Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:api

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
navody:vps:api [2021/12/09 13:08]
Aither fix arch install instructions
navody:vps:api [2022/01/26 11:17] (aktuální)
Aither Postupy instalace rozděleny do podstránek
Řádek 57: Řádek 57:
 Typ tokenu a časový interval, o který se prodlužuje,​ si volí klient. Typ tokenu a časový interval, o který se prodlužuje,​ si volí klient.
  
-===== CLI ===== +===== Instalace klienta ​===== 
-[[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-client|Klient pro Ruby]] obsahuje ​CLI. +[[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-client|Klient pro Ruby]] obsahuje CLI 
-Pro správnou funkci vyžaduje Ruby >= 2.a nainstalované hlavičkové soubory+(rozhraní pro příkazovou řádku) a knihovnu pro použití v Ruby skriptech
 +Pro správnou funkci vyžaduje Ruby >= 2.a nainstalované hlavičkové soubory
 Ruby, OpenSSL a ncurses (většinou balíčky s příponou ''​-dev''​ či ''​-devel''​). Ruby, OpenSSL a ncurses (většinou balíčky s příponou ''​-dev''​ či ''​-devel''​).
- +Poté klienta nainstalujeme pomocí Ruby gems:
-==== Linux ==== +
- +
-==== Ubuntu 20.04 ==== +
- +
-=== Instalace závislostí ===+
  
 <code bash> <code bash>
-sudo apt-get ​install ​ruby ruby-dev make g++ libssl-dev libncurses-dev+gem install ​vpsfree-client
 </​code>​ </​code>​
  
-=== Instalace vpsfree-client === +Konkrétní postupy instalace podle platformy:
- +
-<code bash> +
-sudo gem install vpsfree-client +
-</​code>​ +
- +
- +
-====Instalace na Centos 7==== +
- +
-Zdrojový kod klienta lze najít [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-client|zde]] +
- +
-vpsfree-client vyžaduje ruby >​–2.30 +
- +
-Ruby ve verzi nižší než [[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|2.5 jsou EOL]] +
- +
-Aktuální Ruby je možné nainstalovat pomocí [[ https://​linuxize.com/​post/​how-to-install-ruby-on-centos-7/​|tohoto návodu]]. +
- +
-Například:​ +
-<​code>​ +
-yum install -y openssl-devel readline-devel zlib-devel +
-/​build/​vpsfree-client:​curl -sL https://​github.com/​rbenv/​rbenv-installer/​raw/​master/​bin/​rbenv-installer | bash - +
-# následně je zapotřebí přidat rbenv do PATH a provést trochu magie(snippet z .bashrc): +
-export PATH="​${PATH}:/​root/​.rbenv/​bin"​ +
-if [ -d '/​root/​.rbenv'​ ]; then +
-  eval "​$(rbenv init -)" +
-fi +
-/​build/​vpsfree-client:​rbenv install 2.5.7 +
-/​build/​vpsfree-client:​rbenv global 2.5.7 +
-#projistotu spustte nový bash který uvidí novou verzi ruby +
-/​build/​vpsfree-client:​bash +
-#proveďte instalaci +
-/​build/​vpsfree-client:​gem install vpsfree-client +
-#​otestujeme +
-/​build/​vpsfree-client:​which vpsfreectl +
-/​root/​.rbenv/​shims/​vpsfreectl +
-/​build/​vpsfree-client:​vpsfreectl -h +
-Usage: /​root/​.rbenv/​versions/​2.5.7/​bin/​vpsfreectl [options] <​resource>​ <​action>​ [objects ids] [-- [parameters]] +
-... +
-</​code>​ +
-=============== +
-====Instalace CLI na Linux distribucích založených na Arch Linux==== +
-Testováno na [[https://​manjaro.org/​download/​xfce/​|Manjaro 18.04 Xfce]]: +
- +
-<code bash> +
-sudo pacman -Syu ruby make gcc +
-gem install vpsfree-client # nainstalujeme vpsfree-client (nepoužívejte tady SUDO install!) +
-</​code>​ +
- +
-Přidáme PATH k nainstalovaným gems do ''​~./​bashrc''​. +
- +
-<code bash> +
-sudo nano ~/.bashrc +
-</​code>​ +
- +
-Na konec souboru přidáme:​ +
- +
-<code bash> +
-if command -v ruby &>/​dev/​null && command -v gem &>/​dev/​null;​ then +
-    PATH="​$(ruby -r rubygems -e 'puts Gem.user_dir'​)/​bin:​$PATH"​ +
-fi +
-</​code>​ +
- +
-Restartujeme shell ''​exec $SHELL''​ nebo počítač. Otestujeme funkčnost CLI, třeba příkazem:​ +
-<code bash> +
-vpsfreectl ip_traffic top +
-</​code>​ +
- +
-Výše uvedené příkazy nefungují na distribucích založených na Debian/​Ubuntu a jiných. +
- +
-==== macOS ==== +
- +
-Na OS X je nutné nainstalovat OpenSSL přes [[http://​brew.sh/​|Homebrew]] a až +
-poté se dá nainstalovat EventMachine (gem, jenž klient vyžaduje). +
- +
-<code bash> +
-$ brew install openssl +
-$ sudo gem install eventmachine -- --with-opt-include="/​usr/​local/​opt/​openssl/"​ +
-</​code>​ +
- +
-Nainstalovat jej lze pomocí ruby gems: +
- +
-<code bash> +
-$ sudo gem install vpsfree-client +
-</​code>​ +
- +
-<​note>​ +
-gem vypíše PATH pod kterým lze najít nainstalovaný balíček +
-<code bash> +
-WARNING: ​ You don\'t have /​home/​user/​.gem/​ruby/​2.5.0/​bin in your PATH, +
-   gem executables will not run. +
- +
-</​code>​ +
-</​note>​ +
- +
-==== Windows ==== +
-Instalace ve Windows 10 využitím Ubuntu Linux subsystem:​ +
- +
-  - ve Windows 10 povolit developer mode, nechat nainstalovat +
-  - přes Programy a funkce otevřít přidání součástí Windows, úplně dole zvolit Linux subsystem, nechat nainstalovat a restartovat počítač +
-  - po restartu jako admin spustit v nabídce Start bash +
-  - vytvořit Unix username a heslo +
-  - stisknout y a nechat nainstalovat základ Ubuntu +
- +
-=== Instalace závislostí === +
- +
-<code bash> +
-sudo apt-get install ruby2.1 ruby2.1-dev libssl-dev make g++ +
-</​code>​ +
- +
-=== Quick & Dirty fix pro nastavení ruby2.1 jako výchozího namísto 1.9 === +
- +
-<code bash> +
-sudo rm /​usr/​bin/​ruby /​usr/​bin/​gem /​usr/​bin/​irb /​usr/​bin/​rdoc /​usr/​bin/​erb +
-sudo ln -s /​usr/​bin/​ruby2.1 /​usr/​bin/​ruby +
-sudo ln -s /​usr/​bin/​gem2.1 /​usr/​bin/​gem +
-sudo ln -s /​usr/​bin/​irb2.1 /​usr/​bin/​irb +
-sudo ln -s /​usr/​bin/​rdoc2.1 /​usr/​bin/​rdoc +
-sudo ln -s /​usr/​bin/​erb2.1 /​usr/​bin/​erb +
-sudo gem update --system +
-sudo gem pristine --all +
-</​code>​ +
- +
-Zdroj: http://​blog.costan.us/​2014/​04/​restoring-ruby-20-on-ubuntu-1404.html +
- +
-=== Instalace vpsfree-client === +
- +
-<code bash> +
-sudo gem install vpsfree-client +
-</​code>​ +
- +
- +
-----+
  
 +  * Linux
 +    * [[navody:​vps:​api:​arch|Arch Linux]]
 +    * [[navody:​vps:​api:​centos|CentOS]]
 +    * [[navody:​vps:​api:​ubuntu|Ubuntu 20.04]]
 +  * [[navody:​vps:​api:​macos|macOS]]
 +  * [[navody:​vps:​api:​windows|Windows]]
  
 Po instalaci by v ''​$PATH''​ měl být k dispozici ''​vpsfreectl''​. Pokud tomu tak Po instalaci by v ''​$PATH''​ měl být k dispozici ''​vpsfreectl''​. Pokud tomu tak
Řádek 217: Řádek 88:
  
 <code bash> <code bash>
-$ PATH="​$PATH:/​home/​user/​.gem/​ruby/​2.0.0/​bin"​+$ PATH="​$PATH:/​home/​user/​.gem/​ruby/​2.7.0/​bin"​
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Použití CLI ====+===== Použití CLI =====
  
 <​code>​ <​code>​
navody/vps/api.txt · Poslední úprava: 2022/01/26 11:17 autor: Aither