Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:distribuce:nixos

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:distribuce:nixos [2017/10/11 23:12]
jtojnar mention seccomp issue
navody:distribuce:nixos [2022/03/05 15:01] (aktuální)
Aither Ekvivalent anglicke verze
Řádek 1: Řádek 1:
-===== NixOS =====+<​page>​manuals:​distributions:​nixos</​page>​ 
 +====== NixOS =====
 +[[https://​nixos.org|NixOS]] je distribuce založená na balíčkovacím systému Nix. 
 +Konfigurace systému a všech služeb se provádí deklarativně. Tato stránka popisuje 
 +použití NixOS na vpsFree.cz VPS. Pro více informací o NixOS obecně viz 
 +[[https://​nixos.org/​learn.html|dokumentace]].
  
-NixOS template is available based on NixOS 17.03. NixOS allows declarative configuration management of the whole system and deployed services.+===== Podporované verze ===== 
 +Poskytujeme šablony VPS pro stabilní vydání ​NixOS a průběžně pro NixOS unstable.
  
-==== Configuration ====+Sami NixOS používáme na naší 
 +[[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-cz-configuration|infrastruktuře]]. 
 +Naše virtualizační platforma [[navody:​vps:​vpsadminos|vpsAdminOS]] je dokonce 
 +na NixOS a nixpkgs založená.
  
-Configuration is available at <​code>/​etc/​nixos/​configuration.nix</​code>​+===== Prvotní konfigurace ===== 
 +VPS je vytvořeno ze šablony, která obsahuje minimální systém a SSH. 
 +Pro přihlášení je možné použít [[navody:​vps:​sprava#​heslo_roota|vygenerované heslo]], 
 +nebo si nechat [[navody:​vps:​sprava#​automaticke_vlozeni_klicu|nahrát veřejný klíč]] přes 
 +vpsAdmin. Systém lze pak spravovat pomocí ''​nixos-rebuild''​ nebo jiného nástroje 
 +na nasazení NixOS.
  
-This can be altered to change container configuration on the fly or for next rebootTry changing container hostname and running <​code>​nixos-rebuild switch</code> to build new configuration and directly switch to itTo switch to new configuration ​after reboot (set as a default boot profile) use <​code>​nixos-rebuild boot</code>+Naše VPS jsou linuxové kontejnery, není zde zavaděč, jádro je sdílené a je potřeba 
 +určité nastavení pro správnou funkci NixOSŠablona obsahuje tuto konfiguraci 
 +v souboru ''/​etc/​nixos/vpsadminos.nix'',​ který je naimportován z ''/​etc/​nixos/​configuration.nix''​. 
 +Aktuální modul s konfigurací je vždy možné stáhnout 
 +z [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos/​blob/​staging/​os/​lib/​nixos-container/vpsadminos.nix]].
  
-==== Package installation ​====+===== Správa VPS ===== 
 +Přejdi na [[/|návody VPS]] pro více informací o naší infrastruktuře a možnostech VPS.
  
-Packages can be installed system wide via configuration.nix or for local profile via <​code>​nix-env</​code>​ 
- 
-To install vim use <​code>​nix-env -iA nixos.vim</​code>​ 
- 
-To search for a package use <​code>​nix-env -qaP postgre</​code>​ 
- 
-==== Manual ==== 
- 
-Consult NixOS manual for more https://​nixos.org/​nixos/​manual/​ 
- 
-==== Common issues ==== 
- 
-=== error: while setting up the build environment:​ unable to load seccomp BPF program: Invalid argument === 
- 
-Nix ≥ 1.11.10 requires seccomp, which is not available on vpsFree. To fix this, pin Nix to 1.11.9 by adding the following option to ''​configuration.nix''​ and rebuilding the system: 
- 
-<​code>​ 
-nix.package = (import (pkgs.fetchFromGitHub { 
- owner = "​NixOS";​ 
- repo = "​nixpkgs";​ 
- rev = "​300fa462b31ad2106d37fcdb4b504ec60dfd62aa";​ 
- sha256 = "​1cbjmi34ll5xa2nafz0jlsciivj62mq78qr3zl4skgdk6scl328s";​ 
-}) {}).nix; 
-</​code>​ 
navody/distribuce/nixos.1507756320.txt.gz · Poslední úprava: 2017/10/11 23:12 autor: jtojnar