Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:vps:vpsadminos [2018/07/11 08:02]
rene.la [Features]
navody:vps:vpsadminos [2020/10/15 12:19] (aktuální)
martyet [Migrace VPS z OpenVZ na vpsAdminOS]
Řádek 27: Řádek 27:
   - Vývoj vpsAdminOS do použitelné podoby   - Vývoj vpsAdminOS do použitelné podoby
   - Integrace s vpsAdminem   - Integrace s vpsAdminem
-  - Spuštění testovacího prostředí s vpsAdminOS ​(:!: zde se nacházíme :!:)+  - Spuštění testovacího prostředí s vpsAdminOS
     - Testování,​ opravy chyb, doplnění chybějících funkcí, připrava na produkci     - Testování,​ opravy chyb, doplnění chybějících funkcí, připrava na produkci
-  - Nové produkční nody používají vpsAdminOSnové VPS lze vytvářet jen na nich+  - Nové produkční nody používají vpsAdminOS 
 +    - vpsAdminOS je dostupný pro nové VPS v Praze. V Brně zatím k dispozici není. (:!: zde se nacházíme :!:)
   - Postupná migrace všech VPS z OpenVZ nodů na vpsAdminOS nody, jeden node po druhém   - Postupná migrace všech VPS z OpenVZ nodů na vpsAdminOS nody, jeden node po druhém
   - Pohádky je konec   - Pohádky je konec
Řádek 45: Řádek 46:
  
 ===== Změny v chování VPS ===== ===== Změny v chování VPS =====
-==== Nastavení sítě ==== 
-Linux kernel nemá nic jako venet z OpenVZ, takže jsme si museli pomoci jinak. 
-Síťování je řešeno přes dvojici rozhraní veth: jeden na nodu a druhý ve VPS. 
-IP adresy VPS jsou routovány přes spojovací síť, která je každému VPS 
-přidělena. 
- 
-Například,​ přidělená spojovací síť pro IPv4 je ''​10.100.10.0/​30''​. Veth rozhraní 
-na nodu bude mít adresu ''​10.100.10.1'',​ veth rozhraní ve VPS pak 
-''​10.100.10.2''​. Veřejné IP adresy VPS jsou routovány přes ''​10.100.10.2'',​ 
-např. veřejná IPv4 ''​1.2.3.4''​ by byla routována jako 
-''​1.2.3.4/​32 via 10.100.10.2''​. Výchozí routa pro VPS je pak nastavena jako 
-''​default via 10.100.10.1 src 1.2.3.4''​. Rozhraní na nodu se konfiguruje 
-automaticky,​ ve VPS se pak automaticky generují konfigurační soubory, které 
-váš init systém používá k nastavení sítě, takže nic řešit nemusíte. První 
-adresa na síťovém rozhraní ve VPS je však adresa spojovací, nikoli veřejná, 
-jako tomu bylo doposud. Pokud si konfiguraci sítě upravujete, musíte se tomuto 
-nastavení přizpůsobit. 
- 
-==== User namespaces ==== 
-VPS ve vpsAdminOS využívají //user namespace//,​ tzn. //root// ve VPS má 
-UID 0, ale z pohledu hostitelského systému na nodu je to nějaké jiné číslo, 
-např. 666000. Každý člen má pak přidělen svůj user namespace, což zvyšuje úroveň 
-izolace -- v případě nějaké chyby se útočník ani po úniku z kontejneru na node 
-nedostane k datům jiných členů. 
- 
-Každý člen má přidělen user namespace o velikosti 524288 uživatelských ID. 
-Tzn. ve VPS můžete využít UID/GID od 0 do 524287. Všechny VPS daného člena jsou 
-umístěny do tohoto user namespace. V budoucnu přibyde možnost si user namespace 
-spravovat a nastavovat si vlastní mapování UID/GID, což umožní izolovat od sebe 
-i VPS patřící jednomu členovi, případně vybrané UID/GID sdílet. 
- 
-User namespace podstatně ovlivňují sdílení dat mezi VPS a NASem. Aktuálně 
-**není možné** připojit NAS do VPS běžící na vpsAdminOS tak, aby měl VPS 
-k datům přístup. Řešit se to bude tak, že u každého NAS datasetu budete mít 
-na výběr, jaké mapování UID/GID má používat. Data pak budou přistupná 
-jen z VPS, které mají nastaveno příslušné mapování. 
- 
 ==== Obecné ==== ==== Obecné ====
 Změny týkající se VPS nezávisle na distribuci: Změny týkající se VPS nezávisle na distribuci:
  
-  * ''/​proc/​cpuinfo''​ a ''/​proc/​stat''​ zobrazují všechny CPU, které má node k dispozici, využít však lze max 8 z nich (800% CPU) 
   * ''/​proc/​stat''​ u CPU aktuálně reportuje jen ''​user''​ (včetně ''​system''​) a ''​idle''​ ((https://​lists.vpsfree.cz/​pipermail/​community-list/​2018-May/​009666.html))   * ''/​proc/​stat''​ u CPU aktuálně reportuje jen ''​user''​ (včetně ''​system''​) a ''​idle''​ ((https://​lists.vpsfree.cz/​pipermail/​community-list/​2018-May/​009666.html))
   * Nastavený swap se nezobrazuje v ''/​proc/​meminfo''​ ((mělo by stačit upravit ''​proc_meminfo_read()''​ z LXCFS: https://​github.com/​lxc/​lxcfs/​blob/​master/​bindings.c#​L3174))   * Nastavený swap se nezobrazuje v ''/​proc/​meminfo''​ ((mělo by stačit upravit ''​proc_meminfo_read()''​ z LXCFS: https://​github.com/​lxc/​lxcfs/​blob/​master/​bindings.c#​L3174))
-  * ''​dmesg''​ je zakázán, neboť není virtualizován 
  
 ==== Debian/​Ubuntu/​Alpine ==== ==== Debian/​Ubuntu/​Alpine ====
  
   * Pro nastavení sítě při startu už není potřeba mít nainstalovaný ''​ifconfig''​ z ''​net-tools'',​ používá se ''​ip''​ z ''​iproute2''​.   * Pro nastavení sítě při startu už není potřeba mít nainstalovaný ''​ifconfig''​ z ''​net-tools'',​ používá se ''​ip''​ z ''​iproute2''​.
-  * ''/​etc/​network/​interfaces.{head,​tail}''​ nejsou vkládány přímo do ''/​etc/​network/​interfaces'',​ ale načteny přes ''​source'',​ tzn. už neovlivňují podobu ''/​etc/​network/​interfaces''​ tak jako s vzctl. 
   * Pokud existuje adresář ''/​etc/​network/​interfaces.d'',​ jeho obsah je načten před ''/​etc/​network/​interfaces.tail''​.   * Pokud existuje adresář ''/​etc/​network/​interfaces.d'',​ jeho obsah je načten před ''/​etc/​network/​interfaces.tail''​.
  
 ===== Změny chování vpsAdminu ===== ===== Změny chování vpsAdminu =====
  
 +  * Pro připojení NASu a snapshotů se ve vpsAdminu [[navody:​vps:​vpsadminos:​storage|nepoužívají mounty, ale NFS exporty]]
 +  * [[navody:​vps:​vpsadminos:​ip_adresy|Správa IP adres]] je rozdělena na routy a adresy na rozhraní
   * Reinstalace VPS na vpsAdminOS **nemaže** subdatasety ani nevrací konfiguraci VPS do výchozího stavu, tzn. např. nastavení VPS features zůstavá zachováno.   * Reinstalace VPS na vpsAdminOS **nemaže** subdatasety ani nevrací konfiguraci VPS do výchozího stavu, tzn. např. nastavení VPS features zůstavá zachováno.
   * V detailech VPS je možné změnit název síťového rozhraní, výchozí název zůstává ''​venet0''​.   * V detailech VPS je možné změnit název síťového rozhraní, výchozí název zůstává ''​venet0''​.
Řádek 105: Řádek 68:
 k dispozicí je testovací prostředí,​ tzn. takový druhý playground node, na kterém k dispozicí je testovací prostředí,​ tzn. takový druhý playground node, na kterém
 si každý může vytvořit VPS. Ve formuláři na vytváření VPS stačí vybrat lokaci si každý může vytvořit VPS. Ve formuláři na vytváření VPS stačí vybrat lokaci
-**Staging**.+**Staging** a odškrtnout (zrušit) **Keep platform**.
  
 Podmínky provozu jsou podobné jako pro [[navody:​vps:​playgroundvps|playground VPS]], Podmínky provozu jsou podobné jako pro [[navody:​vps:​playgroundvps|playground VPS]],
Řádek 113: Řádek 76:
 rozdělit mezi 4 VPS. rozdělit mezi 4 VPS.
  
-V současné době není možné klonovat/​swapovat ​produkční VPS s testovacími VPS +Vytvořit můžete buď nové VPS, nebo si vyzkoušet naklonovat ​produkční VPS. Při 
-na vpsAdminOSProces migrace VPS z OpenVZ na vpsAdminOS ještě není dořešen. +klonování dojde odstranění mountů, místo kterých je nutné použít 
-Omezen je také přístup ​NASu, viz [[#​user_namespaces|user namespaces]]. +[[navody:vps:vpsadminos:storage|exporty]].
- +
-==== Podporované distribuce ==== +
- +
-  * Alpine 3.6, 3.7 +
-  * Arch +
-  * CentOS 7.5 +
-  * Debian 8, 9 +
-  * Fedora 27, 28 +
-  * Gentoo +
-  * NixOS +
-  * Ubuntu 16.04, 18.04 +
- +
-==== Ostatní distribuce ==== +
- +
-Pokud tvoje distribuce zatím není mezi podporovanými,​ můžeš nám pomoct +
-ji zprovoznitnebo nezbývá než počkat, až to za tebe udělá někdo jiný, +
-viz [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos/issues|otevřené požadavky]].+
  
 ==== Features ==== ==== Features ====
Řádek 139: Řádek 85:
 restartu VPS. restartu VPS.
  
-{{ :​navody:​vps:​features.png?300 |}}+{{ :​navody:​vps:​155390153881360889.png?300 |}}
  
-  * Docker (experimental) - Povolí ​zkušební ​podporu pro Docker.+  * Docker (experimental) - Povolí podporu pro Docker.
   * FUSE - "​Filesystem in Userspace"​ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.   * FUSE - "​Filesystem in Userspace"​ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.
   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.
Řádek 159: Řádek 105:
 Podle vlastního uvážení: Podle vlastního uvážení:
  
-  * [[informace:​chat]]:​ #vpsfree a #vpsadminos na chat.freenode.net 
   * podpora@vpsfree.cz   * podpora@vpsfree.cz
   * vpsAdminOS issues: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos/​issues   * vpsAdminOS issues: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos/​issues
-  * vpsAdmin issues: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin/​issues+  * vpsAdmin ​(web UI, CLI, API) issues: https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin/​issues 
 +  * [[informace:​chat]]:​ #vpsfree a #vpsadminos na chat.freenode.net
  
navody/vps/vpsadminos.1531288974.txt.gz · Poslední úprava: 2018/07/11 08:02 autor: rene.la