Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vpsadminos

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vpsadminos [2017/11/03 02:42] (aktuální)
rmarko init
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== vpsadminOS ======
  
 +New hope
 +
 +Repository: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos
 +
 +===== Building on NixOS =====
 +
 +Follow instructions in [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos#​readme|README]]
 +
 +===== Building on another distribution =====
 +
 +Installing **nix** is required. Use following instructions as root (best to use virtual machine as a builder):
 +
 +<​code>​
 +useradd nix
 +groupadd -r nixbld
 +for n in $(seq 1 10); do 
 +    useradd -c "Nix build user $n" \
 +            -d /var/empty -g nixbld -G nixbld -M -N -r -s "​$(which nologin)"​ nixbld$n;
 +done
 +mkdir /nix
 +chown -R nix /nix
 +su -c "bash <(curl https://​nixos.org/​nix/​install)"​ nix
 +# source nix env
 +. ~nix/​.nix-profile/​etc/​profile.d/​nix.sh
 +</​code>​
 +
 +Proceed with instructions in [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos#​readme|README]]
vpsadminos.txt · Poslední úprava: 2017/11/03 02:42 autor: rmarko