Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:lxd_ubuntu

Zastaralé: LXD na Ubuntu 16.04 na OpenVZ

Tento návod se týká zprovoznění LXD přímo v naší VPS, tedy pod OpenVZ, což funguje skvěle až na chybějící bezpečnostní features, které nejsou na námi používaných kernelech, viz níže.

Aktuální stav

Tento článek nikdo neudržuje, informace v něm jsou neaktuální.

Zastaralé: Postup pro zprovoznění

1) vpsAdmin / VPS → Features → je třeba zapnout Bridge, iptables a TUN/TAP (VPS se restartuje)

2) Spusťte následující příkazy (změna subuid a subgid není nutná, ale zvykově ji provádím):

echo "JoinControllers=cpu,cpuacct,cpuset freezer,devices" >> /etc/systemd/system.conf
echo "lxd:100000:1000000000
root:100000:1000000000" > /etc/subuid
echo "lxd:100000:1000000000
root:100000:1000000000" > /etc/subgid
reboot

3) Po rebootu nainstalujte lxd a nakonfigurujde bridge jako obvykle

apt update
apt update && apt upgrade -y && apt install lxd
lxd init
systemctl enable lxd

4) Testujte:

# Nový kontejner (asi to pojede i bez všech parametrů)
lxc launch ubuntu:16.10 nginx -c security.nesting=true -c security.privileged=true -c security.idmap.isolated=true
lxc list
lxc exec nginx -- apt update
lxc exec nginx -- apt upgrade
lxc exec nginx -- apt nginx
iptables -t nat -A PREROUTING -d <public-ip> -p tcp --dport 80 -j DNAT --to <container-ip>:80
iptables -A FORWARD -d <public-ip> -o <bridge-ip> -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Měl by v pořádku běžet - běžte na <public-ip> z prohlížeče pro test.

Zastaralé: co nejede

Starý uživatelský obsah, který neplatí 1. oficiální snap balíčky (náhrada za ppa)

apt update
apt update && apt upgrade -y && apt install -y snapd
snap install lxd
lxd init
systemctl enable lxd

failne na snap install lxd:

-- Unit snap-core-3748.mount has begun starting up.
Jan 13 01:05:56 lxd mount[22672]: mount: /var/lib/snapd/snaps/core_3748.snap: failed to setup loop device: Operation not permitted
Jan 13 01:05:56 lxd systemd[1]: snap-core-3748.mount: Mount process exited, code=exited status=32
Jan 13 01:05:56 lxd systemd[1]: Failed to mount Mount unit for core.

2. oficiální balíčky na 18.04

Nejde testovat, po release upgrade na 18.04 alpha 1 nenaběhne Network.

navody/server/lxd_ubuntu.txt · Poslední úprava: 2020/08/02 08:29 autor: snajpa