Znalostní Báze

Informace o sdružení vpsFree.cz, návody a nejčastější dotazy.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informace:projekty:ipv6tunel

Tunelování IPv6

Služba je v testovacím (beta) provozu. Mohou se vyskytovat výpadky na nezbytně krátkou dobu, případně může být vyžadovaná součinnost uživatelů.

vpsFree.cz provozuje vlastní tunelovací server, prostřednictvím kterého je možné získat IPv6 tunel do míst, kam dosud IPv6 zavedeno není.

Motivace

Šestého června 2017 byla ukončena činnost tunelovací platformy SixXS. Ta jako jediná poskytovala tunelovací server v Praze, který bylo možné použít i bez veřejné IPv4 adresy. Ačkoli je argumentace SixXS pochopitelná, jsou situace, kdy jednoduše není možné požádat poskytovatele o IPv6 konektivitu a často ani nelze změnit poskytovatele za jiného.

Pokud je k dispozici veřejná IPv4 adresa, je možné zařídit tunel od HE.net, který funguje rychle a spolehlivně. Naše služba se tedy zaměřuje hlavně na situace, kdy v místě není ani veřejná IPv4 adresa. Bohužel, software sixxsd, který tvořil serverovou část tunelovací platformy SixXS a dokázal efektivně obsluhovat stovky tunelů, nebyl nikdy uvolněn jako Open Source. Je tedy třeba hledat jiné řešení.

Použité řešení

K tunelování IPv6 provozu používáme OpenVPN verze 2.4 s vypnutým šifrováním a autentizací provozu – to z důvodu nedostatku výkonu na straně klienta. Používá se UDP provoz na standardním portu 1194. Každý klient se autentizuje certifikátem. Každému klientovi je staticky přidělena jedna spojovací IPv6 adresa a podsíť o délce prefixu /48.

Klientský certifikát je platný jeden rok. Před uplynutím jeho platnosti je třeba požádat o vydání nového. Záměrem tohoto nepohodlného opatření je, aby každý uživatel nejméně jednou ročně napsal svému poskytovateli připojení dotaz na stav podpory IPv6.

Jak zprovoznit tunel

 1. Napište svému ISP dotaz ohledně podpory IPv6.
 2. Požádejte o tunel prostřednictvím e-mailu na ipv6tun@vpsfree.cz.
 3. Obdržíte konfigurační soubor pro OpenVPN klienta.
 4. Upravte soubor podle své potřeby.
 5. Nakonfigurujte svůj router tak, aby do domácí sítě přiděloval nějaké adresy z přidělené podsítě. (Konfigurační soubor obsahuje ukázku konfigurace pro OpenWRT/LEDE)

Příklad konfigurace pro OpenWRT/LEDE

V tomto případě je ukázka přímo v dodaném konfiguračním souboru. Konfigurační soubor stačí uložit tak, jak je (s příponou .conf) do /etc/openvpn/ (je třeba mít nainstalovaný balík openvpn a po vložení souboru nastartovat službu). Dále je potřeba vytvořit nové logické rozhraní:

/etc/config/network
config interface 'ipv6tun'
    option ifname 'tunipv6'
    option proto 'static'
    option ip6addr '<adresa konce tunelu>/64'
    option ip6gw '<adresa brány>'
    option ip6prefix '<přidělený prefix>/48'

a přidat logické rozhraní `ipv6tun` do firewallové zóny `wan`:

/etc/config/firewall
config zone
    option name 'wan'
    option network 'wan wan6 ipv6tun'
    option ...
informace/projekty/ipv6tunel.txt · Poslední úprava: 2017/10/12 22:47 autor: oskar