Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:lxd_ubuntu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:server:lxd_ubuntu [2018/01/13 02:17]
industra
navody:server:lxd_ubuntu [2020/08/02 08:29] (aktuální)
snajpa [Aktuální stav]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== LXD na Ubuntu 16.04 ======+====== ​Zastaralé: ​LXD na Ubuntu 16.04 na OpenVZ ​======
  
 Tento návod se týká zprovoznění LXD přímo v naší VPS, tedy pod Tento návod se týká zprovoznění LXD přímo v naší VPS, tedy pod
Řádek 5: Řádek 5:
  
 ===== Aktuální stav ====== ===== Aktuální stav ======
-LXD naběhne s následujícími Warningy: +**Tento článek nikdo neudržujeinformace v něm jsou neaktuální
- +** 
-  ​AppArmor support has been disabled because of lack of kernel support +===== Zastaralé: ​Postup pro zprovoznění =====
-  ​Couldn'​t find the CGroup pids controllerprocess limits will be ignored+
-  One or more uid/gid map entry isn't usable (typically due to nesting) +
-  ​Only privileged containers will be able to run +
- +
-Provozu v zásadě nevadí, nutno mít na vědomí jejich význam. +
- +
-===== Postup pro zprovoznění =====+
  
  
Řádek 45: Řádek 38:
 lxc exec nginx -- apt upgrade lxc exec nginx -- apt upgrade
 lxc exec nginx -- apt nginx lxc exec nginx -- apt nginx
-iptables -t nat -A PREROUTING -d <​public-ip>​ -p tcp --dport ​<​container-ip> ​-j DNAT --to <​container-ip>:​80 +iptables -t nat -A PREROUTING -d <​public-ip>​ -p tcp --dport ​80 -j DNAT --to <​container-ip>:​80 
-iptables -FORWARD -d <​public-ip>​ -o <​bridge-ip>​ -p tcp -d v --dport 80 -j ACCEPT+iptables -FORWARD -d <​public-ip>​ -o <​bridge-ip>​ -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
 </​code>​ </​code>​
  
 Měl by v pořádku běžet - běžte na <​public-ip>​ z prohlížeče pro test. Měl by v pořádku běžet - běžte na <​public-ip>​ z prohlížeče pro test.
  
-===== Co nejede =====+===== Zastaralé: co nejede =====
  
 +**Starý uživatelský obsah, který neplatí**
 1. oficiální snap balíčky (náhrada za ppa) 1. oficiální snap balíčky (náhrada za ppa)
  
navody/server/lxd_ubuntu.1515806220.txt.gz · Poslední úprava: 2018/01/13 02:17 autor: industra