Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
navody:vps:vpsadminos [2020/03/24 04:57]
snajpa [Kam hlásit chyby a nápady]
navody:vps:vpsadminos [2021/04/08 17:15]
Aither [Změny chování vpsAdminu] fix export link
Řádek 29: Řádek 29:
   - Spuštění testovacího prostředí s vpsAdminOS   - Spuštění testovacího prostředí s vpsAdminOS
     - Testování,​ opravy chyb, doplnění chybějících funkcí, připrava na produkci     - Testování,​ opravy chyb, doplnění chybějících funkcí, připrava na produkci
-  - Nové produkční nody používají vpsAdminOS ​(:!: zde se nacházíme :!:) +  - Nové produkční nody používají vpsAdminOS 
-    - vpsAdminOS je dostupný pro nové VPS v PrazeV Brně zatím k dispozici není. +    - vpsAdminOS je dostupný pro nové VPS v Praze a provádíme postupnou migraci 
-  Postupná migrace všech VPS z OpenVZ nodů na vpsAdminOS nody, jeden node po druhém+    - V Brně zatím k dispozici není. 
 +    :!: zde se nacházíme :!:
   - Pohádky je konec   - Pohádky je konec
  
Řádek 46: Řádek 47:
  
 ===== Změny v chování VPS ===== ===== Změny v chování VPS =====
-==== User namespaces ==== 
-VPS ve vpsAdminOS využívají //user namespace//,​ tzn. //root// ve VPS má 
-UID 0, ale z pohledu hostitelského systému na nodu je to nějaké jiné číslo, 
-např. 666000. Každý člen má pak přidělen svůj user namespace, což zvyšuje úroveň 
-izolace -- v případě nějaké chyby se útočník ani po úniku z kontejneru na node 
-nedostane k datům jiných členů. 
- 
-Každý člen má přidělen user namespace o velikosti 524288 uživatelských ID. 
-Tzn. ve VPS můžete využít UID/GID od 0 do 524287. Všechny VPS daného člena jsou 
-umístěny do tohoto user namespace. V budoucnu přibyde možnost si user namespace 
-spravovat a nastavovat si vlastní mapování UID/GID, což umožní izolovat od sebe 
-i VPS patřící jednomu členovi, případně vybrané UID/GID sdílet. 
- 
 ==== Obecné ==== ==== Obecné ====
 Změny týkající se VPS nezávisle na distribuci: Změny týkající se VPS nezávisle na distribuci:
  
   * ''/​proc/​stat''​ u CPU aktuálně reportuje jen ''​user''​ (včetně ''​system''​) a ''​idle''​ ((https://​lists.vpsfree.cz/​pipermail/​community-list/​2018-May/​009666.html))   * ''/​proc/​stat''​ u CPU aktuálně reportuje jen ''​user''​ (včetně ''​system''​) a ''​idle''​ ((https://​lists.vpsfree.cz/​pipermail/​community-list/​2018-May/​009666.html))
-  * Nastavený swap se nezobrazuje v ''/​proc/​meminfo''​ ((mělo by stačit upravit ''​proc_meminfo_read()''​ z LXCFS: https://​github.com/​lxc/​lxcfs/​blob/​master/​bindings.c#​L3174)) 
  
 ==== Debian/​Ubuntu/​Alpine ==== ==== Debian/​Ubuntu/​Alpine ====
  
   * Pro nastavení sítě při startu už není potřeba mít nainstalovaný ''​ifconfig''​ z ''​net-tools'',​ používá se ''​ip''​ z ''​iproute2''​.   * Pro nastavení sítě při startu už není potřeba mít nainstalovaný ''​ifconfig''​ z ''​net-tools'',​ používá se ''​ip''​ z ''​iproute2''​.
-  * ''/​etc/​network/​interfaces.{head,​tail}''​ nejsou vkládány přímo do ''/​etc/​network/​interfaces'',​ ale načteny přes ''​source'',​ tzn. už neovlivňují podobu ''/​etc/​network/​interfaces''​ tak jako s vzctl. 
   * Pokud existuje adresář ''/​etc/​network/​interfaces.d'',​ jeho obsah je načten před ''/​etc/​network/​interfaces.tail''​.   * Pokud existuje adresář ''/​etc/​network/​interfaces.d'',​ jeho obsah je načten před ''/​etc/​network/​interfaces.tail''​.
  
 ===== Změny chování vpsAdminu ===== ===== Změny chování vpsAdminu =====
  
-  * Pro připojení NASu a snapshotů se ve vpsAdminu [[navody:​vps:​vpsadminos:​storage|nepoužívají mounty, ale NFS exporty]] +  * Pro připojení NASu a snapshotů se ve vpsAdminu [[navody:​vps:​exporty|nepoužívají mounty, ale NFS exporty]] 
-  * [[navody:​vps:vpsadminos:​ip_adresy|Správa IP adres]] je rozdělena na routy a adresy na rozhraní+  * [[navody:​vps:​ip_adresy|Správa IP adres]] je rozdělena na routy a adresy na rozhraní
   * Reinstalace VPS na vpsAdminOS **nemaže** subdatasety ani nevrací konfiguraci VPS do výchozího stavu, tzn. např. nastavení VPS features zůstavá zachováno.   * Reinstalace VPS na vpsAdminOS **nemaže** subdatasety ani nevrací konfiguraci VPS do výchozího stavu, tzn. např. nastavení VPS features zůstavá zachováno.
   * V detailech VPS je možné změnit název síťového rozhraní, výchozí název zůstává ''​venet0''​.   * V detailech VPS je možné změnit název síťového rozhraní, výchozí název zůstává ''​venet0''​.
Řádek 87: Řádek 73:
 akorát to může být trochu divočejší,​ tj. nehlášené výpadky, restarty pokud akorát to může být trochu divočejší,​ tj. nehlášené výpadky, restarty pokud
 potřebujeme něco aktualizovat. Každý má k dispozici 8 CPU, 4 GB RAM, potřebujeme něco aktualizovat. Každý má k dispozici 8 CPU, 4 GB RAM,
-120 GB disku, ​veřejné IPv4 adresy, 32 IPv6 /64 adres a tyto prostředky lze+120 GB disku, ​veřejnou IPv4 adresu, 32 IPv6 /64 adres a tyto prostředky lze
 rozdělit mezi 4 VPS. rozdělit mezi 4 VPS.
  
Řádek 93: Řádek 79:
 klonování dojde k odstranění mountů, místo kterých je nutné použít klonování dojde k odstranění mountů, místo kterých je nutné použít
 [[navody:​vps:​vpsadminos:​storage|exporty]]. [[navody:​vps:​vpsadminos:​storage|exporty]].
- 
-==== Podporované distribuce ==== 
- 
-  * Alpine 3.8, 3.9 
-  * Arch 
-  * CentOS 7, 8 
-  * Debian 9, 10 
-  * Fedora 29, 30 
-  * Gentoo 
-  * NixOS 
-  * openSUSE Leap 15.1, Tumbleweed 
-  * Slackware 14.2 
-  * Ubuntu 16.04, 18.04 
-  * Void Linux 
  
 ==== Features ==== ==== Features ====
Řádek 115: Řádek 87:
 {{ :​navody:​vps:​155390153881360889.png?​300 |}} {{ :​navody:​vps:​155390153881360889.png?​300 |}}
  
-  * Docker (experimental) - Povolí podporu pro Docker. 
   * FUSE - "​Filesystem in Userspace"​ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.   * FUSE - "​Filesystem in Userspace"​ Povolí modul jádra, umožňující neprivilegovaným uživatelům vytvářet si vlastní souborové systémy.
   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.   * KVM - "​Kernel-based Virtual Machine"​ Povolí použití KVM, pro HW podporu virtualizace.
navody/vps/vpsadminos.txt · Poslední úprava: 2022/06/12 19:18 autor: Aither