Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:server:glusterfs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

navody:server:glusterfs [2015/07/30 21:22] (aktuální)
petr vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== GlusterFS bez cap_sys_admin ======
  
 +Ve výchozím stavu používá GlusterFS xattrs, který není dostupný pod kontejnery, bez cap_sys_admin capabilities. Tady je stručný návod k sestavení GlusterFS pod Debianem tak, aby používal uživatelské namespaces:
 +
 +<​code>#​ Nejprve nainstalujeme potřebné závislosti:​
 +apt-get install dpkg-dev fuse
 +apt-get build-dep glusterfs
 +
 +# Stáhneme zdrojové kódy glusterfs
 +apt-get source glusterfs
 +
 +# Pokud máte problémy s některými GPG klíči, můžete si je přidat:
 +gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 90CBD8E4
 +
 +# Upravte zdrojové kódy prostým "najdi a změň"​
 +cd glusterfs-3.5.2/​
 +find . -regex '​.*/​[^/​]*\.[ch]'​ -exec sed -i '​s/&​quot;​trusted\./&​quot;​user./​g'​ {} \;
 +
 +# Sestavte balíčky
 +dpkg-source --commit
 +dpkg-buildpackage
 +cd ..
 +
 +# Nainstalujte je
 +dpkg -i glusterfs-*.deb
 +</​code>​
 +
 +Funkční svazek:
 +
 +<​code>​
 +gluster&​gt;​ volume info
 +
 +Volume Name: shared
 +Type: Replicate
 +Volume ID: 7253c6d6-aec0-4804-9bb5-c4b0150d69bc
 +Status: Started
 +Number of Bricks: 1 x 2 = 2
 +Transport-type:​ tcp
 +Bricks:
 +Brick1: 172.16.0.62:/​gluster
 +Brick2: 172.16.0.1:/​gluster
 +</​code>​
 +
 +Výkonnostní testy na vpsFree.cz:
 +
 +<​code>​iozone -w -c -e -i 0 -+n -C -r 64k -s 1g -t 8 -F /​mnt/​tmp/​f{0,​1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8}.ioz
 +        Iozone: Performance Test of File I/O
 +                Version $Revision: 3.430 $
 +                Compiled for 64 bit mode.
 +                Build: linux-AMD64
 +
 +        Contributors:​William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
 +                     Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
 +                     Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
 +                     Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, Gavin Brebner,
 +                     ​Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy, Dave Boone,
 +                     Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong, Joshua Root,
 +                     ​Fabrice Bacchella, Zhenghua Xue, Qin Li, Darren Sawyer,
 +                     ​Vangel Bojaxhi, Ben England, Vikentsi Lapa.
 +
 +        Run began: Fri Jul 17 11:48:28 2015
 +
 +        Setting no_unlink
 +        Include close in write timing
 +        Include fsync in write timing
 +        No retest option selected
 +        Record Size 64 kB
 +        File size set to 1048576 kB
 +        Command line used: ./iozone -w -c -e -i 0 -+n -C -r 64k -s 1g -t 8 -F /​mnt/​tmp/​f0.ioz /​mnt/​tmp/​f1.ioz /​mnt/​tmp/​f2.ioz /​mnt/​tmp/​f3.ioz /​mnt/​tmp/​f4.ioz /​mnt/​tmp/​f5.ioz /​mnt/​tmp/​f6.ioz /​mnt/​tmp/​f7.ioz /​mnt/​tmp/​f8.ioz
 +        Output is in kBytes/sec
 +        Time Resolution = 0.000001 seconds.
 +        Processor cache size set to 1024 kBytes.
 +        Processor cache line size set to 32 bytes.
 +        File stride size set to 17 * record size.
 +        Throughput test with 8 processes
 +        Each process writes a 1048576 kByte file in 64 kByte records
 +
 +        Children see throughput for  8 initial writers ​ =   ​53489.47 kB/sec
 +        Parent sees throughput for  8 initial writers ​  ​= ​  ​53204.68 kB/sec
 +        Min throughput per process ​                     =    6546.01 kB/sec
 +        Max throughput per process ​                     =    6947.46 kB/sec
 +        Avg throughput per process ​                     =    6686.18 kB/sec
 +        Min xfer                                        = 1009216.00 kB
 +        Child[0] xfer count = 1024000.00 kB, Throughput =    6642.03 kB/sec
 +        Child[1] xfer count = 1045696.00 kB, Throughput =    6782.18 kB/sec
 +        Child[2] xfer count = 1034880.00 kB, Throughput =    6712.34 kB/sec
 +        Child[3] xfer count = 1022080.00 kB, Throughput =    6629.23 kB/sec
 +        Child[4] xfer count = 1011328.00 kB, Throughput =    6559.43 kB/sec
 +        Child[5] xfer count = 1009216.00 kB, Throughput =    6546.01 kB/sec
 +        Child[6] xfer count = 1048576.00 kB, Throughput =    6947.46 kB/sec
 +        Child[7] xfer count = 1028352.00 kB, Throughput =    6670.79 kB/sec
 +
 +iozone test complete.</​code>​
 +
 +Svazek GlusterFS:
 +
 +<​code>​iozone -w -c -e -i 0 -+n -C -r 64k -s 1g -t 8 -F /​mnt/​shared/​f{0,​1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8}.ioz
 +        Iozone: Performance Test of File I/O
 +                Version $Revision: 3.430 $
 +                Compiled for 64 bit mode.
 +                Build: linux-AMD64
 +
 +        Contributors:​William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
 +                     Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
 +                     Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
 +                     Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, Gavin Brebner,
 +                     ​Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy, Dave Boone,
 +                     Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong, Joshua Root,
 +                     ​Fabrice Bacchella, Zhenghua Xue, Qin Li, Darren Sawyer,
 +                     ​Vangel Bojaxhi, Ben England, Vikentsi Lapa.
 +
 +        Run began: Fri Jul 17 12:19:17 2015
 +
 +        Setting no_unlink
 +        Include close in write timing
 +        Include fsync in write timing
 +        No retest option selected
 +        Record Size 64 kB
 +        File size set to 1048576 kB
 +        Command line used: ./iozone -w -c -e -i 0 -+n -C -r 64k -s 1g -t 8 -F /​mnt/​shared/​f0.ioz /​mnt/​shared/​f1.ioz /​mnt/​shared/​f2.ioz /​mnt/​shared/​f3.ioz /​mnt/​shared/​f4.ioz /​mnt/​shared/​f5.ioz /​mnt/​shared/​f6.ioz /​mnt/​shared/​f7.ioz /​mnt/​shared/​f8.ioz
 +        Output is in kBytes/sec
 +        Time Resolution = 0.000001 seconds.
 +        Processor cache size set to 1024 kBytes.
 +        Processor cache line size set to 32 bytes.
 +        File stride size set to 17 * record size.
 +        Throughput test with 8 processes
 +        Each process writes a 1048576 kByte file in 64 kByte records
 +
 +        Children see throughput for  8 initial writers ​ =   ​23963.82 kB/sec
 +        Parent sees throughput for  8 initial writers ​  ​= ​  ​14037.13 kB/sec
 +        Min throughput per process ​                     =    1783.32 kB/sec
 +        Max throughput per process ​                     =    5134.14 kB/sec
 +        Avg throughput per process ​                     =    2995.48 kB/sec
 +        Min xfer                                        =  364224.00 kB
 +        Child[0] xfer count =  528192.00 kB, Throughput =    2584.27 kB/sec
 +        Child[1] xfer count =  525248.00 kB, Throughput =    2571.77 kB/sec
 +        Child[2] xfer count =  364224.00 kB, Throughput =    1783.32 kB/sec
 +        Child[3] xfer count = 1048576.00 kB, Throughput =    5134.14 kB/sec
 +        Child[4] xfer count =  526400.00 kB, Throughput =    2577.41 kB/sec
 +        Child[5] xfer count = 1003200.00 kB, Throughput =    4907.09 kB/sec
 +        Child[6] xfer count =  526144.00 kB, Throughput =    2576.12 kB/sec
 +        Child[7] xfer count =  373696.00 kB, Throughput =    1829.70 kB/sec
 +
 +iozone test complete.</​code>​
 +
 +Test na ZFS s xattr=sa:
 +
 +<​code>​iozone -w -c -e -i 0 -+n -C -r 64k -s 1g -t 8 -F /​mnt/​test/​f{0,​1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8}.ioz
 +        Iozone: Performance Test of File I/O
 +                Version $Revision: 3.430 $
 +                Compiled for 64 bit mode.
 +                Build: linux-AMD64
 +
 +        Contributors:​William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
 +                     Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
 +                     Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
 +                     Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, Gavin Brebner,
 +                     ​Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy, Dave Boone,
 +                     Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong, Joshua Root,
 +                     ​Fabrice Bacchella, Zhenghua Xue, Qin Li, Darren Sawyer,
 +                     ​Vangel Bojaxhi, Ben England, Vikentsi Lapa.
 +
 +        Run began: Wed Jul 22 08:09:08 2015
 +
 +        Setting no_unlink
 +        Include close in write timing
 +        Include fsync in write timing
 +        No retest option selected
 +        Record Size 64 kB
 +        File size set to 1048576 kB
 +        Command line used: ./iozone -w -c -e -i 0 -+n -C -r 64k -s 1g -t 8 -F /​mnt/​test/​f0.ioz /​mnt/​test/​f1.ioz /​mnt/​test/​f2.ioz /​mnt/​test/​f3.ioz /​mnt/​test/​f4.ioz /​mnt/​test/​f5.ioz /​mnt/​test/​f6.ioz /​mnt/​test/​f7.ioz /​mnt/​test/​f8.ioz
 +        Output is in kBytes/sec
 +        Time Resolution = 0.000001 seconds.
 +        Processor cache size set to 1024 kBytes.
 +        Processor cache line size set to 32 bytes.
 +        File stride size set to 17 * record size.
 +        Throughput test with 8 processes
 +        Each process writes a 1048576 kByte file in 64 kByte records
 +
 +        Children see throughput for  8 initial writers ​ =   ​26844.98 kB/sec
 +        Parent sees throughput for  8 initial writers ​  ​= ​  ​26766.06 kB/sec
 +        Min throughput per process ​                     =    3354.94 kB/sec
 +        Max throughput per process ​                     =    3356.57 kB/sec
 +        Avg throughput per process ​                     =    3355.62 kB/sec
 +        Min xfer                                        = 1048064.00 kB
 +        Child[0] xfer count = 1048256.00 kB, Throughput =    3355.46 kB/sec
 +        Child[1] xfer count = 1048256.00 kB, Throughput =    3355.55 kB/sec
 +        Child[2] xfer count = 1048384.00 kB, Throughput =    3355.87 kB/sec
 +        Child[3] xfer count = 1048064.00 kB, Throughput =    3354.94 kB/sec
 +        Child[4] xfer count = 1048576.00 kB, Throughput =    3356.57 kB/sec
 +        Child[5] xfer count = 1048256.00 kB, Throughput =    3355.47 kB/sec
 +        Child[6] xfer count = 1048256.00 kB, Throughput =    3355.65 kB/sec
 +        Child[7] xfer count = 1048256.00 kB, Throughput =    3355.47 kB/sec
 +
 +iozone test complete.</​code>​
navody/server/glusterfs.txt · Poslední úprava: 2015/07/30 21:22 autor: petr