Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vps:vpsadminos:nixops

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navody:vps:vpsadminos:nixops [2018/09/03 20:14]
Aither typos, rewording
navody:vps:vpsadminos:nixops [2020/11/30 21:04] (aktuální)
Aither [Uživatelské konfigurace] removed 404 link
Řádek 92: Řádek 92:
 ===== Uživatelské konfigurace ===== ===== Uživatelské konfigurace =====
  
-  * https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-cz-configuration 
-  * https://​gitea.havefun.cz/​aither/​havefun-cz-configuration/​ 
-  * https://​github.com/​sorki/​48-io-configuration/​ 
   * https://​github.com/​otevrenamesta/​otevrenamesta-cz-configuration   * https://​github.com/​otevrenamesta/​otevrenamesta-cz-configuration
-  * https://​github.com/​kriloter/​nixos/​ 
- 
-===== vpsFree fork ===== 
- 
-Pro instalaci stačí uložit následující config do ''/​etc/​nixos''​ například pod názvem ''​vpsfreeNixops.nix''​ 
-a použít ''​import ./​vpsfreeNixops.nix''​. 
- 
-<​code>​ 
-{ config, lib, pkgs, ... }: 
-let 
-  nixopsRepo = pkgs.fetchFromGitHub { 
-    owner = "​vpsfreecz";​ 
-    repo = "​nixops";​ 
-    rev = "​510485dee43cc959eb758ce61b38fc94c3e9a29e";​ 
-    sha256 = "​1sn4j3wyz5y1s0nnk5ahwym3qppqm03ygd78cixwdbic0kij6p1i";​ 
-  }; 
-in 
-{ 
-  nixpkgs.overlays = [ 
-    (self: super: 
-      { 
-        nixops = (import "​${nixopsRepo}/​release.nix"​ {}).build.x86_64-linux;​ 
-      } 
-    ) 
-  ]; 
- 
-  environment.systemPackages = with pkgs; [ 
-    screen 
-    nixops 
-    git 
-  ]; 
-} 
-</​code>​ 
- 
- 
-===== vpsFree fork (libvirt verze) ===== 
- 
-Tato verze je určena pro běh nixops v kontejneru, ve kterém zároveň běží ''​libvirt''​. ''​libvirt''​ je nutno nakonfigurovat se statickou síti a vlastním bridge + DHCP, se kterým nefunguje oficiální verze ''​nixops''​. Tato verze přidává podporu pro ''​qemu-agent''​ a zjišťuje IP z bežícího virtuálního stroje. 
- 
-Příklad konfigurace ''​libvirt'':​ 
-  * modul (libvirt + DHCP + NAT) https://​github.com/​sorki/​48-io-configuration/​blob/​master/​modules/​libvirt.nix 
-  * konfigurace (nixops overlay) https://​github.com/​sorki/​48-io-configuration/​blob/​master/​machines/​lvirt.nix 
- 
-<​note>​ 
-Pro správné fungování ''​libvirtd''​ je potřebné pro VPS zapnout KVM a TUN features. 
-</​note>​ 
- 
-Pro instalaci stačí uložit následující config do ''/​etc/​nixos'',​ například pod názvem ''​vpsfreeNixops.nix''​ 
-a použít ''​import ./​vpsfreeNixops.nix''​. 
- 
-<​code>​ 
-{ config, lib, pkgs, ... }: 
-let 
-  nixopsRepo = pkgs.fetchFromGitHub { 
-    owner = "​vpsfreecz";​ 
-    repo = "​nixops";​ 
-    rev = "​668a0f9de10c04dbb7df8c1e4f2be7b064834432";​ 
-    sha256 = "​05ahx1snrddb715r1pdbjk1ywfqa829c6wys9icawxygh2ngspki";​ 
-  }; 
-in 
-{ 
-  nixpkgs.overlays = [ 
-    (self: super: 
-      { 
-        nixops = (import "​${nixopsRepo}/​release.nix"​ {}).build.x86_64-linux;​ 
-      } 
-    ) 
-  ]; 
- 
-  environment.systemPackages = with pkgs; [ 
-    screen 
-    nixops 
-    git 
-  ]; 
-} 
-</​code>​ 
  
navody/vps/vpsadminos/nixops.1535998469.txt.gz · Poslední úprava: 2018/09/03 20:14 autor: Aither