Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:docker_debian

Docker na Debian 8

Tento návod se týká zprovoznění dockeru přímo v naší VPS běžící na OpenVZ, což jde jen s určitými omezeními. V Praze už nové VPS umisťujeme na novou virtualizační platformu vpsAdminOS, kde Docker funguje v aktuální verzi.

Docker lze bez omezení provozovat také s využitím KVM.

Aktuální stav

Docker u nás funguje jen do verze 1.10. Novější verzi se zatím nikomu nepovedlo zprovoznit, neboť to pravděpodobně vyžaduje úpravu jádra.

Postup pro zprovoznění

Docker pod Debian 8 běží v pořádku, jen se to musí udělat trochu složitěji, než uvádí dokumentace Dockeru.

1) vpsAdmin / VPS → Features → je třeba zapnout Bridge, iptables a TUN/TAP (VPS se restartuje)

2) Spusťte následující příkaz:

echo "JoinControllers=cpu,cpuacct,cpuset freezer,devices" >> /etc/systemd/system.conf

3) Připojte následující mountpointy:

2016-02-13 (profa) - vyzkoušeno na playground čistě nainstalovaném Debian 8, tento bod nebyl třeba

2016-08-11 (graywolf) - tento bod neni potreba, pouze staci po predchozim kroku restartovat

mount -t tmpfs tmpfs /sys/fs/cgroup
mkdir /sys/fs/cgroup/freezer,devices
mount -t cgroup cgroup /sys/fs/cgroup/freezer,devices -o freezer,devices
mkdir /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct,cpuset
mount -t cgroup cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct,cpuset/ -o cpu,cpuacct,cpuset

4) Nainstalujte https modul pro apt:

apt-get update
apt-get install apt-transport-https

5) Přidejte mirror pro docker:

echo "deb https://apt.dockerproject.org/repo debian-jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list

6) Nainstalujte Docker:

2017-03-04 (darnel) - neměl by se přidat klíč pro repo?

curl -fsSL https://apt.dockerproject.org/gpg | apt-key add -

apt-get update
apt-get install docker-engine=1.10.3-0~jessie
apt-mark hold docker-engine

7) Změňte práva:

usermod -aG docker $USER

8) Spusťe Docker pomocí následující sekvence:

2016-02-13 (profa) - docker nastartoval po instalaci automaticky

systemctl daemon-reload
systemctl enable docker
systemctl start docker
systemctl status docker

Měl by v pořádku běžet. Můžete to otestovat:

docker run --rm hello-world 

Pokud nechce docker najet, restartujte VPS.

navody/server/docker_debian.txt · Poslední úprava: 2020/01/22 15:06 autor: Aither