Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:vps:vpsadminos [2020/10/15 12:19]
martyet [Migrace VPS z OpenVZ na vpsAdminOS]
navody:vps:vpsadminos [2021/04/08 17:16] (aktuální)
Aither [Testovací prostředí] fix export link
Řádek 30: Řádek 30:
     - Testování,​ opravy chyb, doplnění chybějících funkcí, připrava na produkci     - Testování,​ opravy chyb, doplnění chybějících funkcí, připrava na produkci
   - Nové produkční nody používají vpsAdminOS   - Nové produkční nody používají vpsAdminOS
-    - vpsAdminOS je dostupný pro nové VPS v PrazeV Brně zatím k dispozici není. ​(:!: zde se nacházíme :!:+    - vpsAdminOS je dostupný pro nové VPS v Praze a provádíme postupnou migraci 
-  - Postupná migrace všech VPS z OpenVZ nodů na vpsAdminOS nody, jeden node po druhém+    - V Brně zatím k dispozici není. 
 +    - :!: zde se nacházíme :!:
   - Pohádky je konec   - Pohádky je konec
  
Řádek 50: Řádek 51:
  
   * ''/​proc/​stat''​ u CPU aktuálně reportuje jen ''​user''​ (včetně ''​system''​) a ''​idle''​ ((https://​lists.vpsfree.cz/​pipermail/​community-list/​2018-May/​009666.html))   * ''/​proc/​stat''​ u CPU aktuálně reportuje jen ''​user''​ (včetně ''​system''​) a ''​idle''​ ((https://​lists.vpsfree.cz/​pipermail/​community-list/​2018-May/​009666.html))
-  * Nastavený swap se nezobrazuje v ''/​proc/​meminfo''​ ((mělo by stačit upravit ''​proc_meminfo_read()''​ z LXCFS: https://​github.com/​lxc/​lxcfs/​blob/​master/​bindings.c#​L3174)) 
  
 ==== Debian/​Ubuntu/​Alpine ==== ==== Debian/​Ubuntu/​Alpine ====
Řádek 59: Řádek 59:
 ===== Změny chování vpsAdminu ===== ===== Změny chování vpsAdminu =====
  
-  * Pro připojení NASu a snapshotů se ve vpsAdminu [[navody:​vps:​vpsadminos:​storage|nepoužívají mounty, ale NFS exporty]] +  * Pro připojení NASu a snapshotů se ve vpsAdminu [[navody:​vps:​exporty|nepoužívají mounty, ale NFS exporty]] 
-  * [[navody:​vps:vpsadminos:​ip_adresy|Správa IP adres]] je rozdělena na routy a adresy na rozhraní+  * [[navody:​vps:​ip_adresy|Správa IP adres]] je rozdělena na routy a adresy na rozhraní
   * Reinstalace VPS na vpsAdminOS **nemaže** subdatasety ani nevrací konfiguraci VPS do výchozího stavu, tzn. např. nastavení VPS features zůstavá zachováno.   * Reinstalace VPS na vpsAdminOS **nemaže** subdatasety ani nevrací konfiguraci VPS do výchozího stavu, tzn. např. nastavení VPS features zůstavá zachováno.
   * V detailech VPS je možné změnit název síťového rozhraní, výchozí název zůstává ''​venet0''​.   * V detailech VPS je možné změnit název síťového rozhraní, výchozí název zůstává ''​venet0''​.
Řádek 73: Řádek 73:
 akorát to může být trochu divočejší,​ tj. nehlášené výpadky, restarty pokud akorát to může být trochu divočejší,​ tj. nehlášené výpadky, restarty pokud
 potřebujeme něco aktualizovat. Každý má k dispozici 8 CPU, 4 GB RAM, potřebujeme něco aktualizovat. Každý má k dispozici 8 CPU, 4 GB RAM,
-120 GB disku, ​veřejné IPv4 adresy, 32 IPv6 /64 adres a tyto prostředky lze+120 GB disku, ​veřejnou IPv4 adresu, 32 IPv6 /64 adres a tyto prostředky lze
 rozdělit mezi 4 VPS. rozdělit mezi 4 VPS.
  
 Vytvořit můžete buď nové VPS, nebo si vyzkoušet naklonovat produkční VPS. Při Vytvořit můžete buď nové VPS, nebo si vyzkoušet naklonovat produkční VPS. Při
 klonování dojde k odstranění mountů, místo kterých je nutné použít klonování dojde k odstranění mountů, místo kterých je nutné použít
-[[navody:​vps:​vpsadminos:​storage|exporty]].+[[navody:​vps:​exporty|exporty]].
  
 ==== Features ==== ==== Features ====
Řádek 87: Řádek 87:
 {{ :​navody:​vps:​155390153881360889.png?​300 |}} {{ :​navody:​vps:​155390153881360889.png?​300 |}}
  
-  * Docker (experimental) - Povolí podporu pro Docker. 
   * FUSE - "​Filesystem in Userspace"​ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.   * FUSE - "​Filesystem in Userspace"​ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.
   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.
navody/vps/vpsadminos.1602757164.txt.gz · Poslední úprava: 2020/10/15 12:19 autor: martyet