Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informace:infrastruktura

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
informace:infrastruktura [2014/10/29 12:44]
admin
informace:infrastruktura [2021/09/09 08:02] (aktuální)
martyet
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​page>​information:​infrastructure</​page>​
 ====== Infrastruktura vpsFree.cz ====== ====== Infrastruktura vpsFree.cz ======
-<html+===== node2.prg ===== 
-<table+<code> 
-<tr+H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
-  <td colspan="​6"​ align="​center">​<b>Master Internet Praha</b></td> +========================================================== 
-</tr+                                system ​        ​X9DRFR (To be filled by O.E.M.) 
-<tr+/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
-  <td><b>Hostname<​/b></td> +/0/1                            processor ​     Xeon 
-  <td><b>Hardware<​/b></td> +/​0/​1/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
-  <td><b>Software<​/b></td> +/​0/​1/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
-  <td><b>Maximum VPS</b></td> +/​0/​1/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
-  <td><b>Form factor</b></td> +/0/2                            processor ​     Xeon 
-</tr+/​0/​2/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
-<tr+/​0/​2/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
-  ​<​td>​edgertr1.prg</td+/​0/​2/​b ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
-  <td>Supermicro X9SCM-F<​br ​/> +/0/2b                           ​memory ​        ​System Memory 
-      Xeon E3 1245, GB DDR3<​br ​/> +/​0/​2b/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-      ​1x dualport 10GE Intel 82598<​br ​/> +/​0/​2b/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-      ​3x dualport 1GE Intel 82575 +/​0/​2b/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  </td+/​0/​2b/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  <td>RouterOS ​6</td+/​0/​2b/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  <td>---</td> +/​0/​2b/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  <td>2U ATX</td+/​0/​2b/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-</tr+/​0/​2b/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-<tr+/0/3d                           ​memory ​        ​System Memory 
-  <td>edgertr2.prg</td+/​0/​3d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  ​<​td>​Supermicro X9SCM-F<br /> +/​0/​3d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-      Xeon E3 1245, GB DDR3<br /> +/​0/​3d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-      ​1x dualport 10GE Intel 82598<​br ​/> +/​0/​3d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-      ​3x dualport 1GE Intel 82575 +/​0/​3d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  </td+/​0/​3d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  <td>RouterOS 6</td+/​0/​3d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  <td>---</td> +/​0/​3d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
-  ​<​td>​2U ATX</td> +/0/4f                           ​memory ​        Flash Memory 
-</tr+/​0/​4f/​0 ​                        ​memory ​        16MiB FLASH Non-volatile 33 MHz (30.3 ns) 
-<tr+/0/4                            memory ​         
-  ​<​td>​sw01r01.prg</td+/0/6                            memory ​         
-  <td>Cisco SG300-52</td> +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi0      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
-  ​<td>---</td+/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          3TB WDC WD3001FFSX-6 
-  <td>---</td> +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdh ​  ​disk ​          4TB WDC WD4003FFBX-6 
-  ​<​td>​1U<​/td> +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
-</tr+/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
-<tr+/​0/​100/​1a/​1/​1/​3 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
-  <td>sw02r01.prg</td+/​0/​100/​1c/​0 ​         eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
-  ​<​td>​Cisco SG300-52</td+/​0/​100/​1c/​0.1 ​       eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
-  <td>---</td> +/​0/​100/​1e/​1 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
-  ​<td>---</td> +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi1      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
-  ​<​td>​1U<​/td> +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sdb ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
-</tr>+/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdc ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdd ​  ​disk ​          3TB WDC WD3001FFSX-6 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          3TB WDC WD3001FFSX-6 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          3TB WDC WD3001FFSX-6 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​       /​dev/​sdg ​  ​disk ​          3TB WDC WD3001FFSX-6 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node3.prg ===== 
 +<code
 +H/W path         ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +====================================================== 
 +                            system ​        ​X10DRi (072815D9) 
 +/0/0                        memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/5e                       ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​5e/​0 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​1 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​2 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​3 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​4 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​5 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​6 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​7 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/0/70                       ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​70/​0 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​1 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​2 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​3 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​4 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​5 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​6 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​7 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/0/84                       ​memory ​        ​512KiB L1 cache 
 +/0/85                       ​memory ​        2MiB L2 cache 
 +/0/86                       ​memory ​        20MiB L3 cache 
 +/0/87                       ​processor ​     Xeon 
 +/0/88                       ​memory ​        ​512KiB L1 cache 
 +/0/89                       ​memory ​        2MiB L2 cache 
 +/0/8a                       ​memory ​        20MiB L3 cache 
 +/0/8b                       ​processor ​     Xeon 
 +/0/1                        memory ​         
 +/0/2                        memory ​         
 +/​0/​100/​3.2/​0 ​    ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3.2/​0.1 ​  ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11.4 ​     scsi0      storage ​       C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​11.4/​0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11.4/​1 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11.4/​2 ​   /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11.4/​3 ​   /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​14/​1/​e/​1 ​            ​input ​         Keyboard 
 +/​0/​100/​16 ​                  ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1c.4/​0/​0 ​            ​display ​       ASPEED Graphics Family 
 +/​0/​100/​1f.2 ​     scsi4      storage ​       C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​   /​dev/​sde ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​   /​dev/​sdf ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​   /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​   /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​   /​dev/​sdi ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​   /​dev/​sdj ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/1                          power          PWS-741P-1R 
 +/2                          power          PWS-741P-1R 
 +/3               ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/4               ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5               ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6               ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/7               ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node4.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​X9DRFR (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/1                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​1/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​1/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​1/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​2/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​2/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/0/2/b                          ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2b                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2b/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3d/​0 ​                        ​memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​3d/​1 ​                        ​memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​3d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/4f                           ​memory ​        Flash Memory 
 +/​0/​4f/​0 ​                        ​memory ​        16MiB FLASH Non-volatile 33 MHz (30.3 ns) 
 +/0/3                            memory ​         
 +/0/4                            memory ​         
 +/​0/​100/​2/​0 ​          ​eth2 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​100/​2/​0.1 ​        ​eth3 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi0      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​3 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1c/​0 ​         eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c/​0.1 ​       eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1e/​1 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi1      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sdc ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdd ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​       /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​       /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node5.prg ===== 
 +<code
 +H/W path              Device ​    ​Class ​         Description 
 +=========================================================== 
 +                                 ​system ​        ​X9DRT-HF+ (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                             ​memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/1                             ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​1/​5 ​                          ​memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​1/​6 ​                          ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​1/​7 ​                          ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2                             ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​2/​9 ​                          ​memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​2/​a ​                          ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​2/​b ​                          ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/29                            memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​29/​0 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​1 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​2 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​3 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​4 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​5 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​6 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​7 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3b                            memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3b/​0 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​1 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​2 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​3 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​4 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​5 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​6 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​7 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/4d                            memory ​        Flash Memory 
 +/​0/​4d/​0 ​                         memory ​        16MiB FLASH Non-volatile 33 MHz (30.3 ns) 
 +/0/3                             ​memory ​         
 +/0/4                             ​memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​         eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​       eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0 ​           scsi0      storage ​       SAS2008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Falcon] 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.0.0 ​     /​dev/​sda ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.1.0 ​     /​dev/​sdb ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.a.0 ​     /​dev/​sdk ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.b.0 ​     /​dev/​sdl ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.2.0 ​     /​dev/​sdc ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.3.0 ​     /​dev/​sdd ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.4.0 ​     /​dev/​sde ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.5.0 ​     /​dev/​sdf ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.6.0 ​     /​dev/​sdg ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.7.0 ​     /​dev/​sdh ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.8.0 ​     /​dev/​sdi ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.9.0 ​     /​dev/​sdj ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​11/​0 ​                     storage ​       C604/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​16 ​                       communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                     communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​3 ​                 input          Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​1 ​                     display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/1                               ​power ​         To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                               ​power ​         To Be Filled By O.E.M. 
 +/3                    bond0      network ​       Ethernet interface 
 +/4                    bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5                    eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                    eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/7                    gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node6.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path              Device ​    ​Class ​         Description 
 +=========================================================== 
 +                                 ​system ​        ​X9DRT-HF+ (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                             ​memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/1                             ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​1/​5 ​                          ​memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​1/​6 ​                          ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​1/​7 ​                          ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2                             ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​2/​9 ​                          ​memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​2/​a ​                          ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/0/2/b                           memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/29                            memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​29/​0 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​1 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​2 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​3 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​4 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​5 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​6 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​29/​7 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3b                            memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3b/​0 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​1 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​2 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​3 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​4 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​5 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​6 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3b/​7 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/4d                            memory ​        Flash Memory 
 +/​0/​4d/​0 ​                         memory ​        16MiB FLASH Non-volatile 33 MHz (30.3 ns) 
 +/0/3                             ​memory ​         
 +/0/4                             ​memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​         eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​       eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0 ​           scsi0      storage ​       SAS2008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Falcon] 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.0.0 ​     /​dev/​sda ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.1.0 ​     /​dev/​sdb ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.a.0 ​     /​dev/​sdk ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.d.0 ​     /​dev/​sdl ​  ​disk ​          240GB INTEL SSDSC2KG24 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.2.0 ​     /​dev/​sdc ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.3.0 ​     /​dev/​sdd ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.4.0 ​     /​dev/​sde ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.5.0 ​     /​dev/​sdf ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.6.0 ​     /​dev/​sdg ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.7.0 ​     /​dev/​sdh ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.8.0 ​     /​dev/​sdi ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​3/​0/​0.9.0 ​     /​dev/​sdj ​  ​disk ​          1TB SCSI Disk 
 +/​0/​100/​11/​0 ​                     storage ​       C604/X79 series chipset 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​16 ​                       communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                     communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​3 ​                 input          Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​1 ​                     display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/1                               ​power ​         PWS-1K28P-SQ 
 +/2                               ​power ​         PWS-1K28P-SQ 
 +/3                    bond0      network ​       Ethernet interface 
 +/4                    bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5                    eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                    eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/7                    gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node7.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​X9DR3-F (1234567890) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/0/6/b                          ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3f                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3f/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/7                            memory ​         
 +/0/9                            memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​        ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​      ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi6      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sdg ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdh ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi0      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sda ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdb ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdc ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdd ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​1/​0 ​              ​eth2 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​1/​0.1 ​            ​eth3 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node8.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​X9DR3-F (1234567890) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/0/6/b                          ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3f                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3f/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/7                            memory ​         
 +/0/9                            memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​        ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​      ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi6      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sdg ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdh ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi0      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sda ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdb ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdc ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdd ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​1/​0 ​              ​eth2 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​1/​0.1 ​            ​eth3 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node9.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​X9DR3-F (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/0/6/b                          ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/0/3f                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3f/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/0/7                            memory ​         
 +/0/9                            memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​        ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​      ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi0      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.2.0 ​   /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.3.0 ​   /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi1      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​       /​dev/​sdi ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​       /​dev/​sdj ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​1/​0 ​              ​eth2 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​1/​0.1 ​            ​eth3 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node10.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​X9DR3-F (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/0/6/b                          ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/0/3f                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3f/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/0/7                            memory ​         
 +/0/9                            memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​        ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​      ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi0      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.2.0 ​   /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.3.0 ​   /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi1      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​       /​dev/​sdi ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​       /​dev/​sdj ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​1/​0 ​              ​eth2 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​1/​0.1 ​            ​eth3 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node11.prg ===== 
 +<code
 +H/W path           ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +======================================================== 
 +                              system ​        ​X10DRi (072815D9) 
 +/0/0                          memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/5d                         ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​5d/​0 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5d/​1 ​                      ​memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​5d/​2 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5d/​3 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5d/​4 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5d/​5 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5d/​6 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5d/​7 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/0/6e                         ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​6e/​0 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​6e/​1 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​6e/​2 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​6e/​3 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​6e/​4 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​6e/​5 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​6e/​6 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​6e/​7 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/0/84                         ​memory ​        ​512KiB L1 cache 
 +/0/85                         ​memory ​        2MiB L2 cache 
 +/0/86                         ​memory ​        20MiB L3 cache 
 +/0/87                         ​processor ​     Xeon 
 +/0/88                         ​memory ​        ​512KiB L1 cache 
 +/0/89                         ​memory ​        2MiB L2 cache 
 +/0/8a                         ​memory ​        20MiB L3 cache 
 +/0/8b                         ​processor ​     Xeon 
 +/0/2                          memory ​         
 +/0/3                          memory ​         
 +/​0/​100/​3.2/​0 ​      ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3.2/​0.1 ​    ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11.4 ​       scsi0      storage ​       C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​11.4/​0 ​     /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2001FFSX-6 
 +/​0/​100/​11.4/​1 ​     /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2001FFSX-6 
 +/​0/​100/​11.4/​2 ​     /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2001FFSX-6 
 +/​0/​100/​11.4/​3 ​     /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2001FFSX-6 
 +/​0/​100/​16 ​                    ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #1 
 +/0/100/16.1                   ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1c.4/​0/​0 ​              ​display ​       ASPEED Graphics Family 
 +/​0/​100/​1d/​1/​1/​8/​1 ​            ​input ​         Keyboard 
 +/​0/​100/​1f.2 ​       scsi4      storage ​       C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​     /​dev/​sde ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​     /​dev/​sdf ​  ​disk ​          100GB INTEL SSDSC2BA10 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​     /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2001FFSX-6 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​     /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2001FFSX-6 
 +/​0/​1/​0 ​            ​eth2 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​1/​0.1 ​          ​eth3 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                            power          PWS-741P-1R 
 +/2                            power          PWS-741P-1R 
 +/3                            power          N/A 
 +/4                            power          N/A 
 +/5                 ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/6                 ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/7                 ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/8                 ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/9                 ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code
 + 
 +===== node12.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        X9DR3-F (1234567890) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                            processor ​     Xeon 
 +/0/4/5                          memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                            processor ​     Xeon 
 +/0/6/9                          memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​6/​b ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3f                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3f/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/7                            memory ​         
 +/0/9                            memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​        ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​      ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi0      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.2.0 ​   /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.3.0 ​   /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi1      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​1/​0 ​              ​eth2 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​1/​0.1 ​            ​eth3 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code
 + 
 +===== node13.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​X9DR3-F (1234567890) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/0/4/                         ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​6/​b ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3f                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3f/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3f/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/7                            memory ​         
 +/0/9                            memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​        ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​      ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi0      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.2.0 ​   /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.3.0 ​   /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi1      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          480GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​1/​0 ​              ​eth2 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​1/​0.1 ​            ​eth3 ​      ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code
 + 
 +===== node14.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path            Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================= 
 +                               ​system ​        Super Server (Default string) 
 +/0/0                           ​memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/23                          memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​23/​0 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​23/​1 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​23/​2 ​                       memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​23/​3 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​23/​4 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​23/​5 ​                       memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​23/​6 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​23/​7 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​23/​8 ​                       memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​23/​9 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​23/​a ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​23/​b ​                       memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/0/30                          memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​30/​0 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​30/​1 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​30/​2 ​                       memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​30/​3 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​30/​4 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​30/​5 ​                       memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​30/​6 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​30/​7 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​30/​8 ​                       memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​30/​9 ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​30/​a ​                       memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​30/​b ​                       memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/0/50                          memory ​        ​640KiB L1 cache 
 +/0/51                          memory ​        ​2560KiB L2 cache 
 +/0/52                          memory ​        25MiB L3 cache 
 +/0/53                          processor ​     Xeon 
 +/0/54                          memory ​        ​640KiB L1 cache 
 +/0/55                          memory ​        ​2560KiB L2 cache 
 +/0/56                          memory ​        25MiB L3 cache 
 +/0/57                          processor ​     Xeon 
 +/0/1                           ​memory ​         
 +/0/6                           ​memory ​         
 +/​0/​100/​2/​0 ​         scsi0      storage ​       SAS3008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-
 +/0/​100/​2/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          800GB INTEL SSDSC2BA80 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          800GB INTEL SSDSC2BA80 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2.0 ​   /​dev/​sdc ​  ​disk ​          800GB INTEL SSDSC2BA80 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.3.0 ​   /​dev/​sdd ​  ​disk ​          800GB INTEL SSDSC2BA80 
 +/​0/​100/​3/​0 ​         eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0.1 ​       eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3.2/​0 ​       eth2       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3.2/​0.1 ​     eth3       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11.4 ​                   storage ​       C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​14/​1/​e/​1 ​               input          Keyboard 
 +/​0/​100/​16 ​                     communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                   communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1c.4/​0/​0 ​               display ​       ASPEED Graphics Family 
 +/​0/​100/​1f.2 ​                   storage ​       C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​2/​0 ​             scsi1      storage ​       SAS3008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3 
 +/​0/​2/​0/​0.0.0 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          800GB INTEL SSDSC2BA80 
 +/​0/​2/​0/​0.1.0 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          800GB INTEL SSDSC2BA80 
 +/​0/​2/​0/​0.2.0 ​       /​dev/​sdg ​  ​disk ​          800GB INTEL SSDSC2BA80 
 +/​0/​2/​0/​0.3.0 ​       /​dev/​sdh ​  ​disk ​          800GB INTEL SSDSC2BA80 
 +/​0/​3/​0 ​             eth4       ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​3/​0.1 ​           eth5       ​network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​3.2/​0 ​           scsi2      storage ​       SAS3008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3 
 +/​0/​3.2/​0/​0.0.0 ​     /​dev/​sdi ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​3.2/​0/​0.1.0 ​     /​dev/​sdj ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/1                             ​power ​         PWS-920P-SQ 
 +/2                             ​power ​         PWS-920P-SQ 
 +/3                  bond0      network ​       Ethernet interface 
 +/4                  bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5                  eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                  eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/7                  eth2.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/8                  eth3.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/9                  gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node15.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​PIO-617R-TLN4F+-ST031 (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                         memory ​        ​512KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                         memory ​        2MiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                         memory ​        20MiB L3 cache 
 +/0/6                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                         memory ​        ​512KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                         memory ​        2MiB L2 cache 
 +/​0/​6/​b ​                         memory ​        20MiB L3 cache 
 +/0/2f                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2f/​0 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​1 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​3 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​4 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​6 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​7 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​8 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​9 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​a ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​b ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/0/49                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​49/​0 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​1 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​3 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​4 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​6 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​7 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​8 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​9 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​a ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​b ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/0/7                            memory ​         
 +/0/9                            memory ​         
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi6      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sde ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdf ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.2.0 ​   /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.3.0 ​   /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​3 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1c/​0 ​         eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c/​0.1 ​       eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c/​0.2 ​       eth2       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c/​0.3 ​       eth3       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1e/​1 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi0      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sda ​  ​disk ​          240GB INTEL SSDSC2KG24 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdb ​  ​disk ​          240GB INTEL SSDSC2KG24 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/1                              power          PWS-920P-1R 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node17.prg ===== 
 +<code
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​PowerEdge R730xd (SKU=NotProvided;​ModelName=PowerEdge R730xd) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/​0/​400 ​                         processor ​     Xeon 
 +/​0/​400/​700 ​                     memory ​        ​896KiB L1 cache 
 +/​0/​400/​701 ​                     memory ​        ​3584KiB L2 cache 
 +/​0/​400/​702 ​                     memory ​        35MiB L3 cache 
 +/​0/​401 ​                         processor ​     Xeon 
 +/​0/​401/​703 ​                     memory ​        ​896KiB L1 cache 
 +/​0/​401/​704 ​                     memory ​        ​3584KiB L2 cache 
 +/​0/​401/​705 ​                     memory ​        35MiB L3 cache 
 +/​0/​1000 ​                        ​memory ​        ​511GiB System Memory 
 +/​0/​1000/​0 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​1 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​2 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​3 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​4 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​5 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​6 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​7 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​8 ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​9 ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​a ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​b ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​c ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​d ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​e ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​f ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​10 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​11 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​12 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​13 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​14 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​15 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​16 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​17 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​100/​1/​0 ​          ​scsi0 ​     storage ​       MegaRAID SAS-3 3008 [Fury] 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.0.0 ​    /​dev/​sda ​  ​disk ​          146GB MBD2147RC 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.1.0 ​    /​dev/​sdb ​  ​disk ​          146GB MBD2147RC 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.2.0 ​    /​dev/​sdc ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.3.0 ​    /​dev/​sdd ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.4.0 ​    /​dev/​sde ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​3/​0 ​          ​em1 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0.1 ​        ​em2 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​100/​11.4 ​                    ​storage ​       C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1c.4/​0 ​       eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c.4/​0.1 ​     eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c.7/​0/​0/​0/​0 ​            ​display ​       G200eR2 
 +/​0/​100/​1f.2 ​                    ​storage ​       C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] 
 +/1                              power          0HTRH4A01 
 +/2                              power          0HTRH4A01 
 +/3                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/7                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node18.prg ===== 
 +<code
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​PowerEdge R730xd (SKU=NotProvided;​ModelName=PowerEdge R730xd) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/​0/​400 ​                         processor ​     Xeon 
 +/​0/​400/​700 ​                     memory ​        ​896KiB L1 cache 
 +/​0/​400/​701 ​                     memory ​        ​3584KiB L2 cache 
 +/​0/​400/​702 ​                     memory ​        35MiB L3 cache 
 +/​0/​401 ​                         processor ​     Xeon 
 +/​0/​401/​703 ​                     memory ​        ​896KiB L1 cache 
 +/​0/​401/​704 ​                     memory ​        ​3584KiB L2 cache 
 +/​0/​401/​705 ​                     memory ​        35MiB L3 cache 
 +/​0/​1000 ​                        ​memory ​        ​511GiB System Memory 
 +/​0/​1000/​0 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​1 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​2 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​3 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​4 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​5 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​6 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​7 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​8 ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​9 ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​a ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​b ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​c ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​d ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​e ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​f ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​10 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​11 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​12 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​13 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​14 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​15 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​16 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​17 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​100/​1/​0 ​          ​scsi0 ​     storage ​       MegaRAID SAS-3 3008 [Fury] 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.0.0 ​    /​dev/​sda ​  ​disk ​          146GB MBD2147RC 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.1.0 ​    /​dev/​sdb ​  ​disk ​          146GB MBD2147RC 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.2.0 ​    /​dev/​sdc ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.3.0 ​    /​dev/​sdd ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.4.0 ​    /​dev/​sde ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​3/​0 ​          ​em1 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0.1 ​        ​em2 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​100/​11.4 ​                    ​storage ​       C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6/​1 ​              ​input ​         Keyboard/​Mouse Function 
 +/​0/​100/​1c.4/​0 ​       eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c.4/​0.1 ​     eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c.7/​0/​0/​0/​0 ​            ​display ​       G200eR2 
 +/​0/​100/​1f.2 ​                    ​storage ​       C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] 
 +/1                              power          0HTRH4A01 
 +/2                              power          0HTRH4A01 
 +/3                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/7                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code
 + 
 +===== node19.prg ===== 
 +<​code>​ 
 +H/W path             ​Device ​  ​Class ​         Description 
 +======================================================== 
 +                              system ​        ​PowerEdge R620 (SKU=NotProvided;​ModelName=PowerEdge R620) 
 +/0                            bus            01W23F 
 +/0/0                          memory ​        64KiB BIOS 
 +/​0/​400 ​                       processor ​     Intel(R) ​Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz 
 +/​0/​400/​700 ​                   memory ​        ​320KiB L1 cache 
 +/​0/​400/​701 ​                   memory ​        ​2560KiB L2 cache 
 +/​0/​400/​702 ​                   memory ​        25MiB L3 cache 
 +/​0/​401 ​                       processor ​     Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz 
 +/​0/​401/​703 ​                   memory ​        ​320KiB L1 cache 
 +/​0/​401/​704 ​                   memory ​        ​2560KiB L2 cache 
 +/​0/​401/​705 ​                   memory ​        25MiB L3 cache 
 +/​0/​1000 ​                      ​memory ​        ​256GiB System Memory 
 +/​0/​1000/​0 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​1 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​2 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​3 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/1000/                    memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​5 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​6 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​7 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​8 ​                    ​memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​9 ​                    ​memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​a ​                    ​memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​b ​                    ​memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​c ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​d ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​e ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​f ​                    ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​10 ​                   memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​11 ​                   memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​12 ​                   memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​13 ​                   memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​14 ​                   memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​15 ​                   memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​16 ​                   memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​17 ​                   memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +</code
 + 
 + 
 +===== node20.prg ===== 
 +<​code>​ 
 +H/W path             ​Device ​     Class          Description 
 +=========================================================== 
 +                                 ​system ​        ​PowerEdge R620 (SKU=NotProvided;​ModelName=PowerEdge R620) 
 +/0                               ​bus ​           01W23F 
 +/0/0                             ​memory ​        64KiB BIOS 
 +/​0/​400 ​                          ​processor ​     Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz 
 +/0/​400/​700 ​                      ​memory ​        ​320KiB L1 cache 
 +/​0/​400/​701 ​                      ​memory ​        ​2560KiB L2 cache 
 +/​0/​400/​702 ​                      ​memory ​        25MiB L3 cache 
 +/​0/​401 ​                          ​processor ​     Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz 
 +/​0/​401/​703 ​                      ​memory ​        ​320KiB L1 cache 
 +/​0/​401/​704 ​                      ​memory ​        ​2560KiB L2 cache 
 +/​0/​401/​705 ​                      ​memory ​        25MiB L3 cache 
 +/​0/​1000 ​                         memory ​        ​256GiB System Memory 
 +/​0/​1000/​0 ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​1 ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​2 ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​3 ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​4 ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​5 ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​6 ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​7 ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​1000/​8 ​                       memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​9 ​                       memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​a ​                       memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​b ​                       memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​c ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​1000/​d ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​1000/​e ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​1000/​f ​                       memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​1000/​10 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​1000/​11 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​1000/​12 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​1000/​13 ​                      ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 Synchronous Registered (Buffered) 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​1000/​14 ​                      ​memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​15 ​                      ​memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​16 ​                      ​memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +/​0/​1000/​17 ​                      ​memory ​        DIMM DDR3 Synchronous [empty] 
 +</code
 + 
 +===== node21.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​     Class          Description 
 +=========================================================== 
 +To be updated 
 +</code
 + 
 + 
 +===== node1.brq ===== 
 +<code> 
 +H/W path                Device ​    ​Class ​         Description 
 +============================================================= 
 +                                   ​system ​        X9DR3-F (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                               ​memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                               ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                            ​memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                            ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                            ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                               ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                            ​memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                            ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​6/​b ​                            ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2d                              memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2d/​0 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​1 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​2 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​3 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​4 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​5 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​6 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​7 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/0/3f                              memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3f/​0 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​1 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​2 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​3 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​4 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​5 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​6 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​7 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/0/7                               ​memory ​         
 +/0/9                               ​memory ​         
 +/​0/​100/​1/​0/​8/​0 ​         scsi6      storage ​       C606 chipset Dual 4-Port SATA/SAS Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​1/​0/​8/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-
 +/0/​100/​1/​0/​8/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1/​0/​8/​0/​0.2.0 ​   /​dev/​sdi ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1/​0/​8/​0/​0.3.0 ​   /​dev/​sdj ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​           eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​         eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​16 ​                         communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                       communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                   input          Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                       display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​            ​scsi0 ​     storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​          /​dev/​sda ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​          /​dev/​sdb ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​          /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​          /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​          /​dev/​sde ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​          /​dev/​sdf ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/1                                 ​power ​         To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                      bond0      network ​       Ethernet interface 
 +/3                      bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                      eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                      eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                      gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node2.brq ===== 
 +<code
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​X9DR3-F (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​6/​b ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​2d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/0/3f                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3f/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​4 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​5 ​                        ​memory ​        8GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/​0/​3f/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1600 MHz (0.6 ns) 
 +/0/7                            memory ​         
 +/0/9                            memory ​         
 +/​0/​100/​1.1/​0 ​        ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1.1/​0.1 ​      ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi0      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.2.0 ​   /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.3.0 ​   /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/0/100/16.1                     ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi1      storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​       /​dev/​sdi ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​       /​dev/​sdj ​  ​disk ​          2TB WDC WD2002FAEX-0 
 +/1                              power          To Be Filled By O.E.M. 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code
 + 
 +===== node3.brq ===== 
 +<code> 
 +H/W path         ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +====================================================== 
 +                            system ​        ​X10DRi (072815D9) 
 +/0/0                        memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/5e                       ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​5e/​0 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​1 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​2 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​3 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​4 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​5 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​6 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​5e/​7 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/0/70                       ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​70/​0 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​1 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​2 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​3 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​4 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​5 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​6 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/​0/​70/​7 ​                    ​memory ​        16GiB DIMM Synchronous 2133 MHz (0.5 ns) 
 +/0/84                       ​memory ​        ​512KiB L1 cache 
 +/0/85                       ​memory ​        2MiB L2 cache 
 +/0/86                       ​memory ​        20MiB L3 cache 
 +/0/87                       ​processor ​     Xeon 
 +/0/88                       ​memory ​        ​512KiB L1 cache 
 +/0/89                       ​memory ​        2MiB L2 cache 
 +/0/8a                       ​memory ​        20MiB L3 cache 
 +/0/8b                       ​processor ​     Xeon 
 +/0/1                        memory ​         
 +/0/2                        memory ​         
 +/​0/​100/​3.2/​0 ​    ​eth0 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3.2/​0.1 ​  ​eth1 ​      ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​11.4 ​     scsi0      storage ​       C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​11.4/​0 ​   /​dev/​sda ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-
 +/0/​100/​11.4/​1 ​   /​dev/​sdb ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11.4/​2 ​   /​dev/​sdc ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​11.4/​3 ​   /​dev/​sdd ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​14/​1/​e/​1 ​            ​input ​         Keyboard 
 +/​0/​100/​16 ​                  ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1c.4/​0/​0 ​            ​display ​       ASPEED Graphics Family 
 +/​0/​100/​1f.2 ​     scsi4      storage ​       C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​   /​dev/​sde ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​   /​dev/​sdf ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​   /​dev/​sdg ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​   /​dev/​sdh ​  ​disk ​          2TB WDC WD2003FZEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​   /​dev/​sdi ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​   /​dev/​sdj ​  ​disk ​          200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/1                          power          PWS-741P-1R 
 +/2                          power          PWS-741P-1R 
 +/3               ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/4               ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5               ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6               ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/7               ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code
 + 
 +===== node4.brq ===== 
 +<code> 
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​PowerEdge R730xd (SKU=NotProvided;​ModelName=PowerEdge R730xd) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/​0/​400 ​                         processor ​     Xeon 
 +/​0/​400/​700 ​                     memory ​        ​896KiB L1 cache 
 +/​0/​400/​701 ​                     memory ​        ​3584KiB L2 cache 
 +/​0/​400/​702 ​                     memory ​        35MiB L3 cache 
 +/​0/​401 ​                         processor ​     Xeon 
 +/​0/​401/​703 ​                     memory ​        ​896KiB L1 cache 
 +/​0/​401/​704 ​                     memory ​        ​3584KiB L2 cache 
 +/​0/​401/​705 ​                     memory ​        35MiB L3 cache 
 +/​0/​1000 ​                        ​memory ​        ​511GiB System Memory 
 +/​0/​1000/​0 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​1 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​2 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​3 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​4 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​5 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​6 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​7 ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​8 ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​9 ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​a ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​b ​                      ​memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​c ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​d ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​e ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​f ​                      ​memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​10 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​11 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​12 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​13 ​                     memory ​        31GiB DIMM Synchronous 2400 MHz (0.4 ns) 
 +/​0/​1000/​14 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​15 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​16 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​1000/​17 ​                     memory ​        ​[empty] 
 +/​0/​100/​1/​0 ​          ​scsi0 ​     storage ​       MegaRAID SAS-3 3008 [Fury] 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.0.0 ​    /​dev/​sda ​  ​disk ​          146GB MBD2147RC 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.1.0 ​    /​dev/​sdb ​  ​disk ​          146GB MBD2147RC 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.2.0 ​    /​dev/​sdc ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.3.0 ​    /​dev/​sdd ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​1/​0/​0.4.0 ​    /​dev/​sde ​  ​disk ​          ​1920GB SAMSUNG MZ7LM1T9 
 +/​0/​100/​3/​0 ​          ​em1 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0.1 ​        ​em2 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​100/​11.4 ​                    ​storage ​       C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C610/X99 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1c.4/​0 ​       eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c.4/​0.1 ​     eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c.7/​0/​0/​0/​0 ​            ​display ​       G200eR2 
 +/​0/​100/​1f.2 ​                    ​storage ​       C610/X99 series chipset 6-Port SATA Controller [AHCI mode] 
 +/1                              power          0HTRH4A01 
 +/2                              power          0HTRH4A01 
 +/3                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​bond200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth0.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​eth1.200 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/7                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== node1.pgnd ===== 
 +<code
 +H/W path             ​Device ​    ​Class ​         Description 
 +========================================================== 
 +                                system ​        ​SYS-F617R2-RT+01-SC005 (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                            memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/1                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​1/​5 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​1/​6 ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​1/​7 ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2                            processor ​     Xeon 
 +/​0/​2/​9 ​                         memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​2/​a ​                         memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​2/​b ​                         memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/2b                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2b/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​2b/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3d                           ​memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​3d/​0 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​1 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​2 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​3 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​4 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​5 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​6 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​3d/​7 ​                        ​memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/3                            memory ​         
 +/0/4                            memory ​         
 +/​0/​100/​11/​0 ​         scsi6      storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.0.0 ​   /​dev/​sdg ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​11/​0/​0.1.0 ​   /​dev/​sdh ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​16 ​                      ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                    ​communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​3 ​                ​input ​         Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1c/​0 ​         eth0       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c/​0.1 ​       eth1       ​network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1e/​1 ​                    ​display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​         scsi0      storage ​       C600/X79 series chipset SATA RAID Controller 
 +/​0/​100/​1f.2/​0 ​       /​dev/​sda ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​1f.2/​1 ​       /​dev/​sdb ​  ​disk ​          240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​1f.2/​2 ​       /​dev/​sdc ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​3 ​       /​dev/​sdd ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​4 ​       /​dev/​sde ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/​0/​100/​1f.2/​5 ​       /​dev/​sdf ​  ​disk ​          1TB WDC WD1002FAEX-0 
 +/1                              power          PWS-1K28P-SQ 
 +/2                   ​bond0 ​     network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond210 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.210 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.210 ​  ​network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​gretap0 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code> 
 + 
 +===== backuper.prg ===== 
 +<code
 +H/W path             ​Device ​     Class          Description 
 +=========================================================== 
 +                                 ​system ​        ​X9DRi-LN4+/​X9DR3-LN4+ (To be filled by O.E.M.) 
 +/0/0                             ​memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                             ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                          ​memory ​        ​256KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                          ​memory ​        1MiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                          ​memory ​        10MiB L3 cache 
 +/0/6                             ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                          ​memory ​        ​256KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                          ​memory ​        1MiB L2 cache 
 +/​0/​6/​b ​                          ​memory ​        10MiB L3 cache 
 +/0/2f                            memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​2f/​0 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​1 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​2f/​2 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​2f/​3 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​4 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​2f/​5 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​2f/​6 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​7 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​2f/​8 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​2f/​9 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​2f/​a ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​2f/​b ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/0/49                            memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​49/​0 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​1 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​49/​2 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​49/​3 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​4 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​49/​5 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​49/​6 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​7 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​49/​8 ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​49/​9 ​                         memory ​        16GiB DIMM DDR3 1066 MHz (0.9 ns) 
 +/​0/​49/​a ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​49/​b ​                         memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/0/63                            memory ​        Flash Memory 
 +/​0/​63/​0 ​                         memory ​        16MiB FLASH Non-volatile 33 MHz (30.3 ns) 
 +/0/7                             ​memory ​         
 +/0/9                             ​memory ​         
 +/​0/​100/​2/​0 ​          ​scsi0 ​      ​storage ​       SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.0.0 ​    /​dev/​sda ​   disk           240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1.0 ​    /​dev/​sdb ​   disk           240GB OCZ-VERTEX3 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.a.0 ​    /​dev/​sdk ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.e.0 ​    /​dev/​sdl ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.f.0 ​    /​dev/​sdm ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.10.0 ​   /​dev/​sdn ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.11.0 ​   /​dev/​sdo ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.12.0 ​   /​dev/​sdp ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.13.0 ​   /​dev/​sdq ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2.0 ​    /​dev/​sdc ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.14.0 ​   /​dev/​sdr ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.15.0 ​   /​dev/​sds ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.16.0 ​   /​dev/​sdt ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.17.0 ​   /​dev/​sdu ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.18.0 ​   /​dev/​sdv ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.19.0 ​   /​dev/​sdw ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1a.0 ​   /​dev/​sdx ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1b.0 ​   /​dev/​sdy ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1c.0 ​   /​dev/​sdz ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1d.0 ​   /​dev/​sdaa ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.3.0 ​    /​dev/​sdd ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1e.0 ​   /​dev/​sdab ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1f.0 ​   /​dev/​sdac ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.20.0 ​   /​dev/​sdad ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.21.0 ​   /​dev/​sdae ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.22.0 ​   /​dev/​sdaf ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.23.0 ​   /​dev/​sdag ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.24.0 ​   /​dev/​sdah ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.25.0 ​   /​dev/​sdai ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.26.0 ​   /​dev/​sdaj ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.27.0 ​   /​dev/​sdak ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.4.0 ​    /​dev/​sde ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.28.0 ​   /​dev/​sdal ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.29.0 ​   /​dev/​sdam ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2a.0 ​   /​dev/​sdan ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2b.0 ​   /​dev/​sdao ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2c.0 ​   /​dev/​sdap ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2d.0 ​   /​dev/​sdaq ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2e.0 ​   /​dev/​sdar ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2f.0 ​   /​dev/​sdas ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.30.0 ​   /​dev/​sdat ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.31.0 ​   /​dev/​sdau ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.5.0 ​    /​dev/​sdf ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.32.0 ​   /​dev/​sdav ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.33.0 ​   /​dev/​sdaw ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.34.0 ​   /​dev/​sdax ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.35.0 ​   /​dev/​sday ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.36.0 ​   /​dev/​sdaz ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.37.0 ​   /​dev/​sdba ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.38.0 ​   /​dev/​sdbb ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.39.0 ​   /​dev/​sdbc ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.6.0 ​    /​dev/​sdg ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.7.0 ​    /​dev/​sdh ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.8.0 ​    /​dev/​sdi ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.9.0 ​    /​dev/​sdj ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​16 ​                       communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                     communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​3 ​                 input          Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1c/​0 ​         eth0        network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c/​0.1 ​       eth1        network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c/​0.2 ​       eth2        network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1c/​0.3 ​       eth3        network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​1e/​1 ​                     display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​2/​0 ​              ​eth4 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​2/​0.1 ​            ​eth5 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                               ​power ​         PWS-920P-SQ 
 +/2                   ​bond0 ​      ​network ​       Ethernet interface 
 +/3                   ​bond200 ​    ​network ​       Ethernet interface 
 +/4                   ​eth0.200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5                   ​eth1.200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/6                   ​eth2.200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/7                   ​eth3.200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +</code
 + 
 +===== nasbox.prg ===== 
 +<code> 
 +H/W path               ​Device ​     Class          Description 
 +============================================================= 
 +                                   ​system ​        ​X9DR7/​E-LN4F (1234567890) 
 +/0/0                               ​memory ​        64KiB BIOS 
 +/0/4                               ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​4/​5 ​                            ​memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​4/​6 ​                            ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​4/​7 ​                            ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/6                               ​processor ​     Xeon 
 +/​0/​6/​9 ​                            ​memory ​        ​384KiB L1 cache 
 +/​0/​6/​a ​                            ​memory ​        ​1536KiB L2 cache 
 +/​0/​6/​b ​                            ​memory ​        15MiB L3 cache 
 +/0/14                              memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​14/​0 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​14/​1 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​14/​2 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​14/​3 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​14/​4 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​14/​5 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​14/​6 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​14/​7 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/26                              memory ​        ​System Memory 
 +/​0/​26/​0 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​26/​1 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​26/​2 ​                           memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​26/​3 ​                           memory ​        DIMM Synchronous [empty] 
 +/​0/​26/​4 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​26/​5 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​26/​6 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/​0/​26/​7 ​                           memory ​        16GiB DIMM DDR3 1333 MHz (0.8 ns) 
 +/0/7                               ​memory ​         
 +/0/9                               ​memory ​         
 +/​0/​100/​2/​0 ​            ​scsi0 ​      ​storage ​       SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 
 +/0/​100/​2/​0/​0.0.0 ​      /​dev/​sda ​   disk           200GB INTEL SSDSC2BA20 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.1.0 ​      /​dev/​sdb ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.2.0 ​      /​dev/​sdc ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.3.0 ​      /​dev/​sdd ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.4.0 ​      /​dev/​sde ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.5.0 ​      /​dev/​sdf ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.6.0 ​      /​dev/​sdg ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2/​0/​0.7.0 ​      /​dev/​sdh ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2.2/​0 ​          ​scsi1 ​      ​storage ​       SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 
 +/​0/​100/​2.2/​0/​0.2.0 ​    /​dev/​sdk ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2.2/​0/​0.3.0 ​    /​dev/​sdl ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2.2/​0/​0.4.0 ​    /​dev/​sdm ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2.2/​0/​0.5.0 ​    /​dev/​sdn ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2.2/​0/​0.6.0 ​    /​dev/​sdo ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2.2/​0/​0.0.0 ​    /​dev/​sdi ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​2.2/​0/​0.1.0 ​    /​dev/​sdj ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​3/​0 ​            ​eth0 ​       network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0.1 ​          ​eth1 ​       network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0.2 ​          ​eth2 ​       network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3/​0.3 ​          ​eth3 ​       network ​       I350 Gigabit Network Connection 
 +/​0/​100/​3.2/​0 ​          ​scsi2 ​      ​storage ​       SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.0.0 ​    /​dev/​sdp ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68A 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.1.0 ​    /​dev/​sdq ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.2.0 ​    /​dev/​sdr ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.2f.0 ​   /​dev/​sds ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.4.0 ​    /​dev/​sdt ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.5.0 ​    /​dev/​sdu ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.6.0 ​    /​dev/​sdv ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.7.0 ​    /​dev/​sdw ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.8.0 ​    /​dev/​sdx ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.9.0 ​    /​dev/​sdy ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.a.0 ​    /​dev/​sdz ​   disk           3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.b.0 ​    /​dev/​sdaa ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.c.0 ​    /​dev/​sdab ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.d.0 ​    /​dev/​sdac ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.30.0 ​   /​dev/​sdad ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.f.0 ​    /​dev/​sdae ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.10.0 ​   /​dev/​sdaf ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.11.0 ​   /​dev/​sdag ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.12.0 ​   /​dev/​sdah ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.13.0 ​   /​dev/​sdai ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.14.0 ​   /​dev/​sdaj ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.15.0 ​   /​dev/​sdak ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.16.0 ​   /​dev/​sdal ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.17.0 ​   /​dev/​sdam ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.19.0 ​   /​dev/​sdan ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.1a.0 ​   /​dev/​sdao ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.1b.0 ​   /​dev/​sdap ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.1c.0 ​   /​dev/​sdaq ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.1d.0 ​   /​dev/​sdar ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.1e.0 ​   /​dev/​sdas ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.1f.0 ​   /​dev/​sdat ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.20.0 ​   /​dev/​sdau ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.21.0 ​   /​dev/​sdav ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.22.0 ​   /​dev/​sdaw ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.23.0 ​   /​dev/​sdax ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.24.0 ​   /​dev/​sday ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.25.0 ​   /​dev/​sdaz ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.26.0 ​   /​dev/​sdba ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.27.0 ​   /​dev/​sdbb ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.28.0 ​   /​dev/​sdbc ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.29.0 ​   /​dev/​sdbd ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.2a.0 ​   /​dev/​sdbe ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.2b.0 ​   /​dev/​sdbf ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.2c.0 ​   /​dev/​sdbg ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​3.2/​0/​0.2d.0 ​   /​dev/​sdbh ​  ​disk ​          3TB WDC WD30EFRX-68E 
 +/​0/​100/​11/​0 ​                       storage ​       C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit 
 +/​0/​100/​16 ​                         communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #1 
 +/​0/​100/​16.1 ​                       communication ​ C600/X79 series chipset MEI Controller #2 
 +/​0/​100/​1a/​1/​1/​6 ​                   input          Hermon USB hidmouse Device 
 +/​0/​100/​1e/​3 ​                       display ​       MGA G200eW WPCM450 
 +/​0/​100/​1f.2 ​                       storage ​       C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller 
 +/​0/​1/​0 ​                ​eth4 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/​0/​1/​0.1 ​              ​eth5 ​       network ​       82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 
 +/1                     ​bond0 ​      ​network ​       Ethernet interface 
 +/2                     ​bond200 ​    ​network ​       Ethernet interface 
 +/3                     ​eth0.200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/4                     ​eth1.200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/5                     ​eth2.200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/6                     ​eth3.200 ​   network ​       Ethernet interface 
 +/7                     ​virbr0-nic ​ network ​       Ethernet interface 
 +/8                     ​vnet0 ​      ​network ​       Ethernet interface 
 +/9                     ​vnet1 ​      ​network ​       Ethernet interface 
 +/a                     ​vnet2 ​      ​network ​       Ethernet interface 
 +/b                     ​vnet3 ​      ​network ​       Ethernet interface 
 +</code>
  
-<tr> 
-  <​td>​node1.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DRFR<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630, 128 GB DDR3<br /> 
-      6x 1TB WD1002FAEX <br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​80-90</​td>​ 
-  <​td>​Fat Twin node</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node2.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DRFR<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630, 128 GB DDR3<br /> 
-      6x 1TB WD1002FAEX <br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​80-90</​td>​ 
-  <​td>​Fat Twin node</​td>​ 
-</tr> 
-<!-- tr> 
-  <​td>​node4.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DRFR<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630, 128 GB DDR3<br /> 
-      6x 1TB WD1002FAEX <br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​80-90</​td>​ 
-  <​td>​Fat Twin node</​td>​ 
-</tr --> 
-<tr> 
-  <​td>​node5.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DRT-HF+<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630, 256 GB DDR3<br /> 
-      10x 1TB ST91000640SS<​br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​80-90</​td>​ 
-  <​td>​2U Twin node</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node6.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DRT-HF+<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630, 256 GB DDR3<br /> 
-      10x 1TB ST91000640SS<​br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​100-130</​td>​ 
-  <​td>​2U Twin node</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node7.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DR3-F<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630, 256 GB DDR3<br /> 
-      6x 1TB WD1002FAEX <br /> 
-      2x Intel DC S3700 200GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​100-130</​td>​ 
-  <​td>​2U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node8.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DR3-F<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630, 128 GB DDR3<br /> 
-      6x 1TB WD1002FAEX <br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​80-90</​td>​ 
-  <​td>​2U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node9.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DR3-F<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630L v2, 256 GB DDR3<br /> 
-      8x 2TB WD2003FZEX <br /> 
-      2x Intel DC S3700 200GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​100-130</​td>​ 
-  <​td>​2U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node10.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DR3-F<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630L v2, 256 GB DDR3<br /> 
-      8x 2TB WD2003FZEX <br /> 
-      2x Intel DC S3700 200GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​100-130</​td>​ 
-  <​td>​2U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​backuper.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DRi-LN4F+<​br /> 
-      2x Xeon E5 2609, 128 GB DDR3<br /> 
-      10x 3TB WDC Red edition<​br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB<br /> 
-      LSI 9207-8i SAS2 HBA<br /> 
-      847E16-RJBOD1 Expander chassis pro 45 3.5" disků<​br /> 
-      18x 3TB WDC Red edition v Expander chassis<​br /> 
-  </td> 
-  <​td>​OpenIndiana<​br /> 
-      custom Illumos build</​td>​ 
-  <​td>​---</​td>​ 
-  <​td>​2U + 4U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​nasbox.prg</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DRi-LN4F+<​br /> 
-      1x Xeon E5 2620, 64 GB DDR3<br /> 
-      10x 3TB WDC Red edition<​br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB<br /> 
-      LSI 9207-8i SAS2 HBA 
-  </td> 
-  <​td>​OpenIndiana<​br /> 
-      custom Illumos build</​td>​ 
-  <​td>​---</​td>​ 
-  <​td>​3U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node1.pgnd</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DRFR<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630, 128 GB DDR3<br /> 
-      6x 1TB WD1002FAEX <br /> 
-      2x OCZ Vertex 3, 240 GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​80-90</​td>​ 
-  <​td>​Fat Twin node</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <td colspan="​6"​ align="​center"><​b>​Master Internet Brno</​b></​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td><​b>​Hostname</​b></​td>​ 
-  <​td><​b>​Hardware</​b></​td>​ 
-  <​td><​b>​Software</​b></​td>​ 
-  <​td><​b>​Maximum VPS</​b></​td>​ 
-  <​td><​b>​Form factor</​b></​td>​ 
-</tr> 
  
-<tr> 
-  <​td>​edgertr1.brq</​td>​ 
-  <​td>​Mikrotik CloudCore Router CCR1036</​td>​ 
-  <​td>​RouterOS 6</​td>​ 
-  <​td>​---</​td>​ 
-  <​td>​1U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​edgertr2.brq</​td>​ 
-  <​td>​Mikrotik CloudCore Router CCR1036</​td>​ 
-  <​td>​RouterOS 6</​td>​ 
-  <​td>​---</​td>​ 
-  <​td>​1U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node1.brq</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DR3-F<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630L v2, 256 GB DDR3<br /> 
-      8x 2TB WD2002FAEX <br /> 
-      2x Intel DC S3700 200GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​100-130</​td>​ 
-  <​td>​2U</​td>​ 
-</tr> 
-<tr> 
-  <​td>​node2.brq</​td>​ 
-  <​td>​Supermicro X9DR3-F<​br /> 
-      2x Xeon E5 2630L v2, 256 GB DDR3<br /> 
-      8x 2TB WD2002FAEX <br /> 
-      2x Intel DC S3700 200GB 
-  </td> 
-  <​td>​Scientific Linux 6</​td>​ 
-  <​td>​100-130</​td>​ 
-  <​td>​2U</​td>​ 
-</tr> 
-</​table>​ 
-</​html>​ 
informace/infrastruktura.1414583071.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/29 12:44 autor: admin