:​clone_vps.png?​300 |}} {{ :​navody:​vps:​clone_vps.png?​300 |}}
  
-Ve formuláři vyberete buď environment,​ lokaci nebo VPS, do které chcete aktuálně otevřený VPS naklonovat. Podle této volby je pak bude vytvořen nový VPS nebo bude **přepsán** existující. Dávejte tedy dobrý pozor na to, co děláte.+Ve formuláři vyberete buď environment,​ lokaci nebo VPS, do které chcete aktuálně otevřený VPS naklonovat.
  
-===== Nastavení času pro plánované ​odstávky VPS ===== +===== Nastavení času pro odstávky VPS ===== 
-Vhodný čas pro vykonání ​plánovaných ​odstávek VPS lze nastavit pro každý den v týdnu+Vhodný čas pro vykonání odstávek VPS lze nastavit pro každý den v týdnu
 jinak. jinak.
  
Řádek 117: Řádek 98:
  
 Během této doby může dojít ke krátkým odstávkám VPS, je-li to nezbytně Během této doby může dojít ke krátkým odstávkám VPS, je-li to nezbytně
-nutné. Nejvíce se toho využívá při migracích VPS mezi nody. O plánovaných +nutné. Nejvíce se toho využívá při migracích VPS mezi nody. O odstávkách ​ 
-odstávkách ​a migracích vždy informujeme ​buď na outage listu, nebo na e-mail +a migracích vždy informujeme na e-mail uvedený ve vpsAdminu.
-uvedený ve vpsAdminu+
- +
-===== Mód údržby ===== +
- +
-Do módu údržby (maintenance mode) můžeme přepnout buď celý cluster, +
-jednotlivé prostředí,​ lokace, nody či VPS. V titulku ikony módu údržby je +
-napsán důvod.+
  
 <​maintainers hidden> <​maintainers hidden>
navody/vps/sprava.txt · Poslední úprava: 2022/02/14 13:29 autor: Aither