navody:vps:obnova_webu_zo_zalohy

Získanie zálohy stránky z automatického zálohovacieho systému

V tomto návode si ukážeme ako získať súbory z automatického zálohovacieho systému.

Scenár

Zachraňovaná stránka beží na CMS Wordpress a doméne zachnanovanadomena.sk. Na úspešné obnovenie akejkoľvek wordpressovskej stránky vždy potrebujeme súbory a databázu.

Krok 1: Vytvorenie "hracieho" VPS a zapnutie zálohy

Najskôr vytvoríme VPS na hranie dajme tomu s názvom „hracie“ [VPS]. Pod cestou „VPS > New VPS“ v „Location“ vyberieme „Playground“ a klikneme na „next“. Nastavenia (verzia operačného systému…) zvolíme identické s našim ostrým serverom.

Na ceste „Backups > VPS Backups“ klikneme na „Mount“ pri „snapshote“ (zálohe), z ktorej chceme navrátiť údaje.

Zálohu zapneme („snapshot“ „moutneme“) pre „hracie“ [VPS] pod cestu („mountpoint“) /mnt/data1.

Vytvorime si heslo a prihlásime na „hracie“ [VPS] cez terminál ako root.

Poznámka: Celý čas pracujeme na „hracom“ [VPS] ako root

Krok 2: Získanie súborov

Keďže je to nové, čisté VPSko nainštalujeme si základné príkazy:

 • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
 • sudo apt-get install nano zip

Súbory stránky zo zálohy na nachádzajú pod cestou /mnt/data1/var/www/zachnanovanadomena.sk/. Vojdeme do adresára:

 • cd /mnt/data1/var/www/zachnanovanadomena.sk/

Zazipujeme súbory. Vytvorený zipový súbor uložíme do /root/, pretože mountnutá partícia (zapnutá záloha) neumožňuje do zálohy zapisovať, je „read only“:

 • zip -r /root/zachnanovanadomena.sk.zip .

Poznámka: Všimnite si aj tú bodku na konci. Aj s tou treba príkaz zadať.

Krok 3: Získanie databázy

Obnova databázy bude tvrdší oriešok, ale rozlúskneme aj ten. Najskôr si nainštalujeme verziu databázy, ktorú používame na ostrom servery. Príkaz na zistenie verzie DB:

 • mysql -V

Ja používam MySql 5.x:

 • apt-get install mysql-server-5.x

Teraz nakopírujeme fyzické súbory databázy zo zálohy (/mnt/data1/var/lib/mysql) medzi databázy „hracieho“ [VPS] (/var/lib/mysql). Najskôr ale zastavíme MySql:

 • service mysql stop
 • cd /mnt/data1/var/lib/mysql
 • zip -r /var/lib/mysql/db_zo_zalohy.zip .
 • cd /var/lib/mysql/
 • unzip -o db_zo_zalohy.zip
 • service mysql start

Keďže sme prepísali aktuálne súbory na „hracom“ [VPS] databázovými súbormi zo zálohy treba preinštalovať mysql-server-5.x. K dispozícii sú 2 príkazy:

 • sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.x

alebo

 • sudo apt-get install –reinstall mysql-server-5.x

Mne sa chytil ten prvý. Pustíme databázu:

 • service mysql status
 • service mysql start

Nazrieme do wp-config.php stránky zachnanovanadomena.sk a pozrieme si nazov_databazy, prihlasovacie_meno, prihlasovacie_heslo a dumpneme ju do /root/

 • nano /mnt/data1/var/www/zachnanovanadomena.sk/wp-config.php
 • mysqldump -u prihlasovacie_meno -p'prihlasovacie_heslo' nazov_databazy | gzip -9 > nazov_databazy_zaloha.sql.gz

Stiahneme si pripravené zálohy na ostrý server cez sftp:

 • sftp root@123.4.567.89
 • get zachnanovanadomena.sk.zip
 • get nazov_databazy_zaloha.sql.gz
 • exit

Hotovo

V tomto kroku máme na ostrom servery dáta stránky zachnanovanadomena.sk z poslednej automatickej zálohy. „Unmountneme snapshot“ v nastaveniach „hracieho“ [VPS] a vymažeme „hracie“ [VPS].

Úloha splnená, dáta získané.

zdroj

navody/vps/obnova_webu_zo_zalohy.txt · Poslední úprava: 2017/01/05 23:33 autor: jasom