Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informace:mapofnetwork

Toto je starší verze dokumentu!


Mapa sítě

R4/7

SWITCH + EDGE

NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	NAME

edge1	R4/7	49	40G (F)	49	R14/7	edge2
edge1	R4/7	48	10G	48	R4/7	switch1
edge1	R4/7	47	10G	47	R4/7	switch1
edge1	R4/7	46	10G	46	R4/7	switch2
edge1	R4/7	45	10G	45	R4/7	switch2

switch1	R4/7	49	40G	49	R4/7	switch2
switch1	R4/7	51	40G (F)	51	R14/7	switch2
switch1	R4/7	53	40G (F)	53	R14/7	switch2

switch2	R4/7	49	40G	49	R4/7	switch1
switch2	R4/7	51	40G (F)	51	R14/7	switch1
switch2	R4/7	53	40G (F)	53	R14/7	switch1

NODY

Nody jsou řazeny dle fyzického osazení v racku (odshora dolů)

NODE 14
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	21	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	21	10G	2	R4/7	
NODE 11
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	20	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	20	10G	2	R4/7	
NODE 5
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	18	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	18	10G	2	R4/7	
NODE 6
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	19	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	19	10G	2	R4/7	
NODE 9
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	17	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	17	10G	2	R4/7	
NODE 10
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	16	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	16	10G	2	R4/7	
NODE 12
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	15	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	15	10G	2	R4/7	
NODE 13
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	14	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	14	10G	2	R4/7	
NODE 3
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	13	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	13	10G	2	R4/7	
NODE 8
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	12	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	12	10G	2	R4/7	
NODE 4
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	9	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	9	10G	2	R4/7	
NODE 1
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	11	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	11	10G	2	R4/7	
NODE 2
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	7	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	7	10G	2	R4/7	
NODE 1 (pgnd)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	10	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	10	10G	2	R4/7	
NODE 7
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	8	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	8	10G	2	R4/7	
NODE 3b
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	x	1G	x	R4/7	
switch2	R4/7	x	1G	x	R4/7	
NODE 3a
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	x	1G	x	R4/7	
switch2	R4/7	x	1G	x	R4/7	
NODE 2b
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
cisco	R4/7	x	1G	x	R4/7	
switch2	R4/7	x	1G	2	R4/7	
NODE 2a
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	x	1G	1	R4/7	
switch2	R4/7	x	1G	2	R4/7	

R14/7

SWITCH + EDGE

NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	NAME

edge2	R14/7	49	40G (F)	49	R4/7	edge1

edge2	R14/7	42	10G	44	R14/7	switch1
edge2	R14/7	41	10G	43	R14/7	switch1

edge2	R14/7	43	10G	43	R4/7	switch2
edge2	R14/7	44	10G	44	R4/7	switch2

switch1	R14/7	49	40G	49	R14/7	switch2
switch1	R14/7	51	40G (F)	51 (F)	R4/7	switch2
switch1	R14/7	53	40G (F)	53 (F)	R4/7	switch2

switch2	R14/7	49	40G	49	R14/7	switch1
switch2	R14/7	51	40G (F)	51 (F)	R4/7	switch1
switch2	R14/7	53	40G (F)	53 (F)	R4/7	switch1

NODY

Nody jsou řazeny dle fyzického osazení v racku (odshora dolů)

NODE 18
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	3	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	3	10G	2	R14/7	
NODE 17
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	4	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	4	10G	2	R14/7	
NODE 2 (stg)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	2	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	2	10G	2	R14/7	
NODE 15
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	5	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	5	10G	2	R14/7	
NODE 1 (stg)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	1	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	1	10G	2	R14/7	
BUILD SERVER (microcloud)

No setup over 10G!

NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	6	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	6	10G	2	R14/7	
NASBOX
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	7	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	7	10G	2	R14/7
informace/mapofnetwork.1570653031.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/09 22:30 autor: martyet