Znalostní Báze

Informace o sdružení vpsFree.cz, návody a nejčastější dotazy.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informace:projekty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
informace:projekty [2017/02/12 16:34]
Aither Pluginy
informace:projekty [2018/05/04 19:28] (aktuální)
Aither
Řádek 17: Řádek 17:
 | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​salt-configuration|salt-configuration]] ​    | Konfigurace fyzických serverů. ​                | | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​salt-configuration|salt-configuration]] ​    | Konfigurace fyzických serverů. ​                |
 | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-irc-bot|vpsfree-irc-bot]] ​        | IRC bot na našem kanálu. ​                      | | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-irc-bot|vpsfree-irc-bot]] ​        | IRC bot na našem kanálu. ​                      |
 +| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-maintenance-tasks|vpsfree-maintenance-tasks]] | Znovupoužitelné skripty pro manipulaci infrastruktury. | |
  
 ===== HaveAPI ===== ===== HaveAPI =====
Řádek 27: Řádek 28:
  
 ^ Repozitář ​         ^ Popis                                          ^ ^ Repozitář ​         ^ Popis                                          ^
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​haveapi|haveapi]] | Framework pro implementaci ​API serveru v Ruby. | +| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​haveapi|haveapi]] | API server/klienti. |
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​haveapi-client|haveapi-client]] | Klientská knihovna a CLI v Ruby. |               +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​haveapi-client-php|haveapi-client-php]] | Klientská knihovna v PHP.|                      +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/haveapi-client-js|haveapi-client-js]] | Klientská knihovna v JavaScriptu             |+
 | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​haveapi-webui|haveapi-webui]] ​     | Webová administrace. ​      | | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​haveapi-webui|haveapi-webui]] ​     | Webová administrace. ​      |
 | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​haveapi-fs|haveapi-fs]] ​       | Souborový systém založený na FUSE. | | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​haveapi-fs|haveapi-fs]] ​       | Souborový systém založený na FUSE. |
Řádek 42: Řádek 40:
  
 ^ Repozitář ​         ^ Popis                                                ^ URL                                       ^ ^ Repozitář ​         ^ Popis                                                ^ URL                                       ^
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-api|vpsadmin-api]]       ​| ​RESTful API založeno na HaveAPI, jádro vpsAdminu. ​   | https://​api.vpsfree.cz ​                   | +| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin|vpsadmin]] ​      ​| ​Hlavní repozitář.   ​| ​ | 
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmind|vpsadmind]] ​        | Démon běžíci na všech fyzických serverech v clusteru | | +| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-vpsfree|vpsadmin-config]]   | Konfigurace vpsAdminu specifická pro vpsFree.cz. ​    | |
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmindctl|vpsadmindctl]] ​      | CLI utilita k ovládání vpsadmind. ​                   | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-webui|vpsadmin-webui]] ​    | Webové rozhraní k API založeno na HaveAPI klientech. | https://​vpsadmin.vpsfree.cz ​              | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-client|vpsadmin-client]] ​   | haveapi-client přizpůsoben pro vpsAdmin API        | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-doc|vpsadmin-doc]] ​     | Dokumentace vpsAdminu. ​                              | https://​projects.vpsfree.cz/​vpsadmin-doc/​ | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-download-mounter|vpsadmin-download-mounter]] | Umožňuje stahovat zálohy ze všech serverů z jednoho místa. | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-console-router|vpsadmin-console-router]] ​  | Router mezi klienty a backendem pro vzdálenou konzoli. ​    | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-mail-templates|vpsadmin-mail-templates]] ​  | Pomocné skripty pro generování a instalaci šablon e-mailů. | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-plugin-newslog|vpsadmin-plugin-newslog]] ​  | Plugin pro přidávání krátkých novinek/​událostí. ​           | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-plugin-payments|vpsadmin-plugin-payments]] ​  | Plugin přidávající podporu pro platící uživatele. ​         | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-plugin-requests|vpsadmin-plugin-requests]] ​  | Plugin přidávající podporu pro uživatelské požadavky. ​     | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-plugin-webui|vpsadmin-plugin-webui]] ​  | Podpůrný plugin pro webové rozhraní. ​                      | | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-project-manager|vpsadmin-project-manager]] ​ | Hromadná správa všech repozitářů vpsAdminu. ​               | +
-| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmin-vpsfree|vpsadmin-vpsfree]]   | Konfigurace vpsAdminu specifická pro vpsFree.cz. ​    | |+
 | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmininstall|vpsadmininstall]] ​   | Starý instalátor vpsAdminu, nyní nefunkční. ​         | | | [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadmininstall|vpsadmininstall]] ​   | Starý instalátor vpsAdminu, nyní nefunkční. ​         | |
 +
 +===== vpsAdminOS =====
 +[[https://​vpsadminos.org|vpsAdminOS]] je linuxová distribuce založená na
 +[[https://​nixos.org|NixOS]] a [[https://​github.com/​cleverca22/​not-os/​|not-os]]
 +sloužící jako hypervizor pro VPS (kontejnery).
 +
 +^ Repozitář ​         ^ Popis                                                ^ URL                                       ^
 +| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsadminos|vpsadminos]] ​      | vpsAdminOS |
 +| [[https://​github.com/​vpsfreecz/​vpsfree-cz-configuration|vpsfree-cz-configuration]] | Konfigurace infrastruktury vpsFree.cz | |
  
 ===== Ostatní ===== ===== Ostatní =====
Řádek 73: Řádek 67:
 Patche je možno přiložit k požadavku v Redmine, nebo lze udělat pull request Patche je možno přiložit k požadavku v Redmine, nebo lze udělat pull request
 na githubu. na githubu.
 +
  
  
informace/projekty.txt · Poslední úprava: 2018/05/04 19:28 autor: Aither