Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:firewall
Tento článek je zastaralý, doporučujeme se řídit dokumentací nebo wiki distribuce, kterou používáš. Pokud chceš, můžeš tento článek doplnit a aktualizovat.

Firewall

Firewall slouží pro filtraci provozu na VPS a z něj. Pomocí něj je možné nastavovat pravidla pro konkrétní pakety, které jsou propouštěny na základe různých parametrů jako jsou zdrojová a cílová IP adresa, zdrojový či cílový port a podobně.

Linuxové jádro obsahuje firewall zvaný Netfilter, který je obsluhován pomocí utility iptables. Tento přístup je nízkoúrovňový a umožňuje nastavit velké množství různých parametrů a variant. Pohodlnější variantou je například nadstavba Shorewall, což je sada skriptů, které dovolují pravidla pro Netfilter z jednodušších konfiguračních souborů.

Při prvotních hrátkách s firewallem je možné, že si neopatrným zásahem odříznete cestu k VPS. Nepanikařte a přejděte na návod ke vzdálené konzoli nebo opravě rozbité VPS.

IPtables

Současný stav je možné zjistit pomocí

iptables -L

Výstup bude vypadat pravděpodobně nějak takto

 Chain INPUT (policy ACCEPT)
 target   prot opt source        destination

 Chain FORWARD (policy ACCEPT)
 target   prot opt source        destination

 Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
 target   prot opt source        destination

Ve výpisu jsou zobrazeny tři řetězce (chain): vstup, průchod a výstup. V nich v současné době nejsou žádná pravidla, která by regulovala průchod paketů. V takovém případě se uplatňuje výchozí politika (policy), která je ve všech třech případech nastavena na „povol“ (ACCEPT). Všechny pakety tedy nyní projdou bez filtrace.

Všechny tři řetězce jsou oddělené, paket prochází vždy jen jedním z nich. Pokud je zdrojem náš server, dostane se paket do řetězce OUTPUT. Pokud je naopak náš server cílem, paket přichází do INPUT. Pokud jsou zdroj i cíl mimo náš stroj a paket tedy jen prochází skrz, dostane se do FORWARD.

Je čas naučit náš firewall nějaká pravidla. Jejich syntaxe je následující:

řetězec pravidlo akce

Každé pravidlo musí patřit do nějakého řetězce, na procházející paket se pak aplikuje pravidlo a v případě vyhovění se provede akce. Tedy například: do řetězce INPUT přidej pravidlo „pokud je cílem TCP paketu port 80“, akce je „propusť“. Konkrétně:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Takto můžete ručně zapsat různá pravidla a sledovat chování. Takto zapsaná pravidla ale nejsou perzistentní a po restartu vašeho VPS zmizí. Pokud je potřebujete vysypat cíleně a zbavit se veškerého nastavení, použijte

 iptables -F

Pokud naopak potřebujete pravidla zachovat, zapište je například do souboru /etc/iptables.rules. Na pořadí zapsání záleží! Netfilter pak pravidla prochází sekvenčně a provede jen první akci, u které daný paket vyhověl pravidlu.

Pravidla se pak sice zapisují stejně, ale bez příkazu iptables na začátku. Řádek tedy začíná rovnou na -A…
*filter

# Pusť veškerý loopback (lo0) provoz a zahoď provoz z 127/8, který nepochází z rozhraní lo0
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT

# Propusť všechen provoz už navázaných spojení
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Povol veškerý odchozí provoz
-A OUTPUT -j ACCEPT

# Otevři příchozí porty pro HTTP a HTTPS
-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

# Povol veškerá spojení na SSH
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT
# Povol spojení jen z mé IP adresy
# -I INPUT -p tcp -s 1.2.3.4 --dport 22 -j ACCEPT

# Zakaž všechno ostatní, co prošlo až sem.
-A INPUT -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT

COMMIT

Takový konfigurační soubor je možné získat i tak, že uložíte aktuální pravidla zapsaná právě ve firewallu. Pokud jste tedy pravidla zadali ručně z řádky, můžete si je všechna uložit:

iptables-save > /etc/iptables.rules

Stejně tak je možné obsah souboru znovu načíst do jádra:

iptables-restore < /etc/iptables.rules

Pokud chcete, aby se tento příkaz spouštěl při startu systému a tedy aby se při startu VPS načetla všechna zadaná pravidla, zapište do souboru /etc/network/if-pre-up.d/iptables tyto dva řádky:

#!/bin/sh
 /sbin/iptables-restore < /etc/iptables.rules

Soubor pak učiňte spustitelným:

chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables

Od této chvíle se při startu serveru aplikují firewallová pravidla podle vašich přání.

Shorewall

Nastavení firewallu se dělá pomocí balíku shorewall.

apt-get install shorewall
cd /etc/shorewall

/etc/shorewall/zones

Nastavení zón ($FW v ostatních souborech se automaticky nahrazuje „fw“).

#ZONE  TYPE      OPTIONS     IN           OUT
#                    OPTIONS         OPTIONS
fw   firewall
net   ipv4
vpn   ipv4

/etc/shorewall/policy

Tohle je nastaveni implicitních akcí (vyhodnocuje se v zadaném pořadí!).

#SOURCE     DEST      POLICY     LOG   LIMIT:  CONNLIMIT:
#                        LEVEL  BURST      MASK

# povol spojeni "ze serveru na internet"
$FW       net       ACCEPT

# zahod vsechno "z internetu na server"
net       all       DROP      info

# odmitni vsechno "z vpn na internet" (aby si vpn klienti nebrouzdali pres server)
vpn       net       REJECT     info

# povol vsechno ostatni "z vpn"
vpn       all       ACCEPT

# The FOLLOWING POLICY MUST BE LAST
all       all       REJECT     info

/etc/shorewall/interfaces

FORMAT 2
###############################################################################
#ZONE      INTERFACE        OPTIONS
net       venet0         tcpflags,logmartians,nosmurfs
vpn       tun0

/ets/shorewall/rules

Tady se nastavují jednotlivá pravidla, kterými se pak firewall řídí. V následujícím souboru jsou v komentářích vysvětleny jendotlivé příklady.

#ACTION  SOURCE      DEST     PROTO DEST  SOURCE  ORIGINAL  RATE  USER/  MARK  CONNLIMIT  TIME  HEADERS   SWITCH
#                        PORT  PORT(S)  DEST    LIMIT  GROUP
#SECTION ALL
#SECTION ESTABLISHED
#SECTION RELATED
SECTION NEW

# povoleni SSH sluzby pro klienty z internetu 

ACCEPT  net        $FW     tcp  ssh
# - pro urcitou IP adresu
#ACCEPT  net:78.80.8.27  $FW     tcp  ssh
# - pro skupinu IP adres (subnet)
#ACCEPT  net:81.25.21.0/24 $FW     tcp  ssh

# OpenVPN
ACCEPT  net        $FW     udp  1194
ACCEPT  $FW        net     udp  -    1194

# WEB
ACCEPT  all        all     tcp  80
ACCEPT  all        all     tcp  443

/etc/default/shorewall

V tomto souboru je potřeba Shorewallu říci, že má začít pracovat a načítat konfigurační soubory.

startup=1

Poté můžeme nechat Shorewall zkontrolovat konfiguraci:

shorewall check

Pokud potvrdí Configuration Validated nebo Shorewall configuration verified, můžeme ho spustit

shorewall start|stop|restart|...

Další užitečné příkazy:

shorewall status
shorewall show
shorevall safe-start
shorewall safe-restart

Odkazy: shorewall.net/ , wiki.debian.org/HowTo/shorewall

FirewallD

Starší verze firewalld potřebují, aby existovaly soubory modulů jádra, i když jsou načtené.

Vyrobit jde lze jednoduše pár příkazy:

mkdir /⁠lib/⁠modules/⁠$(uname -⁠r)
touch /⁠lib/⁠modules/⁠$(uname -⁠r)/⁠modules.{builtin,order}
for i in /sys/module/*; do echo kernel/${i##**/}.ko; done >> /lib/modules/$(uname -r)/modules.builtin
depmod -⁠a
navody/server/firewall.txt · Poslední úprava: 2023/08/02 18:18 autor: Aither

Nástroje pro stránku