Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informace:mapofnetwork

Mapa sítě

KONZOLE SWITCHŮ

R4/7

EDGE <-> NODE6
switch1 <--> NODE14
switch2 <---> NODE11

R14/7

EDGE <-> NODE18
switch1 <--> NODE17
switch2 <---> NODE15

R4/7

SWITCH + EDGE

NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	NAME

edge1	R4/7	49	40G (F6)	49	R14/7	edge2
edge1	R4/7	48	10G	48	R4/7	switch1
edge1	R4/7	47	10G	47	R4/7	switch1
edge1	R4/7	45	10G	45	R4/7	switch2

switch1	R4/7	49	40G	49	R4/7	switch2
switch1	R4/7	51	40G (F1)	51	R14/7	switch1
switch1	R4/7	53	40G (F4)	53	R14/7	switch2

switch2	R4/7	49	40G	49	R4/7	switch1
switch2	R4/7	51	40G (F2)	51	R14/7	switch2
switch2	R4/7	53	40G (F3)	53	R14/7	switch1

NODY

Nody jsou řazeny dle fyzického osazení v racku (odshora dolů)
NODE 14
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	21	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	21	10G	2	R4/7	
NODE 11
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	20	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	20	10G	2	R4/7	
NODE 5
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	18	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	18	10G	2	R4/7	
NODE 6
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	19	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	19	10G	2	R4/7	
NODE 9
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	17	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	17	10G	2	R4/7	
NODE 10
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	16	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	16	10G	2	R4/7	
NODE 12
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	15	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	15	10G	2	R4/7	
NODE 13
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	14	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	14	10G	2	R4/7	
NODE 3
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	13	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	13	10G	2	R4/7	
NODE 8
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	12	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	12	10G	2	R4/7	
NODE 4
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	9	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	9	10G	2	R4/7	
NODE 1
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	11	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	11	10G	2	R4/7	
NODE 2
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	7	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	7	10G	2	R4/7	
NODE 1 (pgnd)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	10	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	10	10G	2	R4/7	
NODE 7
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	8	10G	1	R4/7	
switch2	R4/7	8	10G	2	R4/7	
NODE 3b
No setup over 10G (missing network card)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	x	1G	x	R4/7	
switch2	R4/7	x	1G	x	R4/7	
NODE 3a
No setup over 10G (missing network card)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	x	1G	x	R4/7	
switch2	R4/7	x	1G	x	R4/7	
NODE 2b
No setup over 10G (missing network card)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
cisco	R4/7	x	1G	x	R4/7	
switch2	R4/7	x	1G	2	R4/7	
NODE 2a
No setup over 10G (missing network card)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK
switch1	R4/7	x	1G	1	R4/7	
switch2	R4/7	x	1G	2	R4/7	

R14/7

SWITCH + EDGE

NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	NAME

edge2	R14/7	49	40G (F)	49	R4/7	edge1

edge2	R14/7	42	10G	44	R14/7	switch1
edge2	R14/7	41	10G	43	R14/7	switch1

edge2	R14/7	40	10G	--	--/--	MASTER-TRUNK
edge2	R14/7	39	10G	01L	R14/7	mikrotik

edge2	R14/7	43	10G	43	R4/7	switch2
edge2	R14/7	44	10G	44	R4/7	switch2

switch1	R14/7	49	40G	49	R14/7	switch2
switch1	R14/7	51	40G (F1)	51	R4/7	switch1
switch1	R14/7	53	40G (F3)	53	R4/7	switch2

switch2	R14/7	49	40G	49	R14/7	switch1
switch2	R14/7	51	40G (F2)	51	R4/7	switch2
switch2	R14/7	53	40G (F4)	53	R4/7	switch1

cisco2	R14/7	G1	10G	5	R14/7	edge2

NODY

Nody jsou řazeny dle fyzického osazení v racku (odshora dolů)
NODE 22
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	13	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	13	10G	2	R14/7	
NODE 21
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	10	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	10	10G	2	R14/7	
NODE 19
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	9	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	9	10G	2	R14/7	
NODE 20
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	8	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	8	10G	2	R14/7	
NODE 18
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	3	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	3	10G	2	R14/7	
NODE 17
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	4	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	4	10G	2	R14/7	
NODE 1 (stg)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	2	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	2	10G	2	R14/7	
NODE 15
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	5	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	5	10G	2	R14/7	
NODE 1 (pgnd)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	1	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	1	10G	2	R14/7	
BUILD SERVER (microcloud)
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	6	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	6	10G	2	R14/7	
NASBOX
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	7	10G	1	R14/7	
switch2	R14/7	7	10G	2	R14/7

R14/6

BACKUPER
NAME	RACK	PORT	TYPE	PORT	RACK	
switch1	R14/7	46	10G	1	R14/6	
switch2	R14/7	46	10G	2	R14/6
informace/mapofnetwork.txt · Poslední úprava: 2022/04/19 20:53 autor: martyet

Nástroje pro stránku