Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:nextcloud_docker_centos

Nextcloud v Dockeru na CentOS 7

Tento návod je zastaralý a nemusí být aktuální.

Tento návod se týká zprovoznění dockeru přímo v naší VPS, tedy pod OpenVZ, což jde jen s určitými omezeními, viz níže.

Docker lze bez omezení provozovat s využitím KVM.

Tento návod je vyzkoušen pro CentOS 7.3.1611.

Docker

1) vpsAdmin / VPS → Features → je třeba zapnout Bridge, iptables a TUN/TAP (VPS se restartuje)

2) Spusťte následující příkaz a znovu restartujeme VPS:

# echo "JoinControllers=cpu,cpuacct,cpuset freezer,devices" >> /etc/systemd/system.conf

3) Docker u nás funguje jen do verze 1.10. Novější verzi se zatím nikomu nepovedlo zprovoznit, neboť to pravděpodobně vyžaduje úpravu jádra.

V oficiálních repozitářích CentOS (repo extras) je již verze 1.13, ktera s OpenVZ nefunguje. Proto je třeba nainstalovat verzi 1.10.3, která je také v repozitáři.

# yum install docker-1.10.3

2018-03-11 (scr4bble) - CentOS 7.4 už v bežných repozitároch nemá docker verzie 1.10 - dá sa použiť napr. openshift repo (repo môžte hneď po inštalácii zakázať):

yum install centos-release-openshift-origin13.noarch
yum install docker-1.10.3

yum install -y yum-utils && yum-config-manager --disable CentOS-OpenShift-Origin13

4) Je vhodné zakázat aktualizace dockeru, což provedeme příkazem:

# echo "exclude=docker*" >> /etc/yum.conf

5) Aby měly kontejnery správný přístup k filesystému, je třeba upravit výchozí systemd unit.

# mkdir -p /etc/systemd/systemd/system/docker.service.d/
# cat <<EOF > /etc/systemd/system/docker.service.d/shared_mounts.conf
 [Service]
 MountFlags=shared
 EOF

6) Dáme vědět systemd o změnách a spustíme Docker:

# systemctl daemon-reload
# systemctl start docker.service
# systemctl enable docker.service

Zkontrolujeme, zda je Docker úspěšně spuštěný. Můžeme vyzkoušet hello-world image:

# docker run hello-world

Na CentOS je potřeba Docker ovládat s administrátorskými právy. Přidání lokálního uživatele do skupiny docker zde nefunguje jako na jiných systémech (Debian).

2018-03-11 (scr4bble) - Návod na spúšťanie docker non-root používateľom:

usermod -aG dockerroot <username>
echo '{"group": "dockerroot"}' > /etc/docker/daemon.json
systemctl restart docker

zdroj: https://coderleaf.wordpress.com/2017/02/10/run-docker-as-user-on-centos7/ V /etc/docker/daemon.json je potreba vynechať „live-restore“: true - podpora tejto direktívy bola pridaná až v docker 1.12.

Nextcloud

Použijeme neoficiální, ale populárnější image https://hub.docker.com/r/wonderfall/nextcloud/. Databáze MariaDB bude v druhém kontejneru.

1) Vytvoříme systémového uživatele, který bude vlastnit soubory Nextcloudu:

# useradd -r -s /sbin/nologin nextcloud

Zjistíme UID a GID nového uživatele:

# id nextcloud

2) Připravíme složky pro uchovávání dat z Docker kontejnerů. Všechny soubory budou uloženy pod /mnt/nas/nextcloud, kde /mnt/nas je připojený dataset z NASu.

/mnt/nas/nextcloud/db
/mnt/nas/nextcloud/data
/mnt/nas/nextcloud/config
/mnt/nas/nextcloud/apps

Změníme vlastníka těchto složek příkazem:

# chown -R nextcloud:nextcloud /mnt/nas/nextcloud

3) Stáhneme si Docker compose:

# curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.10.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
# chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

4) Vytvoříme docker-compose.yml s následujícím obsahem:

version: '2'
services:
 nextcloud-db:
  image: mariadb:10.1
  volumes:
   - /mnt/nas/nextcloud/db:/var/lib/mysql
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=<password1>
   - MYSQL_DATABASE=nextcloud
   - MYSQL_USER=nextcloud
   - MYSQL_PASSWORD=<password2>
  restart: always
 nextcloud:
  image: wonderfall/nextcloud:11.0
  environment:
   - UID=991 # nextcloud user
   - GID=988 # nextcloud group
   - UPLOAD_MAX_SIZE=10G
   - APC_SHM_SIZE=128M
   - OPCACHE_MEM_SIZE=128
   - REDIS_MAX_MEMORY=64mb
   - CRON_PERIOD=15m
   - TZ=Europe/Prague
   - ADMIN_USER=admin
   - ADMIN_PASSWORD=<password3>
   - DB_TYPE=mysql
   - DB_NAME=nextcloud
   - DB_USER=nextcloud
   - DB_PASSWORD=<password2>
   - DB_HOST=nextcloud-db
  depends_on:
   - nextcloud-db
  volumes:
   - /mnt/nas/nextcloud/data:/data
   - /mnt/nas/nextcloud/config:/config
   - /mnt/nas/nextcloud/apps:/apps2
  ports:
   - "127.0.0.1:8888:8888/tcp"
  restart: always

Správně vyplníme některé hodnoty, hlavně hesla a UID a GID vytvořeného uživatele nextcloud.

5) Spustíme kontejnery příkazem:

# /usr/local/bin/docker-compose up -d

6) Nextcloud je nyní připraven na příjem po protokolu http na localhost adrese 127.0.0.1:8888, na kterou je třeba nastavit reverse proxy server (např. Apache nebo Nginx). Ten se může zároveň postarat i o příjem po https a převedení vnějšího IPv6 spojení na interní IPv4.

navody/server/nextcloud_docker_centos.txt · Poslední úprava: 2020/09/17 17:02 autor: snajpa