Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nixos

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nixos [2017/05/29 22:00]
rmarko [Configuration]
nixos [2017/05/29 22:08] (aktuální)
rmarko 302
Řádek 1: Řádek 1:
-===== NixOS ===== +302 Moved permanently ​to [[navody:​distribuce:​nixos|NixOS]]
- +
-NixOS template is available based on NixOS 17.03. NixOS allows declarative configuration management of the whole system and deployed services. +
- +
-==== Configuration ==== +
- +
-Configuration is available at <​code>/​etc/​nixos/​configuration.nix</​code>​ +
- +
-This can be altered ​to change container configuration on the fly or for next reboot. Try changing container hostname and running <​code>​nixos-rebuild switch</​code>​ to build new configuration and directly switch to it. To switch to new configuration after reboot (set as a default boot profile) use <​code>​nixos-rebuild boot</​code>​ +
- +
-==== Package installation ==== +
- +
-Packages can be installed system wide via configuration.nix or for local profile via <​code>​nix-env</​code>​ +
- +
-To install vim use <​code>​nix-env -iA nixos.vim</​code>​ +
- +
-To search for a package use <​code>​nix-env -qaP postgre</​code>​ +
- +
-==== Manual ==== +
- +
-Consult ​NixOS manual for more https://​nixos.org/​nixos/​manual/​+
nixos.txt · Poslední úprava: 2017/05/29 22:08 autor: rmarko